Wydział Architektury PB

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 14/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 11.02.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Architektury na kadencję 2016-2020 przedstawicielem pozostałych nauczycieli akademickich został:

dr inż. arch. Andrzej Dudziński

Oddano łącznie 20 ważnych głosów, na TAK oddano 19 głosów, na NIE 1 głos.

Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
Dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 14


 

Komunikat nr 13/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 08.02.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w dniu 8.02.2019 r. zgłoszono jednego kandydata do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

1. dr inż. arch. Andrzej Dudziński

Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 13


Komunikat nr 12/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 31.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się 11.02.2019 (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00 w hollu na parterze budynku Wydziału Architektury. W przypadku niewyłonienia jednego kandydata, nastąpi II tura wyborów w dn. 12.02.2019 (wtorek), w godz. 10.00 – 14.00 w hollu na parterze budynku Wydziału Architektury.

Po zakończeniu wyborów wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Zastępca przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 12


Komunikat nr 11/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dn. 31.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w związku ze zwolnieniem jednego mandatu do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na kadencję 2016-2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dniu 08.02.2019 (piątek) w godz. 10.00-13.00 w pokoju nr 205.

 

Zastępca przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 11


Komunikat nr 10/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 31.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że na posiedzeniu wyborczym w dniu 31 stycznia 2019 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr. inż. arch. Andrzeja Tokajuka do objęcia funkcji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na bieżącą kadencję.
Oddano łącznie 12 ważnych głosów, za kandydaturą dr. inż. arch. Andrzeja Tokajuka opowiedziało się 12 elektorów, przeciw – 0.

Zastępca przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 10


Komunikat nr 9/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 30.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury PB informuje, że w dniu 30.01.2019 r. Dziekan Wydziału, dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, zgłosił kandydata do objęcia funkcji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury w osobie dr. inż. arch. Andrzeja Tokajuka.

Zastępca przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 9


Komunikat nr 8/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 28.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Architektury na kadencję 2016-2020 przedstawicielem pozostałych nauczycieli akademickich został
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski.
Oddano łącznie 21 ważnych głosów, na TAK oddano 21 głosów, na NIE 0 głosów.

Przewodniczący WKW WA PB
Dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 8


Komunikat nr 7/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 25.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że w dniu 25.01.2019 r. został zgłoszony:
kandydat na członka Wydziałowego Kolegium Elektorów
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski

Zastępca przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 7


Komunikat nr 6/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 21.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że w dniu 31.01.2019 roku o godz. 9.00 w Sali Rady Wydziału (s. nr 053) odbędzie się posiedzenie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów WA PB, celem wybrania Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury PB (wybory uzupełniające) na bieżącą kadencję.

Przewodniczący WKW WA PB
dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 6


Komunikat nr 5/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 21.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że w dniu 30.01.2019 roku
w godz. 10.00 – 13.00 w pok. 205 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury PB w bieżącej kadencji.

Przewodniczący WKW WA PB
dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 5


Komunikat nr 4/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 21.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że wybory uzupełniające do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się 28.01.2019 (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00 w hollu na parterze budynku Wydziału Architektury. W przypadku niewyłonienia jednego kandydata, nastąpi II tura wyborów w dn. 29.01.2019 (wtorek), w godz. 10.00 – 14.00 w hollu na parterze budynku Wydziału Architektury.

Po zakończeniu wyborów wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Przewodniczący WKW WA PB
dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 4


Komunikat nr 3/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 17.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w dniu 25. stycznia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w pokoju 215 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na elektora do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich.

Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 3


Komunikat nr 2/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 17.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury PB ustaliła następujący terminarz czynności wyborczych celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających organu jednoosobowego oraz organów wyborczego i kolegialnego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej:

Lp. Czynności wyborcze Data
1. Rozpoczęcie czynności wyborczych i ustalenie terminarza wyborczego 17.01.2019 r.
2. Zgłaszanie kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 25.01.2019 r.
3. Wybory elektora do Wydziałowego Kolegium Elektorów 28.01.2019 r.
4. Ewentualna II tura wyborów elektora do Wydziałowego Kolegium Elektorów 29.01.2019 r.
5. Zgłaszanie przez Dziekana kandydata do objęcia funkcji Prodziekana ds. Nauki 30.01.2019 r.
6.  Wybory Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury PB przez Wydziałowe Kolegium Elektorów – I posiedzenie wyborcze 31.01.2019 r.
7. Wybory Prodziekana ds. Nauki Wydziału Architektury PB przez Wydziałowe Kolegium Elektorów – ewentualne II posiedzenie wyborcze 01.02.2019 r.
8. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 08.02.2019 r.
9. Wybory członka Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (pierwsze głosowanie) 11.02.2019 r.
10. Wybory członka Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (ewentualne drugie głosowanie) 12.02.2019 r.
11. Zakończenie wyborów uzupełniających organu jednoosobowego oraz organów wyborczego i kolegialnego na Wydziale Architektury PB do dnia 15.02.2019 r.

 

Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 2


KOMUNIKAT NR 1/2019

Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 17.01.2019 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury PB informuje, że w dniu 17.01.2019 r. odbyło się zebranie Komisji, na którym dokonano wyboru Sekretarza WKW, w miejsce dotychczasowego Sekretarza pani mgr Anety Perkowskiej-Wojszko. Do pełnienia powyższej funkcji została wybrana pani dr inż. arch. Monika Magdziak.

Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
dr hab. inż. arch. Halina Łapińska

komunikat 1


Komunikat nr 7/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 12.10.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że zgodnie z pismem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 11.10.2018 r.
w wyborach uzupełniających na przedstawiciela do Rady Wydziału Architektury PB wybrana została
Katarzyna Werpachowska.

Przewodniczący WKW WA PB

Dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 7


KOMUNIKAT NR 6/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 11.10.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Architektury na kadencję 2016-2020 przedstawicielem pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została
mgr Urszula Miłkowska.

Oddano łącznie 6 ważnych głosów, na TAK oddano 6 głosów, na NIE 0 głosów.

Przewodniczący WKW WA PB

Dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 6


Komunikat nr 5/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 10.10.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że w dniu 09.10.2018 r. został zgłoszony:

kandydat na przedstawiciela w Radzie Wydziału Architektury

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. mgr Urszula Miłkowska

Przewodniczący WKW WA PB

dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 5


KOMUNIKAT NR 4/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dn. 02.10.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że wybory uzupełniające do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na kadencję 2016-2020 (dot. mandatu przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) odbędą się 11.10.2018 r. (czwartek), w sali Rady Wydziału (nr 053) na parterze budynku Wydziału Architektury w godz. 9.00-13.00.

Wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości po ich zakończeniu na tablicy ogłoszeń Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Przewodniczący WKW WA PB

dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 4


KOMUNIKAT NR 3/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dn. 02.10.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że zgłoszenia kandydatów do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej będą przyjmowane w dniu 09.10.2018 w godz. 9.00-14.00 w pokoju nr 007 (sekretariat).

Liczba wolnych mandatów do Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
na kadencję 2016-2020 (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału nr 18/24/2018 z dn. 12.09.2018 i § 57 ust. 2 i 3 Statutu PB) jest następująca:

– 1 mandat z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Przewodniczący WKW WA PB

dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 3


Komunikat nr 2/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 14.09.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że zgodnie z pismem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 13.09.2018 r.
w wyborach uzupełniających na przedstawiciela do Rady Wydziału Architektury PB wybrana została
Aleksandra Brzezińska.

Przewodniczący WKW WA PB

Dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 2


Komunikat nr 1/2018

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 29.06.2018 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że zgodnie z pismem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 28.06.2018 r.
w wyborach uzupełniających na przedstawiciela do Rady Wydziału Architektury PB wybrana została
Izabela Wróblewska.

Przewodniczący WKW WA PB

Dr hab. Waldemar Regucki

komunikat 1

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.