Wydział Architektury PB

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy za rok 2019

 

Monografie

Szewczyk J., Hydroizolacja elementów budowli w wybranych okresach historii architektury czyli o uszczelnieniach z nietypowych materiałów, o dawnych impregnatach, drenażach i pokrewnych rozwiązaniach budowlanych, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-00-0, [978-83-66391-01-7], 278 s., DOI:10.24427/978-83-66391-01-7

 

Rozdziały w monografiach

 1. Dziubecki T., Starożytne budowle w architekturze okresu klasycyzmu w Polsce, w: Złote Bramy Sztuki. Profesor Teresie Grzybkowskiej w osiemdziesięciolecie urodzin / Nieczyporowski Roman (red.), 2019, ISBN 978-83-66271-15-9, ss. 74-79
 2. Gawryluk D., Kłopotowski M.: Modern architecture-public buildings, w: Buildings 2020+ : Constructions, materials and installations / Krawczyk Dorota (red.), 2019, ISBN 978-83-65596-70-3, ss. 7-27, DOI:10.24427/978-83-65596-71-0_1
 3. Kłopotowski M., Gawryluk D.: Modern architecture-residential buildings, w: Buildings 2020+ : Constructions, materials and installations / Krawczyk Dorota (red.), 2019, ISBN 978-83-65596-70-3, ss. 29-52, DOI:10.24427/978-83-65596-71-0_2
 4. Magdziak M., Changeability and flexibility – as determinants of residential architecture for the future, w: Defining the architectural space – tradition and modernity in architecture vol. 7 / Kozłowski Tomasz (red.), 2019, ISBN 978-83-7977-456-2, ss. 33-44
 5. Niebrzydowski W., The role of tradition in the brutalist architecture, w: Defining the architectural space – tradition and modernity in architecture, vol. 5 / Kozłowski Tomasz (red.), 2019, ISBN 978-83-7977-454-8, ss. 57-66
 6. Pelczarski Z., The Method of Designing an Architectural Composition Applying Images Reflected in Water Mirror, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure: Proceedings of the AHFE 2019 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 966, 2019, ISBN 978-3-030-20150-0, ss. 146-157, DOI:10.1007/978-3-030-20151-7_14
 7. Pelczarski Z., The Latitudinal Vomitories at the Stadium Stands – The New Concept versus Classical Solutions, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : AHFE 2018 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 788, 2019, ISBN 978-3-319-94198-1, ss. 408-418, DOI:10.1007/978-3-319-94199-8_39
 8. Szewczyk J., Dawne budownictwo z gliny w północno-wschodniej Polsce, w: Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja / Rulewicz Jacek (red.), 2019, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny , ISBN 978-83-65644-02-2, ss. 25-36
 9. Uścinowicz J., The New Temple of Saint Nicholas of Japan at the Kamennaya Gorka in Minsk, Belarus, w: Poland–Japan Contemporary Art and Artistic Relations / Durda-Dmitruk Magdalena, World Art Studies, vol. 19, 2019, ISBN 978-83-956228-9-2, ss. 97-107
 10. Uścinowicz J., Powrót do Nowego Jeruzalem, w: Nowosielski: malarz-filozof-teolog, 2019, Akademia Supraska, ISBN 978-83-922907-8, ss. 21-34

 

Artykuły naukowe

 1. Bartnicka M., Adaptation of flats in concrete slab buildings for people with disabilities. Issues, costs, reimbursement options, comparisons, „Architecture Civil Engineering Environment” vol. 12, nr 3, 2019, ss. 7-21, DOI:10.21307/ACEE-2019-032
 2. Dolistowska M., Gmachy Niepodległej – architektura użyteczności publicznej Białegostoku i województwa białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego,” nr 25, 2019, ss. 7-29
 3. Heidmets M. E., Durmanov V., Liik K. A., Apartments and Offices: How to Satisfy Both Planners and Users?, „Psychology”, Journal of the Higher School of Economics vol. 16, nr 1, 2019, ss. 7-26, DOI:10.17323/1813-8918-2019-1-7-26
 4. Dziubecki T., Progeny of Tholoses in the Architecture of Neoclassicism. P. 2, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 1, 2019, ss. 43-49
 5. Kimsza R., L’architettura sacra come il passaggio dal praxis alla theoria dell’architetto secondo la tradizione orientale, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” vol. 26, 2019, ss. 79-92, DOI:10.18276/skk.2019.26-04
 6. Lipińska H., Kłopotowska A., Wlosek D., The Contingent Valuation Method in the Study of Ecosystem Services on the Example of the Urban Natural System of Lubartów, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 603, 2019, ss. 1-13, Numer artykułu: 052064, DOI:10.1088/1757-899X/603/5/052064
 7. Kłopotowska A. Architecture and sounds the interdisciplinary research on the use of audio signals in the cognition and design of architectural space, „Budownictwo i Architektura” vol. 18, nr 2, 2019, ss. 111-119, DOI:10.35784/bud-arch.566
 8. Liżewska M., W poszukiwaniu formy – Antoni Gaudi i doświadczalne modelowanie konstrukcji, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 1, 2019, ss. 18-29, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-02
 9. Magdziak M. Social Participation and Experimental Spatial Interventions as Effective Methods of Activating Problematic Urban Areas, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 471, 2019, ss. 1-8, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072010
 10. Magdziak M., Flexibility and Adaptability of the Living Space to the Changing Needs of Residents, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 471, 2019, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072011
 11. Naumiuk-Jakuc A., Tradycyjne zdobnictwo starych domów okolic wsi Kaniuki we wspomnieniach ludowego rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka, w: „Architecturae et Artibus”, vol. 11, nr 1, 2019, ss. 30-39, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-03
 12. Niebrzydowski W., From ‘As Found’ to Bush-Hammered Concrete – Material and Texture in Brutalist Architecture, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072016
 13. Niebrzydowski W., Architektura mieszkaniowa międzywojennego Kowna na przykładzie zabudowy ulicy V. Putvinskio, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 2, 2019, ss. 26-37, DOI:10.2478/aea-2019-vol11-no2-03
 14. Szewczyk J. Drewno we współczesnej architekturze Cz. 1 Wstęp do architektury drewnianej „Builder”, nr 8, 2019, ss. 28-31.
 15. Szewczyk J., Drewno we współczesnej architekturze Cz. 2 Budownictwo szybkościowe z drewna, „Builder” nr 9, 2019, ss. 32-36, DOI:10.5604/01.3001.0013.3422
 16. Szewczyk J., Drewno we współczesnej architekturze Cz. 3 ‘Plyscrapers’, „Builder” nr 11, 2019, ss. 32-36, DOI:10.5604/01.3001.0013.5352
 17. Boguska K., Budowicz E., Szewczyk J., Budownictwo z surowej ziemi na Sejneńszczyźnie, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 2, 2019, ss. 38-49, DOI:10.2478/aea-2019-vol11-no2-04
 18. Śliwecki B., Why not VR architecture?, „Architecturae et Artibus”, vol. 11, nr 1, 2019, ss. 40-52, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-04
 19. Tokajuk A. Searching for Housing Model of 21st Century: Analysis of Chosen Polish and Dutch Concept, w: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 221, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/issn.1755-1315
 20. Tokajuk A., Multi-family Buildings – Architectural Trends of the Last Three Decades in Poland, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/1757-899X/471/8/082022
 21. Tokajuk A., Modernity in architecture as the synergy of ideas, tradition and nature – opera in Bialystok, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN” vol. 15, nr 1, 2019, ss. 41-47, Numer artykułu:1466, DOI:10.35784/teka.1466
 22. Tokajuk A., ‘Green’ Podlasie Opera and Philharmonic in the City of Białystok: Context – Idea – Architecture, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/471/8/082023
 23. Tokajuk A., Tokajuk E., New life of postindustrial factories in Bialystok – chosen aspects, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN” vol. 15, nr 1, 2019, ss. 16-27, Numer artykułu:1488, DOI:10.35784/teka.1488
 24. Trojniel P., The problem of the architectural adaptations of synagogues in north-eastern Poland, „Czasopismo Techniczne”, nr 8, 2019, ss. 83-94, DOI:10.4467/2353737XCT.19.081.10860
 25. Turecki A., Wiatrak w Studziankach świadectwem kilkusetletniej historii wykorzystywania energii odnawialnej w Polsce, „Wiadomosci Konserwatorskie” nr 59, 2019, ss. 15-24, DOI:10.17425/WK59STUDZIANKI
 26. Uścinowicz J., Tradition through Innovation – ‘Return to the Future’, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/1757-899X/471/10/102012
 27. Uścinowicz J., Svâto-Boryso-Glebskaâ Koložskaâ cerkov’ v Grodno – buduŝee tradicii, „Architektura”, vol. 12, 2019, ss. 46-52
 28. Uścinowicz J., On the spirit of places of worship – practical ecumenism of the polish cultural borderland, „Czasopismo Techniczne” vol. 116, nr 8, 2019, ss. 95-114, DOI:10.4467/2353737XCT.19.082.10861
 29. Uścinowicz J., Drogi rozwoju prawosławnej sztuki cerkiewnej: Polska (Białystok) i Rosja. Regionalne aspekty w kontekście jedności zadań artystycznych – konferencja w Moskwie, „Sztuka i Krytyka”, nr 6, 2019, ss. 11-19
 30. Uścinowicz J., ‘Second Life’ of Abandoned Temples – Retrospect and Prospects, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/1757-899X/471/11/112021

Dorobek naukowy za rok 2018

 

Asanowicz Aleksander: Digital Architectural Composition in Virtual Space, w: eCAADe 2018: Computing for a Better Tomorrow: Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Vol. 2 / Kępczyńska-Walczak Anetta, Białkowski Sebastian (red.), 2018, eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-16-7, ss. 703-710

Asanowicz Katarzyna: The Role of Cultural Heritage in Strengthening the Economic Development of Under-Invested Areas, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 417-424, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Asanowicz Katarzyna: Liveable Cities – Four Examples of the Urban Regeneration, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 55-62, DOI:10.32008

Asanowicz Katarzyna: Cultural Heritage of Podlasie as a Factor of Socio-Economic Development, w: Ekonomia i środowisko, nr 3, 2018, ss. 218-232

Bartnicka Małgorzata: The Impact of Building Insulation on Residential Interior Lighting, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 613-620, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Bartnicka Małgorzata: Moc smugi światła. Przestrzenne instalacje świetlne i ich oddziaływanie, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 5-15

Chodorowski Michał: The Dream about Green Cities – The Urban Heritage of Functionalism, Bialystok – Mosaic of Spatial Urban Forms, w: ICUP 2018: 2nd International Conference on Urban Planning: Proceedings / Mitkovic P. (red.), 2018, Faculty of Civil Engineering and Architecture. University of Nis, ISBN 978-86-88601-36-8, ss. 205-211

Ciżewska-Czarnecka Anna: How to Form the Feeling of Architecture, w: Creative Education : Proceedings of the 2018 4th International Conference (ICCE 2018) [Dokument elektroniczny], Advances in Education Sciences, nr vol. 18, 2018, Singapore Management and Sports Science Institute, ISBN 978-981-11-6060-8, ss. 322-326, DOI:10.26602/aes.2018.18.322

Dąbrowska-Milewska Grażyna, Czarnecki Bartosz: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 117-132, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_10

Czarnecki Bartosz: Practical Nature of Urban Design/Spatial Planning in Context of Knowledge and Skills Development Process, w: Creative Education : Proceedings of the 2018 4th International Conference (ICCE 2018) [Dokument elektroniczny], Advances in Education Sciences, nr vol. 18, 2018, Singapore Management and Sports Science Institute, ISBN 978-981-11-6060-8, ss. 312-316, DOI:10.26602/aes.2018.18.312

Czarnecki Bartosz: Fields of spatial research on urban areas in the context of organisational solutions to new forms of transportation, w: Urban Development Issues, vol. 58, 2018, ss. 53-60, DOI:10.2478/udi-2018-0023

Rollnik-Sadowska Ewa, Dąbrowska Elena: Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, w: Oeconomia Copernicana, vol. 9, nr 1, 2018, ss. 143-158, DOI:10.24136/oc.2018.008

Dąbrowska-Milewska Grażyna, Czarnecki Bartosz: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 117-132, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_10

Wróbel Wiesław, Gajewski Marek, Dolistowska Małgorzata, Szczygieł-Rogowska Jolanta, Górko Jerzy (red.): Fotografowie białostoccy przed i za obiektywem : 1915-1939 = Białystok photographers on either side of the lens : 1915-1939, 2018, Białostocki Ośrodek Kultury, ISBN 978-83-922543-6-2, 336 s.

Dolistowska Małgorzata: W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939, 2018, Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-530-2, 411 s.

Dolistowska Małgorzata: Białystok w dwudziestoleciu – obraz odrodzonego miasta = Białystok in the interwar period – a city reborn, w: Fotografowie białostoccy przed i za obiektywem : 1915-1939 = Białystok photographers on either side of the lens : 1915-1939 / Wróbel Wiesław [i in.] (red.), 2018, Białostocki Ośrodek Kultury, ISBN 978-83-922543-6-2, ss. 166-211

Dudko Paweł: Model wirtualny a obiekt artystyczny w kontekście technologii przyrostowych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 5-9, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-01

Dudziński Andrzej: Problematyka kształtowania placu przedwejściowego we współczesnych realizacjach szkolnych zlokalizowanych w intensywnej zabudowie miejskiej, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 53-62

Durmanov Volodymyr: Korotko o prostranstvennom obraze sakral’nyh pomeŝenij Egipta (ot Dodinastičeskogo perioda do Abbasidskogo halifata), 2018, Buniak-Druk, ISBN 978-83-949784-0-2, 277 s.

Durmanov Volodymyr: Environmental Reasons for Changing the Shape of Pharaohs’ Necropolises in the Old Egyptian Kingdom, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 209-214, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Dworakowski Andrzej: Świat moim medium, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 10-13, DOI:10.24478/aea-2018-vol10-no4-02

Dziubecki Tomasz: Progeny of Tholoses in the Architecture of Classicism. P. 1, w: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 4, 2018, ss. 72-81

Dziubecki Tomasz: Malarstwo monumentalne Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) w kościołach Pomorza Zachodniego. Przyczynek do dziejów architektury wnętrz sakralnych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 21-27

Dziubecki Tomasz: „Théatre sur l’isle” w Łazienkach Królewskich – funkcja i forma, w: Biuletyn Historii Sztuki, vol. 80, nr 2, 2018, ss. 357-370

Gireń Urszula: Projektowanie XVI-wiecznej antykwy, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 14-25, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-03

Górski Radosław: Formy ekspozycji – retrospekcja EXPO 2015, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 26-34, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-04

Grycel Janusz: Zamieszkać w przestrzeni sacrum – problem adaptacji nieużytkowanych świątyń na cele mieszkalne, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 67-74

Jakimowicz Adam: Radical Concepts as a Call for Cultural Relevance of Architecture in the Work of Peter Eisenman, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 283-290, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Jakimowicz Adam: New Pattern for Architectural Computing Education, w: eCAADe 2018 : Computing for a Better Tomorrow : Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2018, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-15-0, ss. 317-322

Januszkiewicz Agnieszka: Przekształcenia architektury dawnej cerkwi wojskowej na kościół rzymskokatolicki – na przykładzie kościoła Św. Michała Archanioła w Zamościu , w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 77-81

Januszkiewicz Agnieszka: O nietypowej architekturze świątyni typowej. Projekty prawosławnych cerkwi w Suwałkach, Dyneburgu i Grodnie oraz ich przekształcenia po 1915 roku, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 105-117

Januszkiewicz Agnieszka: Autentyzm formy. Analiza przekształceń architektury obiektu sakralnego po zmianie konfesji, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 29

Kimsza Radosław: Teomaterialismo della liturgia e la divinizazione della persona umana secondo Pavel Evdokimov, w: Roczniki Teologiczne, vol. 65, nr 3, 2018, ss. 51-62, DOI:10.18290/rt.2018.65.3-4

Kimsza Radosław: Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, vol. 25, 2018, ss. 103-112, DOI:10.18276/skk.2018.25-06

Kłopotowska Agnieszka, Lipińska H., Włosek D.: The Contingent Valuation Method in the Study of Ecosystem Services on the Example of the Urban Natural System of Lubartów, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Kłopotowska Agnieszka, Kłopotowski Maciej: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast, vol. Cz. 2, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-38-3, 331 s.

Kłopotowska Agnieszka, Kłopotowski Maciej: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast, vol. Cz. 1, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-43-7, 234 s.

Korolczuk Danuta: Problema sohranenieniâ malyh gorodov, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 103-109

Kowal Katarzyna: The Present State of Research Concerning Special Aspects of Historical Regional Architecture and Environment Design, Prospects of Their Development, w: Tezi Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï : Arhitektura i Dizajn – Tradiciï. Novitnist’. Majbutnê, 2018, ss. 33-34

Kowal Katarzyna: The Model Project of Contemporary Western Buddhist Retreat Center, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 757-764, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Kowal Katarzyna: Analiza przekształceń budowli stupy buddyjskiej oraz zmian układu funkcjonalnego wnętrz świątyń i świeckich ośrodków buddyjskich w procesie transpozycji ze Wschodu na Zachód, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 35-54, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-05

Kozikowska Agata: Kształtowanie form mebli o wspornikowo-ramowych schematach statycznych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 28-39

Kozikowska Agata: Efficient structural forms as a result of architect and engineer collaboration, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 35-46

Kukawski Tomasz: Grafika artystyczna od ogółu do szczegółu. Teoria/Praktyka/Parametryzacja 2018, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 55-68, DOI:10.24478/aea-2018-vol10-no4-06

Łapińska Halina: Wizja przyszłego rozwoju miasta Szczuczyna – zamierzenia a możliwości i ograniczenia, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 69-78, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-07

Łodziński Piotr: Revitalization of health resort based on the example of the small town Supraśl = Rewitalizacja uzdrowiska na przykładzie małego miasta Supraśl, w: Przestrzeń i Forma, nr 34, 2018, ss. 211-226, DOI:10.21005/pif.2018.34.C-07

Magdziak-Grabowska Monika: Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 133-142, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_11

Magdziak-Grabowska Monika: Social Participation and Experimental Spatial Interventions as Effective Methods of Activating Problematic Urban Areas, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Magdziak-Grabowska Monika: Overview and classification of housing forms intended for older and disable people occurring in high-developed countries in context to deficit of similar forms in Poland, w: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, vol. 14, nr 1, 2018, ss. 145-154

Magdziak-Grabowska Monika: Flexibility and Adaptability of the Living Space to The Changing Needs of Residents, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Misijuk Tatiana: Mogiły i cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej – studium w krajobrazie Podlasia, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 79-85, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-08

Misijuk Tatiana: Inicjatywy społeczności lokalnej w ochronie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w okolicach Bielska Podlaskiego, w kontekście działań podejmowanych przez miejscowe władze, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 42-43

Modzelewska Agnieszka: A Smooth Introduction to BIM in Interior Design Studies, w: eCAADe 2018 : Computing for a Better Tomorrow : Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2018, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-15-0, ss. 289-294

Musiuk Adam: The Reconstruction of the 16th Century Church of Annunciation in Suprasl, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 409-416, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Musiuk Adam: Revitalization of the Archimandrites’ Palace Included in the Historic Monastery Complex in Suprasl, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 71-78, DOI:10.32008

Niebrzydowski Wojciech: From “As Found” to Bush-Hammered Concrete – Material and Texture in Brutalist Architecture, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Niebrzydowski Wojciech: Betonowe elementy i detale polskiej architektury brutalistycznej , w: Detale architektury betonowej / Charciarek M. (red.), 2018, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-29-2, ss. 17-22

Niebrzydowski Wojciech: Architektura brutalistyczna a idee Nowego Brutalizmu, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-60-4, 206 s., DOI:10.24427/978-83-65596-61-1

Nieścier Tadeusz: Nowe media a stara sztuka, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 96-100, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-09

Owerczuk Aleksander: Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu, w: Budownictwo i Architektura, vol. 17, nr 1, 2018, ss. 49-54, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_171_06

Owerczuk Aleksander: The Oldest Wooden Eastern Orthodox Temples in the Northern Podlasie Region, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 393-400, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Owerczuk Aleksander: The meaning of wooden historic architecture in the cultural heritage of small towns in the Podlasie region on the basis of Bielsk Podlaski = Znaczenie zabytkowej architektury drewnianej w dziedzictwie kulturowym małych miast na Podlasiu na przykładzie Bielska Podlaskiego, w: Przestrzeń i Forma, nr 34, 2018, ss. 69-82, DOI:10.21005/pif.2018.34.B-02

Owerczuk Aleksander: Architektura drewniana miast Podlasia – autentyzm i tożsamość, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 46

Owerczuk Jolanta: From Folk Wisdom to Technologically Advanced Low-Energy Houses, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 137-143, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Pelczarski Zdzisław: Kontrowersje pomiędzy normami projektowania schodów ruchomych i wymogami bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku, Zastosowania Ergonomii, 2016, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, ISBN 978-83-63626-05-1, ss. 135-146

Pelczarski Zdzisław: Wpływ konfiguracji terenu na percepcję przestrzeni architektonicznej – analiza za pomocą autorskiej metody relatywnego obrazu siatkówkowego, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 23-34
Pelczarski Zdzisław: Widownie współczesnych stadionów. Determinanty i problemy projektowe, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-76-5, 319 s., DOI:10.24427/978-83-65596-76-5
Pelczarski Zdzisław: Widownia gwiaździsta – teoretyczny model widowni niekonwencjonalnej, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 135-144
Pelczarski Zdzisław: The Requirements of Human Factors and Ergonomics for the Safe and Comfortable Stairs Versus the Escalators, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference, Advances in Intelligent Systems and Computing, nr vol. 600, 2018, Springer, ISBN 978-3-319-60449-7, ss. 176-186, DOI:10.1007/978-3-319-60450-3_17

Rogala Tomasz: Trzy koncepcje rekonstrukcji Pawilonu pod Orłem w salonie ogrodowym pałacu Branickich w Białymstoku. Projekty, wybór metody i realizacja, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 53

Rollnik-Sadowska Ewa, Dąbrowska Elena: Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, w: Oeconomia Copernicana, vol. 9, nr 1, 2018, ss. 143-158, DOI:10.24136/oc.2018.008

Sulima Magdalena: Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-56-7, 278 s., DOI:10.24427/978-83-65596-57-4

Sulima Magdalena, Ferster Joanna, Jopa Magdalena: Ślady przeszłości drewnianych domów we wsi Soce, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 17-18

Szewczyk Jarosław Piotr: Rozważania o domu, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-52-9, 192 s., DOI:10.24427/978-83-65596-53-6

Szewczyk Jarosław Piotr: Krajobraz i architektura, w: Skorupy : dzieje dzielnicy, 2018, Agencja Wydawnicza Ekopress, ISBN 978-83-62069-44-6, ss. 4-17

Szewczyk Jarosław Piotr, Mazec Ûliâ: Budownictwo z drewna opałowego („drzewogliniane” lub „drzewobetonowe”) na Białorusi, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 1, 2018, ss. 30-50

Szewczyk Jarosław Piotr, Gołębiewski Paweł, Cieciuch Julianna: Budownictwo z odpadów ceramicznych na Białostocczyźnie Cz. 2. Związki z lokalnym ludowym rzemiosłem garncarskim, na wybranych przykładach, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 1, 2018, ss. 5-29

Dobrońska Amelia, Szewczyk Jarosław Piotr: Budynki z nietypowych materiałów w gminach Ostrów Mazowiecka i Zaręby Kościelne w Polsce północno-wschodniej – wyniki poszukiwań terenowych w 2017 roku, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 24-34

Antoniuk Agata, Dworakowska Elżbieta, Szewczyk Jarosław Piotr: Inwentaryzacja domu wiejskiego we wsi Ploski w gminie Bielsk Podlaski, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 5-20

Szmitkowska Agata: Architektura pracowniczych ośrodków wczasowych w Polsce. Zarys problematyki = The architecture of employee holiday centres in Poland. An outline of the issues, w: Architectus, vol. 3, 2018, ss. 83-100, DOI:10.5277/arc180307

Szmitkowska Agata: „From the Luftwaffe Headquarters to a Sanatorium”. The Architecture of the Holiday Resort of the Warsaw Executive Board of the Trade Union of the Book, Press and Radio Employees in Gołdap, Masuria, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 29-35, DOI:10.32008/NORDSCI2018/B2/V1/3

Toczydłowska-Talarczyk Magdalena: Granice pojęć – książka obrazkowa, komiks, nowela graficzna, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 101-106, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-10

Tokajuk Andrzej: Searching for Housing Model of 21st Century: Analysis of Chosen Polish and Dutch Concepts, w: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : WMESS 2018 : Abstract Collection Book [Dokument elektroniczny], 2018

Tokajuk Andrzej: Multi-Family Buildings – Architectural Trends of the Last Three Decades in Poland, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Tokajuk Andrzej: Architektura i problemy przestrzenne wysokościowych budynków mieszkalnych zrealizowanych w Polsce w okresie transformacji (analiza na wybranych przykładach), w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 40-53

Tokajuk Andrzej: „Green” Podlasie Opera and Philharmonic in the City of Bialystok : Context – Idea – Architecture, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Trojniel Piotr Robert: Problem adaptacji architektury posynagogalnej na obszarze północno-wschodniej Polski, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 61

Trojniel Piotr Robert: Klasycyzm w architekturze synagog na Podlasiu, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 223-233

Turecki Adam Kazimierz: Wiatrak w Studziankach koło Białegostoku świadectwem kilkusetletniej historii wykorzystywania energii odnawialnych w Polsce, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 64

Turecki Adam Kazimierz: Smog in Bialystok in Poland. Data of PM 2.5 and PM 10 Particulate Matter in Outdoor Air Measured in 2017-2018 by „The Laboratory of Energy-Efficient Architecture and Renewable Energies” at Faculty of Architecture of Bialystok University of Technology, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 79-86, DOI:10.32008/NORDSCI2018/B2/V1/9

Tur Marcin: Poprawa komfortu środowiska wewnętrznego zabytkowych świątyń Białostocczyzny, w: Ogólnopolska Konferencja: Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 63

Uścinowicz Jerzy (red.): Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. T. 3. Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, 266 s.

Uścinowicz Jerzy: Tradition Through Innovation – „Return to the Future”, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Uścinowicz Jerzy: The Phenomenon of the Architecture of Fortified Orthodox Churches of the Borderlands – the Old Tradition and Its New Reinterpretation, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 671-679, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: Practical Theosophy of the Contemporary Sacred Art and Architecture – a Temple as a Synthesis, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-34-8, ss. 415-422, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/61

Uścinowicz Jerzy: Practical Ecumenism in Sacred Art and Architecture – Incorporation and Synthesis, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 449-456, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: O duchu miejsc kultu – ekumenizm stosowany polskiego pogranicza kulturowego, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 65
Uścinowicz Jerzy: O duchu miejsc kultu. Scalenie – w dialektyce praktycznej rewitalizacji, w: Przyszłość rynku konserwatorsko – inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia : Sesja Konserwatorska w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 2018

Uścinowicz Jerzy: Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 241-263

Uścinowicz Jerzy: Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 197-227

Uścinowicz Jerzy: Konwersje pierwszych świątyń chrześcijan wschodnich w Konstantynopolu, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 237-259

Uścinowicz Jerzy: Konversii svâtyn’ posle Vtoroj Mirovoj vojny v Pol’še – desakralizacii i obogaŝeniâ, w: Architektura , vol. 11, 2018, ss. 49-58

Uścinowicz Jerzy: Introduction into Theosophy of the Sacred Art, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-34-8, ss. 337-344, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/61

Uścinowicz Jerzy: Interconfessional Conversions – Temples of Common History, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 321-328, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: Hram kak sintez isskusstv. Tradiciâ čerez innovacii v sovremennoj sakral’noj arhitekture v Pol’še, w: Arhitektura i arhitekturnaâ sreda: Voprosy istoričeskogo i sovremennogo razvitiâ – 2018 : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 2018, ISBN 978-5-9961-1783-3, ss. 368-379

Uścinowicz Jerzy: Gród, klasztor, świątynia – w drodze do NJ. Pomiędzy ostrą i dyskretną rewitalizacją, w: V Kongres rewitalizacji : Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie : Księga abstraktów, 2018, ss. 21

Zalewska-Grycuk Justyna: Architectural Significance of Large-Format Shopping Facilities in the City, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 65-73, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

 


Dorobek naukowy za rok 2017

 

Monografie

Perszko J., OBIEKT Koncepcja przedmiotowości i procesualności obiektu artystycznego, Politechnika Białostocka, Białystok 2017, ISBN 978-83-65596-08-6

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

1. Bartnicka M., Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta, Budownictwo i Architektura – Vol. 16, nr 1 (2017), Lublin, s. 139-151
2. Bartnicka M., Bogusz-Krzemień A., Szewczyk J., Wzorce kształtowania wnętrza domu domu wiejskiego na Sejneńszczyźnie, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 5-23
3. Choiński M., Szewczyk J., Ozdobne pustaki betonowe na północno-wschodnim Mazowszu, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 24-38
4. Czarnecki B., Merits of introducing revitalization in perspective of its complexity and local conditions – spatial context, “Ekonomia i Środowisko”, nr 2/2017, s. 67-75
5. Kozikowska A., Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie, “Architecturae et Artibus”, 2017, vol. 1, s. 27-35
6. Magdziak M., The future of seniors housing in situation of demographic aging of the society – preferences of users and directions of changes, Teka Komis. Arch. / PAN. Oddz. Lub., T. 13, nr 2 (2017), s. 67-72
7. Morozov V., Stilistika arhitektury Belarusi épohi klassicizma: smysl i znanie, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 6, s. 14-18
8. Morozov V., Morozov E., Arhitekturnye novacii v kontekste istoričeskogo razvitiâ promyšlennoj architektury, Arhitektura ISSN 2218-547X, [T.] 10 (2017), s. 16-22
9. Morozov V., Morozov E., Antičnye temy v arhitekture Belarusi épohi klassicizma, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 18-27
10. Musiuk A., Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Elpis, 2017, t.19, s. 15-19
11. Owerczuk A., Zabytek a architektura współczesna o formach historycznych, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(54)/2017, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, s. 52–60
12. Owerczuk J., Tożsamość miejsca – rodzimych przypadków kilka, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr4/2017, s. 42-51
13. Sulima M., Sacrum i profanum ogrodu przydomowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego, „Architecturae et Artibus” nr 1/2017, s. 63-70
14. Tokajuk A., Mazanik A., Żarnowiecka J.,  Poisk alternativ: evropejskaja praktika proektirovania studenceskih obseżitij, Arhitektura, ISSN 2218-54TX, T.10, Mińsk 2017, s.163 – 169
15. Tur M., Analiza bilansu energetycznego zabytkowej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku, jako element programu rewitalizacji, Jurnal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Politechnika Rzeszowska, 2017, s. 371-382
16. Uścinowicz J., Novaâ rotonda goroda Grodno – prošloe i buduŝee tradicii, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 51-61
17. Uścinowicz J., Novaâ cerkov’ Svâtitelâ Spiridiona v Grodno: Nazad v buduŝee, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 2, s. 10-15

Rozdziały w monografiach:

1. Bartnicka M., Podatność mieszkań na dostosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze: BIWA 2: Monografia konferencyjna [Dokument elektroniczny]. T. 3: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko – Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 4-20
2. Czarnecki B., Konflikty i różnice interesów w zagospodarowaniu przestrzeni a dobro wspólne w systemie zagospodarowania przestrzennego, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 78-87
3. Czarnecki B., Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do Spraw Dostosowania Przestrzeni Miasta Białegostoku do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością, [w:] Solarek K. (red.), Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXVI, Warszawa 2017, s. 124-139
4. Firsowicz P., Michał Chodorowski M., Kłopotowski M., Białystok w okresie przekształceń przestrzennych – idea urbanistyczna i jej realizacja. Opracowania urbanistyczne planów Białegostoku w latach 1938-1958, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 22-45
5. Kurczab A., Prochor P., Ciżewska-Czarnecka A., Ergonomics and design of equipment for the animals’ rehabilitation, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, cz. 4, red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, s. 35-40
6. Magdziak M., Typologia osób starszych pod kątem potrzeb mieszkaniowych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze : BIWA 2, tom: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 93-105
7. Magdziak M., Film and architecture – mutual relations“ / “Film a architektura – wzajemne relacje”  w: V międzynarodowe sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, 8-9 czerwiec 2017, Bydgoszcz 2017, s. 149-167
8. Magdziak M., Miasto dostępne dla osób starszych, w: biuletynie STUDIA /Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania t. 176, s.195-210
9. Morozov V., Ampir v arhitekture Belarusi Aleksandrovskoj épohi, W: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury: sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, Brest 2017, Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet,  s. 68-72
10. Niebrzydowski W., Parisian Transmutations of Concrete [w:] T. Kozłowski T. (ed.), Defining the architectural space. Transmutations of concrete : Monograph, Vol. 3, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 57-68
11. Owerczuk A., Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi Północnego Podlasia, [w:] Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej, pod red. Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra Jankowskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2017, s. 287-301
12. Pelczarski Z., Problem schodów na drogach ewakuacji w przestrzeniach publicznych, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 163-172
13. Pelczarski Z., Metoda modelowania profilu widowni za pomocą wiązki linii widzenia fokusu, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 119-130
14. Turecki A., Verification of the interior temperature in the apartment with the heating turned off, w: „Building technologies and energy”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s.81-90
15. Turecki A., Ochrona natury kontra ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie „wielkiego zwierzyńca jeleni” z XVIII w. W Białymstoku, 2017, w: „TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY”, wydawnictwo PAN Oddział w Krakowie, TOM XLV (2017), s. 589-600
16. Uścinowicz J., Drevnee prošlo. Teper’ vsё novoe, w: Cerkovnoe zodčestvo Sankt-Peterburga: 1991-2016, red. koll. Arhimandrit Aleksandr (Fedorov), A. E. Belonožkin, I. O. Bembel’, M. A. Mamošin, K. V. Âkovlev, Sankt-Peterburg 2017, Izd. „Biblikon” , ISBN 978-5-905375-13-2, s. 135-140
17. Uścinowicz J., Sovremennoe iskusstvo hristianskogo pogranič’â Vostoka i Zapada v Pol’še. Praktičeskoe bogoslovie v dialoge kul’tur, w: Biblejskie i liturgičeskie temy i obrazy v iskusstve Vostoka i Zapada: dialog kul’tur, tradiciâ i sovremennost’, otv. red. E. A. Hripkova Moskva 2017, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, ISBN   978-5-7281-1891-6, s. 71-88
18. Uścinowicz J., Innovaciâ v arhaizacii – novye sceny centra teatral’nyh praktik „Gardzenice”, w: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury : sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, , Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet, Brest 2017, s. 108-117

Referaty

1. Asanowicz A., Parametric Design, w: Proceedings of the 35th ECAADE Conference: ShoCK!: Sharing of Computable Knowledge!, Rzym, 2017, s. 379-386 materiały indeksowane w bazie  Web of Science
2. Kłopotowska A., Tactile Architectural Models as Universal „Urban Furniture”, World  Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, materiały indeksowane w bazie Scopus
3. Owerczuk J., Между традицией и будущим – идея пассивного строительства/Między tradycją a przyszłością – idea budownictwa pasywnego, w: X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы развития академической и университетской науки», Połtawa, 2017, s. 86-92
4. Szewczyk J., Ochrona drewnianego budownictwa na Białostocczyźnie: prywatne skanseny, prywatni stolarze i rola NGO, w: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia: dobre praktyki, red. Artur Gaweł, Karolina Radłowska, Przemysław Sianko, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wasilków 2017, s. 9-24
5. Tokajuk A., Standards of Housing for Rent Built by Municipal Social Building Society in Bialystok (Poland) during 1996 – 2012 : [ref.], materiały konferencyjne : World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, 2017, DOI 10.1088/1757-899X/245/8/082043, materiały indeksowane w bazie  Web of Science, materiały indeksowane w bazie Scopus
6. Uścinowicz J. Tradition in innovation – new and old symbols in contemporary orthodox iconography and architecture, [ref.]: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Science & Arts Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 159-168, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
7. Uścinowicz J., From Profanation to Conversion : [ref.] 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 599-609, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
8. Uścinowicz J., Novye – starye Gardzenicy. Prospektivnaâ arhaizaciâ : [ref.] Materialy V-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Kul’turnoe nasledie v XXI veke: sohranenie, ispol’zovanie, populârizaciâ, Kazań 2017, s. 258-269

Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej

1. Wystawa dr Roberta Misiuka prezentująca efekty jego badań w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (17-26 maja 2017).
2. Wystawa „Soce – wieś kolorów” prezentowana w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Odeskiej 1 w Białymstoku (budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej) przygotwana pod kierunkiem dr Magdaleny Sulimy i dr hab. Jarosława Szewczyka.
3. Udział pracowników Wydziału Architektury PB w wystawach podczas  XXII Spotkań z natura i sztuką „Uroczysko”, Supraśl, 2017.
4. Udział pracowników Wydziału Architektury PB  w Escuela Tecnica Superior de Edification, Universidad Politecnica de Madrid, Madryt, Hiszpania w dniach 29.05.2017 – 10.06.2017. 
5. Jerzy Uścinowicz, „Architektura sakralna – sukcesy i porażki”- wykład, organizator Firma Velosit Polska, Warszawa, 9.02.2017r.
6. Jerzy Uścinowicz, „Wasilków – wczoraj, dziś, jutro  – wykład, organizator Urząd Miasta Wasilków, Wasilków, 27.05.2017r.
7. Jerzy Uścinowicz, „Analiza zasobów i potencjału Gminy Narewka do konsultacji społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narewka w związku z realizacją projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” – wykład, organizator Urząd Gminy  Narewka, 10.08.2017r.
8. Jerzy Uścinowicz, „Nowe Centrum Grajewa – tożsamość miejsca i potrzeba rozwoju. W poszukiwaniu ładu i służebności”. Analiza  potencjału konsultowanej przestrzeni dotyczyć będzie  obszaru objętego opracowywanym „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os. Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Kopernika i Ełckiej” – wykład, organizator. Urząd  Miasta Grajewo, 21.10.2017r.
9. Jerzy Uścinowicz, „Ekumenizm praktyczny w architekturze i sztuce”, wykład otwarty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 13.12.17, Warszawa.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.