Wydział Architektury PB

Dorobek naukowy za rok 2017

Monografie

Perszko J., OBIEKT Koncepcja przedmiotowości i procesualności obiektu artystycznego, Politechnika Białostocka, Białystok 2017, ISBN 978-83-65596-08-6

Publikacje w czasopismach naukowych:

1. Bartnicka M., Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta, Budownictwo i Architektura – Vol. 16, nr 1 (2017), Lublin, s. 139-151
2. Bartnicka M., Bogusz-Krzemień A., Szewczyk J., Wzorce kształtowania wnętrza domu domu wiejskiego na Sejneńszczyźnie, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 5-23
3. Choiński M., Szewczyk J., Ozdobne pustaki betonowe na północno-wschodnim Mazowszu, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 24-38
4. Czarnecki B., Merits of introducing revitalization in perspective of its complexity and local conditions – spatial context, “Ekonomia i Środowisko”, nr 2/2017, s. 67-75
5. Kozikowska A., Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie, “Architecturae et Artibus”, 2017, vol. 1, s. 27-35
6. Magdziak M., The future of seniors housing in situation of demographic aging of the society – preferences of users and directions of changes, Teka Komis. Arch. / PAN. Oddz. Lub., T. 13, nr 2 (2017), s. 67-72
7. Morozov V., Stilistika arhitektury Belarusi épohi klassicizma: smysl i znanie, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 6, s. 14-18
8. Morozov V., Morozov E., Arhitekturnye novacii v kontekste istoričeskogo razvitiâ promyšlennoj architektury, Arhitektura ISSN 2218-547X, [T.] 10 (2017), s. 16-22
9. Morozov V., Morozov E., Antičnye temy v arhitekture Belarusi épohi klassicizma, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 18-27
10. Musiuk A., Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Elpis, 2017, t.19, s. 15-19
11. Owerczuk A., Zabytek a architektura współczesna o formach historycznych, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(54)/2017, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, s. 52–60
12. Owerczuk J., Tożsamość miejsca – rodzimych przypadków kilka, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr4/2017, s. 42-51
13. Sulima M., Sacrum i profanum ogrodu przydomowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego, „Architecturae et Artibus” nr 1/2017, s. 63-70
14. Tokajuk A., Mazanik A., Żarnowiecka J.,  Poisk alternativ: evropejskaja praktika proektirovania studenceskih obseżitij, Arhitektura, ISSN 2218-54TX, T.10, Mińsk 2017, s.163 – 169
15. Tur M., Analiza bilansu energetycznego zabytkowej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku, jako element programu rewitalizacji, Jurnal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Politechnika Rzeszowska, 2017, s. 371-382
16. Uścinowicz J., Novaâ rotonda goroda Grodno – prošloe i buduŝee tradicii, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 51-61
17. Uścinowicz J., Novaâ cerkov’ Svâtitelâ Spiridiona v Grodno: Nazad v buduŝee, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 2, s. 10-15

Rozdziały w monografiach:

1. Bartnicka M., Podatność mieszkań na dostosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze: BIWA 2: Monografia konferencyjna [Dokument elektroniczny]. T. 3: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko – Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 4-20
2. Czarnecki B., Konflikty i różnice interesów w zagospodarowaniu przestrzeni a dobro wspólne w systemie zagospodarowania przestrzennego, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 78-87
3. Czarnecki B., Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do Spraw Dostosowania Przestrzeni Miasta Białegostoku do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością, [w:] Solarek K. (red.), Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXVI, Warszawa 2017, s. 124-139
4. Firsowicz P., Michał Chodorowski M., Kłopotowski M., Białystok w okresie przekształceń przestrzennych – idea urbanistyczna i jej realizacja. Opracowania urbanistyczne planów Białegostoku w latach 1938-1958, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 22-45
5. Kurczab A., Prochor P., Ciżewska-Czarnecka A., Ergonomics and design of equipment for the animals’ rehabilitation, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, cz. 4, red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, s. 35-40
6. Magdziak M., Typologia osób starszych pod kątem potrzeb mieszkaniowych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze : BIWA 2, tom: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 93-105
7. Magdziak M., Film and architecture – mutual relations“ / “Film a architektura – wzajemne relacje”  w: V międzynarodowe sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, 8-9 czerwiec 2017, Bydgoszcz 2017, s. 149-167
8. Magdziak M., Miasto dostępne dla osób starszych, w: biuletynie STUDIA /Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania t. 176, s.195-210
9. Morozov V., Ampir v arhitekture Belarusi Aleksandrovskoj épohi, W: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury: sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, Brest 2017, Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet,  s. 68-72
10. Niebrzydowski W., Parisian Transmutations of Concrete [w:] T. Kozłowski T. (ed.), Defining the architectural space. Transmutations of concrete : Monograph, Vol. 3, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 57-68
11. Owerczuk A., Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi Północnego Podlasia, [w:] Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej, pod red. Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra Jankowskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2017, s. 287-301
12. Pelczarski Z., Problem schodów na drogach ewakuacji w przestrzeniach publicznych, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 163-172
13. Pelczarski Z., Metoda modelowania profilu widowni za pomocą wiązki linii widzenia fokusu, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 119-130
14. Turecki A., Verification of the interior temperature in the apartment with the heating turned off, w: „Building technologies and energy”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s.81-90
15. Turecki A., Ochrona natury kontra ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie „wielkiego zwierzyńca jeleni” z XVIII w. W Białymstoku, 2017, w: „TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY”, wydawnictwo PAN Oddział w Krakowie, TOM XLV (2017), s. 589-600
16. Uścinowicz J., Drevnee prošlo. Teper’ vsё novoe, w: Cerkovnoe zodčestvo Sankt-Peterburga: 1991-2016, red. koll. Arhimandrit Aleksandr (Fedorov), A. E. Belonožkin, I. O. Bembel’, M. A. Mamošin, K. V. Âkovlev, Sankt-Peterburg 2017, Izd. „Biblikon” , ISBN 978-5-905375-13-2, s. 135-140
17. Uścinowicz J., Sovremennoe iskusstvo hristianskogo pogranič’â Vostoka i Zapada v Pol’še. Praktičeskoe bogoslovie v dialoge kul’tur, w: Biblejskie i liturgičeskie temy i obrazy v iskusstve Vostoka i Zapada: dialog kul’tur, tradiciâ i sovremennost’, otv. red. E. A. Hripkova Moskva 2017, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, ISBN   978-5-7281-1891-6, s. 71-88
18. Uścinowicz J., Innovaciâ v arhaizacii – novye sceny centra teatral’nyh praktik „Gardzenice”, w: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury : sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, , Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet, Brest 2017, s. 108-117

Referaty1. Asanowicz A., Parametric Design, w: Proceedings of the 35th ECAADE Conference: ShoCK!: Sharing of Computable Knowledge!, Rzym, 2017, s. 379-386 materiały indeksowane w bazie  Web of Science
2. Kłopotowska A., Tactile Architectural Models as Universal „Urban Furniture”, World  Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, materiały indeksowane w bazie Scopus
3. Owerczuk J., Между традицией и будущим – идея пассивного строительства/Między tradycją a przyszłością – idea budownictwa pasywnego, w: X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы развития академической и университетской науки», Połtawa, 2017, s. 86-92
4. Szewczyk J., Ochrona drewnianego budownictwa na Białostocczyźnie: prywatne skanseny, prywatni stolarze i rola NGO, w: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia: dobre praktyki, red. Artur Gaweł, Karolina Radłowska, Przemysław Sianko, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wasilków 2017, s. 9-24
5. Tokajuk A., Standards of Housing for Rent Built by Municipal Social Building Society in Bialystok (Poland) during 1996 – 2012 : [ref.], materiały konferencyjne : World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, 2017, DOI 10.1088/1757-899X/245/8/082043, materiały indeksowane w bazie  Web of Science, materiały indeksowane w bazie Scopus
6. Uścinowicz J. Tradition in innovation – new and old symbols in contemporary orthodox iconography and architecture, [ref.]: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Science & Arts Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 159-168, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
7. Uścinowicz J., From Profanation to Conversion : [ref.] 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 599-609, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
8. Uścinowicz J., Novye – starye Gardzenicy. Prospektivnaâ arhaizaciâ : [ref.] Materialy V-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Kul’turnoe nasledie v XXI veke: sohranenie, ispol’zovanie, populârizaciâ, Kazań 2017, s. 258-269

Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej

 

1. Wystawa dr Roberta Misiuka prezentująca efekty jego badań w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (17-26 maja 2017).
2. Wystawa „Soce – wieś kolorów” prezentowana w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Odeskiej 1 w Białymstoku (budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej) przygotwana pod kierunkiem dr Magdaleny Sulimy i dr hab. Jarosława Szewczyka.
3. Udział pracowników Wydziału Architektury PB w wystawach podczas  XXII Spotkań z natura i sztuką „Uroczysko”, Supraśl, 2017.
4. Udział pracowników Wydziału Architektury PB  w Escuela Tecnica Superior de Edification, Universidad Politecnica de Madrid, Madryt, Hiszpania w dniach 29.05.2017 – 10.06.2017. 
5. Jerzy Uścinowicz, „Architektura sakralna – sukcesy i porażki”- wykład, organizator Firma Velosit Polska, Warszawa, 9.02.2017r.
6. Jerzy Uścinowicz, „Wasilków – wczoraj, dziś, jutro  – wykład, organizator Urząd Miasta Wasilków, Wasilków, 27.05.2017r.
7. Jerzy Uścinowicz, „Analiza zasobów i potencjału Gminy Narewka do konsultacji społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narewka w związku z realizacją projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” – wykład, organizator Urząd Gminy  Narewka, 10.08.2017r.
8. Jerzy Uścinowicz, „Nowe Centrum Grajewa – tożsamość miejsca i potrzeba rozwoju. W poszukiwaniu ładu i służebności”. Analiza  potencjału konsultowanej przestrzeni dotyczyć będzie  obszaru objętego opracowywanym „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os. Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Kopernika i Ełckiej” – wykład, organizator. Urząd  Miasta Grajewo, 21.10.2017r.
9. Jerzy Uścinowicz, „Ekumenizm praktyczny w architekturze i sztuce”, wykład otwarty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 13.12.17, Warszawa.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.