Wydział Architektury PB

Biblioteka Wydziałowa

 

Godziny otwarcia

 

Biblio­teka Wydziału Archi­tek­tury gro­ma­dzi zbiory (książki, cza­so­pi­sma oraz zbiory spe­cjalne – doku­menty CD, gra­fiki, kata­logi) z zakresu archi­tek­tury i urba­ni­styki, archi­tek­tury wnętrz, gra­fiki oraz dzie­dzin pokrew­nych. Księ­go­zbiór liczy ponad 8,5 tysiąca ksią­żek, 29 tytu­łów bie­żąco pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism (7 tytu­łów cza­so­pism zagra­nicz­nych, 22 tytu­ły cza­so­pism pol­skich) oraz około 2 tysięcy wolu­mi­nów cza­so­pism archi­wal­nych.
Zbiory biblioteki udostępniane są w sposób prezencyjny, dopuszcza się również zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB wypożyczanie na zewnątrz. http://biblioteka.pb.edu.pl/pl/regulaminy
Czy­tel­nicy samo­dziel­nie mogą korzy­stać z wydaw­nictw pozo­sta­ją­cych w wol­nym dostę­pie, tzn. z ponad 4,5 tysiąca ksią­żek, jak i z bie­żą­cych nume­rów cza­so­pism. Pozo­stałe zbiory są udo­stęp­niane przez biblio­te­ka­rza z zaso­bów maga­zy­no­wych.
Czy­tel­nicy mają dostęp do 4 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych (w tym 1 stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami) podłą­czo­nych do inter­netu oraz mogą korzy­stać z 3 ska­ne­rów (for­mat A3, A4).

Wyszukiwarka naukowa

Regulaminy korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej:

Regulamin Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.