Wydział Architektury PB

Images tagged "advertise"

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB

dr hab. inż. arch. prof.PB

Bartosz Czarnecki

 mail  :  b.czarnecki[at]pb.edu.pl      tel. wew  :  85 746 9917        * pokój   :  207    USOSweb


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

 • narzędzia kształtowania ładu przestrzennego
 • kształtowanie przestrzeni publicznych
 • przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa przy pomocy rozwiązań projektowych
 • zagospodarowanie przestrzenne regionu i kraju

WYKSZTAŁCENIE

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ukończył w 1992r., stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1999r., stopień doktora habilitowanego, tamże w roku 2013. Od 2014 profesor uczelni w PB.

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE I NAUKOWE

 • trzykrotnie kierownik projektu badawczego MNiSW/KBN (1995, 2001, 2008)
 • inicjator i współautor książki pt.: „Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej” (z dr W. Siemińskim), Difin, Warszawa 2004
 • autor monografii „Przestrzenne aspekty przestępczości”, OWPB, Białystok 2011
 • dwukrotny laureat nagrody Ministra Budownictwa (Infrastruktury): 1994 (wyróżnienie, z prof. arch. W. Czarneckim), 2004 (nagroda, z dr W. Siemińskim)
 • laureat kilku konkursów urbanistycznych
 • członek Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie (uprawnienia planistyczne) – do jej likwidacji w roku 2014
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bauhaus 1919-2019 – Past – Present – Future

WAŻNIEJSZE SPRAWOWANE FUNKCJE

 • Prodziekan Wydziału Architektury PB ds. Nauki w latach 2005 – 2012
 • członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Białymstoku (od 2006 r.), członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku (od 2012 r.)
 • Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku (2008-2010)
 • Przewodniczący Komisji ds. Dostosowania Przestrzeni Miejskiej na Terenie Miasta Białegostoku/ do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością (2012-2016)
 • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Architecturae et Artibus” (od 2014 r.)
 • Kierownik Pracowni (d. Zakładu) Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
 • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (od 2016 r.)
 • Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki WA PB (od 2019 r.)
 • Prezes Zarządu Oddziału w Białymstoku Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 2021 r.)

PUBLIKACJE

Przestrzenne aspekty przestępczości : metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej (2011)


Projekt architektoniczny – projektowanie uniwersalne [AUI 4010]

 

ARCHITEKTURA   –  studia magisterskie II stopnia 

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB
   
prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB
  dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
  dr inż arch. Piotr Łodziński
  dr inż. arch. Monika Magdziak
   
Założenia i cele przedmiotu:

Uświadomienie problemu niepełnosprawności i różnorodności grup użytkowników przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej. Poznanie idei i zasad projektowania uniwersalnego. Ocena dostępności przestrzeni urbanistycznej, otoczenia obiektów i wnętrz budynków dla wszystkich grup użytkowników. Umiejętność projektowania architektonicznego przy uwzględnieniu zróżnicowanych psychofizycznych możliwości i ograniczeń użytkowników.
Treści programowe:

 

 

 

 

 

 

 

WYKŁAD: Przedstawienie różnych rodzajów niepełnosprawności grup użytkowników oraz charakterystyka problemu dostępności. Przedstawienie koncepcji projektowania uniwersalnego i związanych z nim zasad oraz podstawowych definicji. Uwarunkowania prawne odnośnie dostępności przestrzeni urbanistycznej, budynków i ich wnętrz. Przedstawienie rozwiązań wspomagających użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Analiza dostępności przestrzeni urbanistycznej i budynków na wybranych przykładach.

PROJEKT: Architektoniczny projekt koncepcyjny budynku uwzględniający dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt zagospodarowania działki, na której znajduje się budynek, wykonany z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego. Wprowadzenie rozwiązań wspomagających użytkowników z niepełnosprawnościami, a także rozwiązań uwzględniających adaptabilność przestrzeni do zmieniających się potrzeb użytkowników.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.