Wydział Architektury PB

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy za rok 2022

Artykuły z czasopism

 1. Adamska R., Karwowska K., Szewczyk J.: Buildings erected with unconventional materials in Grajewo and Rajgród communes, N-E Poland: Results of field surveys in 2021, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 2, 2022, s. 1-16
 2. Bartnicka M.: Determining the optimal distance between buildings based on the solar altitude angle to facilitate appropriate illumination in residential interiors in accordance with current legislation, Architectus, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, nr 3, 2022, s. 87-94
 3. Bartoszewicz P., Bereźniak M., Wiśniewska K., Szewczyk J.: Rammed earthen farm buildings in Tworkowice, Ciechanowiec commune, N-E Poland, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 1-12, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-01
 4. Bazydło A., Drozdowski B., Głódź N., Sulima M.: Drewniane dwory Sokólszczyzny. Historia i stan zachowania, Wiadomosci Konserwatorskie, nr 71, 2022, s. 121-136, DOI:10.48234/WK71MANORS
 5. Bogdziewicz M., Buczyńska N., Szewczyk J.: Case study of an old farmhouse in Olszewo: Pro Memoria, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 2, 2022, s. 17-28
 6. de Oliveira Bellesia F., Chodorowski M.: Resettlement of forcibly displaced people: Case study of Bento Rodrigues following the environmental disaster of the Fundão tailings dam failure, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 3, 2022, s. 1-21, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no3-01
 7. Dudziński A.: The problems with the application of contemporary software for the analysis of shadowing of architectural objects, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 13-20, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-02
 8. Duniewicz A., Magdziak M.: Typology of Tactile Architectural Drawings Accessible for Blind and Partially Sighted People, Sustainability, vol. 14, nr 13, 2022, Numer artykułu: 7847, s. 1-30, DOI:10.3390/su14137847
 9. Dzun M., Jabłońska-Krysiewicz A.: Analiza MES sprężonych połączeń śrubowych stalowych belek ze słupami, Przegląd Budowlany, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, nr 11-12, 2022, s. 147-152
 10. Gabiec K., Bagińska J., Łaguna W., Rodakowska E., Kamińska I., Stachurska Z., Dubatówka M., Kondraciuk M., Kamiński K.: Factors Associated with Tooth Loss in General Population of Bialystok, Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, nr 4, 2022, Numer artykułu: 2369, s. 1-12, DOI:10.3390/ijerph19042369
 11. Gawryluk D., Baum M.: Innowacyjne kształcenie architektów krajobrazu, Zieleń Miejska, Abrys, nr 12, 2022, s. 24-27
 12. Gawryluk D., Krawczyk D., Rodero A.: Photovoltaic Panels and Solar Collectors in Cityscape of Bialystok (Poland) and Cordoba (Spain), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 1006, nr 1, 2022, Numer artykułu: 012011, s. 1-8, DOI:10.1088/1755-1315/1006/1/012011
 13. Godlewska A., Ignatowicz M., Łapińska H.: Inventory materials of wooden country houses in soce village, Narew community, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 21-36, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-03
 14. Gosk A., Choszczyk A., Mróz P., Pietruszka P., Tymoszuk P., Szewczyk J.: Idea otwartych źródeł („open source”) w architekturze, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 1, 2022, s. 1-12, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no1-01
 15. Hyzopska M., Prusiel J.: Projekt budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych, Przegląd Budowlany, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, nr 7-8, 2022, s. 81-86
 16. Łapińska H.: The directions and indicators concerning the process of shaping the environment on the basis of changes in the local zoning plan and land use in the rural administrative district of Białowieża, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 92-105, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-07
 17. Naumiuk-Jakuc A.: Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku, Elpis, nr 24, 2022, s. 89-96, DOI:10.15290/elpis.2022.24.13
 18. Niebrzydowski W.: Brutalist Architecture in Islamic Countries on the Example of the Middle East Technical University Campus in Ankara, Architectus, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, nr 3, 2022, s. 29-37
 19. Pelczarski Z.: The criterion of access to the sky view in residential environment architectural designing, Architecture Civil Engineering Environment, vol. 15, nr 4, 2022, s. 43-61, DOI:10.2478/ACEE-2022-0037
 20. Sulima M.: The Role of Education in the Protection of Cultural Heritage (on the Example of the Project “Journey through Wooden Podlasie”), Kultura i Edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, nr 2, 2022, s. 9-28, DOI:10.15804/kie.2022.02.01
 21. Szewczyk J.: Dziesięć lekcji architektury przyjaznej klimatowi, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, nr 1, 2022, s. 40-47
 22. Szymańska E., Panfiluk E.: Oczekiwania turystów w zakresie innowacji poprawiających mobilność na terenie Puszczy Białowieskiej, Studia Peregietica, vol. 39, nr 3, 2022, s. 141-154, DOI:10.5604/01.3001.0016.1208
 23. Tokajuk A.: Kanon w architekturze cerkwi prawosławnej pw. Mądrości Bożej – Hagia Sophia w Białymstoku, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 18, nr 4, 2022, s. 7-14
 24. Tokajuk A.: Mieszkania dla młodych – nowe idee, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 18, nr 2, 2022, s. 32-40, DOI:10.35784/teka.3369
 25. Tokajuk A.: Modułowy dom dostępny – nowoczesność i tradycja, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 18, nr 1, 2022, s. 28-33, DOI:10.35784/teka.3367
 26. Tokajuk A.: Two experimental housing concepts from Amsterdam – comparative analysis, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 106-116, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-08
 27. Uścinowicz J.: Ekumenizm pogranicza w architekturze i sztuce świątyni – dawniej i dziś, Architektura Urbanistyka Architektura Wnętrz, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, nr 9, 2022, s. 93-138, DOI:10.21008/j.2658-2619.2022.9.7
 28. Uścinowicz J.: Таинство света в архитектуре : cакральное искусство Ежи Новосельского, Дары. Альманах христианской культуры, Содружество «Артос», nr 7, 2022, s. 64-79
 29. Wojtkiewicz S.: The symbol and archetype of „tree” in designing memorial places on selected study examples, Przestrzeń i Forma, nr 50, 2022, s. 211-222, DOI:10.21005/pif.2022.50.b-08
 30. Żarnowiecka J.: Parisian palimpsest – Paris before and after the „revolutions” of Haussmann, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 14, nr 4, 2022, s. 117-129, DOI:10.24427/aea-2022-vol14-no4-09

Książki autorskie

 1. Kłopotowski M.: Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. T. 1, 2022, Fundacja Szansa dla Niewidomych, ISBN 978-83-63028-56-5, 77 s.
 2. Kłopotowski M.: Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. T. 2, 2022, Fundacja Szansa dla Niewidomych, ISBN 978-83-63028-56-5, 121 s.
 3. Sulima M.: Podróże po drewnianym Podlasiu 2, 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-19-6 , [978-83-67185-20-2], 96 s.DOI:10.24427/978-83-67185-20-2

Książki redagowane

 1. Flórez de la Colina M., Izquierdo Gracia P., Gawryluk D.: (red.)Urban public spaces: Madrid, Bialystok, Klaipeda. A guide to their functions and meaning, 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-4-2, 130 s.
 2. Flórez de la Colina M., Izquierdo Gracia C., Gawryluk D.: (red.)Urban Public Spaces: Madrid, Białystok, Klaipeda. A Guide To Their Functions And Meaning, 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-5-9, 254 s.
 3. Gawryluk D., Krawczyk D.: (red.)Future of the city (wydanie II uzupełnione), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-27-1, 279 s.DOI:10.24427/978-83-67185-27-1
 4. Krawczyk D., Szatyłowicz E., Werner-Juszczuk A., Gawryluk D.: (red.)Innovations – Sustainability – Modernity – Openness Modern Solutions In Engineering, Series of Monographs, vol. 44, 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-50-9, 187 s.

Rozdziały z monografii

 1. Baum M.: Zieleń przyuliczna – mała retencja, W: Urban Public Spaces: Madrid, Białystok, Klaipeda. A Guide To Their Functions And Meaning / Flórez de la Colina Maria Aurora , Izquierdo Gracia Cristina Pilar, Gawryluk Dorota (red.), 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-5-9, s. 109-119, DOI:10.34659/glocal2/6
 2. Dziubecki T.: Eklektyzm w architekturze: narodziny zjawiska, W: Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku / Malinowski Jerzy, Raj Grażyna (red.), Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 10, 2022, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ISBN 978-83-66758-15-5, s. 95-100
 3. Flórez de la Colina M., Gawryluk D., Kucinskiene J., Izquierdo Gracia C., Ivavičiūtė G.: Walory kulturowe krajobrazu miejskiego, W: Future of the city (wydanie II uzupełnione) / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-27-1, s. 15-77, DOI:10.24427/978-83-67185-27-1_1
 4. Gawryluk D., Flórez de la Colina M.: A methodology for interdisciplinary education of engineers, adapted to the needs of contemporary cities (Glocal Project, Erasmus+), W: Innovations – Sustainability – Modernity – Openness Modern Solutions In Engineering / Krawczyk Dorota[i in.](red.), Series of Monographs, vol. 44, 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-50-9, s. 77-87
 5. Gawryluk D., Flórez de la Colina M., Izquierdo Gracia P., Jankauskienė D., Krawczyk D., Brezgytė E.: Developing a challenge: the design of green bus stops as a tool for international and interdisdiplinary collaboration in face-to-face summer schools, W: 15th International Conference of Education, Research and Innovation : ICERI 2022 : conference proceedings / Gómez Chova Luis, López Martínez Antonio, Lees Joanna (red.), ICERI Proceedings, 2022, IATED, ISBN 978-84-09-45476-1, s. 3341-3351
 6. Gawryluk D., Krawczyk D.: Fotowoltaika i współczesna architektura w krajobrazie miasta, W: Future of the city (wydanie II uzupełnione) / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-27-1, s. 207-226, DOI:10.24427/978-83-67185-27-1_6
 7. Gawryluk D., Krawczyk D., Briggs L., Wronka-Tomulewicz M., Wagner I., Filipczuk R., Galimska N., Obrycka A., Domaszuk M.: Zielone przystanki, W: Urban Public Spaces: Madrid, Białystok, Klaipeda. A Guide To Their Functions And Meaning / Flórez de la Colina Maria Aurora , Izquierdo Gracia Cristina Pilar, Gawryluk Dorota (red.), 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-5-9, s. 131-169, DOI:10.34659/glocal2/8
 8. Grycel J.: Tradycja regionalna jako kryterium kształtowania współczesnej formy architektonicznej, W: Architektura regionalna – rzeczywista potrzeba czy iluzja? : O budowaniu zgodnie z tradycją i krajobrazem / Liżewska Iwona (red.), 2022, Narodowy Instytut Dziedzictwa, ISBN 978-83-67381-13-0, s. 142-155
 9. Izquierdo Gracia C., Flórez de la Colina M., Gawryluk D., Rawski K., Matys W., Capitan J., Bach I., Krawczyk D., Jankauskienė D., Vaičekauskienė V.: Blended learning as a new methodology for sharing knowledge and collaborating to create a small urban object, W: 15th International Conference of Education, Research and Innovation : ICERI 2022 : conference proceedings / Gómez Chova Luis, López Martínez Antonio, Lees Joanna (red.), ICERI Proceedings, 2022, IATED, ISBN 978-84-09-45476-1, s. 3415-3423, DOI:10.21125/iceri.2022.0835, łączna liczba autorów: 11
 10. Kłopotowski M., Rawski K.: Dotykowe modele architektoniczne jako element wyposażenia przestrzeni publicznych miasta Krakowa, W: Urban Public Spaces: Madrid, Białystok, Klaipeda. A Guide To Their Functions And Meaning / Flórez de la Colina Maria Aurora , Izquierdo Gracia Cristina Pilar, Gawryluk Dorota (red.), 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-5-9, s. 120-130
 11. Kowalczuk-Fijałkowska S., Kraińska W., Lipska P., Sulima M.: Wiatraki Sokólszczyzny jako nieodłączny element podlaskiego krajobrazu kulturowego, W: Małe miasta. Kultura materialna / Zemło Mariusz (red.), Acta Collegii Suprasliensis , vol. 31, 2022, Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-729-0, s. 317-345
 12. Matys W.: Ławka, W: Urban Public Spaces: Madrid, Białystok, Klaipeda. A Guide To Their Functions And Meaning / Flórez de la Colina Maria Aurora , Izquierdo Gracia Cristina Pilar, Gawryluk Dorota (red.), 2022, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, ISBN 978-83-963269-5-9, s. 95-108
 13. Niebrzydowski W.: Avant-Garde of Massive Plasticity, W: Defining Architectural Space: Avant-garde Architecture. Vol. 2 / Kozłowski Tomasz (red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-754-9, s. 119-131, DOI:10.23817/2022.defarch.2-11
 14. Pauk J., Śliwecki B., Hościło B., Sobolewski A., Garcia-Zapirain Soto B., Romańczuk-Ruszuk E., Dzięcioł-Anikiej Z.: The concept of applying gamification in biomedical engineering, W: Advances in biomedical engineering / Pauk Jolanta[i in.](red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-40-0, s. 143-151, DOI:10.24427/978-83-67185-49-3_11
 15. Rawski K., Kłopotowski M.: Dostępność przestrzeni publicznej, W: Future of the city (wydanie II uzupełnione) / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-27-1, s. 135-157, DOI:10.24427/978-83-67185-27-1_3
 16. Ruzgienė B., Kuklienė L., Jankauskienė D., Valiente M., Matys W.: Modelowanie 3D i digitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, W: Future of the city (wydanie II uzupełnione) / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2022, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-27-1, s. 79-133, DOI:10.24427/978-83-67185-27-1_2
 17. Szewczyk J.: Budownictwo z drewna opałowego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w latach 1820–1960, W: Więcej niż muzeum : szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi / Barański Janusz , Maniak Katarzyna , Trebunia-Staszel Stanisława (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-5133-7, s. 315-331
 18. Szewczyk J.: Dokumentowanie i replikacja starych drewnianych budynków miejskich zamiast ich ochrony i konserwacji: błąd, opcja czy trend?, W: Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony / Jaworska Małgorzata (red.), 2022, Miasto Stołeczne Warszawa; Narodowy Instytut Dziedzictwa, ISBN 978-83-63269-88-3, s. 175-182
 19. Uścinowicz J.: Dyskretny urok kultur lokalnych – o duchu wcielonym architektury miejsca, W: Architektura regionalna – rzeczywista potrzeba czy iluzja? : O budowaniu zgodnie z tradycją i krajobrazem / Liżewska Iwona (red.), 2022, Narodowy Instytut Dziedzictwa, ISBN 978-83-67381-13-0, s. 28-57
 20. Uścinowicz J.: Nowe teatry „Gardzienic”. Eksperymenty tradycyjnych idei w odwiecznym pielgrzymowaniu form, W: Budynki kultury – teatry, opery, filharmonie / Kucharzewska Joanna (red.), Studia z architektury nowoczesnej/ Studies on modern architecture, vol. 10, 2022, Tako, ISBN 978-83-66758-19-3, s. 33-77
 21. Uścinowicz J.: Od Grecji do Rzymu − antyczne idee w nowej odsłonie dawnej tradycji. Teatry „Gardzienic”, W: Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej XX i początku XXI wieku / Malinowski Jerzy, Raj Grażyna (red.), Pamiętnik Sztuk Pięknych, vol. 17, 2022, Tako, ISBN 978-83-66758-20-9, s. 87-107

referat wygłoszony

 1. Uścinowicz J.: Pomiędzy Grecją a Rzymem – idee antyczne współcześnie transponowane. Nowe teatry w Gardzienicach, 2022, Konferencja „Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII – początku XXI wieku. Od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja” 2022, referat wygłoszony
 2. Uścinowicz J.: Sarkofag czy gablota. Problem wypełnień interpretacyjnych struktur zrujnowanych, 2022, XIV Konferencja Konserwatorsko-Architektoniczna „Intruzja architektoniczna a kontekst historyczny” 2022, referat wygłoszony

Dorobek naukowy za rok 2021

Artykuły z czasopism

 1. Czarnecki B., Chodorowski M.: Urban Environment during Post-War Reconstruction: Architectural Dominants and Nodal Points as Measures of Changes in an Urban Landscape, Land, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 10, nr 10, 2021, Numer artykułu: 1083, s. 1-28
 2. Durmanov V.: The Influence of State’s Policy on the Development of the Geometry of Premises on Example of the Evolution of Russia Housing, Przestrzeń i Forma, vol. 46, 2021, s. 47-68, DOI:10.21005/pif.2021.46.b-03
 3. Dziubecki T.: Le rôle de la sculpture dans l’architecture des résidences de magnats au XVIIIe siècle, Bulletin du Centre de Recherche du Chateau de Versailles, Centre de Recherche du Château de Versailles (CRCV), 2021, Numer artykułu: 19167, s. 1-19
 4. Gawryluk D.: Przekształcanie krajobrazu miast garnizonowych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. Oddział PAN w Krakowie, Polska Akademia Nauk, vol. 49, 2021, s. 385-404, DOI:10.24425/tkuia.2021.138723
 5. Kłopotowska A., Magdziak M.: Tactile Architectural Drawings – Practical Application and Potential of Architectural Typhlographics, Sustainability, vol. 13, nr 11, 2021, Numer artykułu: 6216, s. 1-19, DOI:10.3390/su13116216
 6. Korolczuk D., Uścinowicz J.: Wigry – między wodą a lasem. Cz. 1, Wigry : Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierski Park Narodowy, nr 1, 2021, s. 14-16
 7. Korolczuk D., Uścinowicz J.: Wigry – między wodą a lasem. Cz. 2, Wigry : Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierski Park Narodowy, nr 2, 2021, s. 15-17
 8. Korolczuk D., Uścinowicz J.: Wigry – między wodą a lasem. Cz. 3, Pojezierze, Wigry : Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierski Park Narodowy, nr 3, 2021, s. 16-19
 9. Korolczuk D., Uścinowicz J.: Wigry – między wodą a lasem. Cz. 4, Wyjście, Wigry : Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierski Park Narodowy, nr 4, 2021, s. 11-15
 10. Niebrzydowski W.: The Impact of Avant-Garde Art on Brutalist Architecture, Buildings, Stamats Buildings Media, Inc., vol. 11, nr 7, 2021, Numer artykułu: 290, s. 1-30, DOI:10.3390/buildings11070290
 11. Niebrzydowski W.: The work of Paul Rudolph in the context of the brutalist idea of As Found, Architectus, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, nr 3, 2021, s.  71-80
 12. Orlenko M., Ivashko Y., Niebrzydowski W., Trammer H., Krupa M., Paprzyca K.: Restoration and Preservation Procedure of Architectural Monuments. Railway Stations with Monumental Art of the Socialist Period (on the examples of Ukraine and Poland), International Journal of Conservation Science, vol. 12, nr 4, 2021, s. 1355-1376
 13. Owerczuk A.: Wooden Buildings in Market Squares of Polish Small Towns: Bielsk Podlaski and Kleszczele – The Issue of Preserving and Restoring Historical Values of Market Spaces, Sustainability, vol. 13, nr 12, 2021, Numer artykułu: 6779, s. 1-19, DOI:10.3390/su13126779
 14. Stefańska A., Cygan M., Batte K., Pietrzak J.: Application of Timber and Wood-based Materials in Architectural Design using Multi-objective Optimisation Tools, Construction Economics and Building, UTS Press, vol. 21, nr 3, 2021, s. 1-17, DOI:10.5130/ajceb.v21i3.7642
 15. Śliwecki B.: Virtual reality architectural spaces and the shift of populace in online social VR platforms in 2020, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 13, nr 4, 2021, s. 1-12, DOI:10.24427/aea-2021-vol13-no4-01
 16. Teleszewski T., Krawczyk D., Rodero A.: Optimization of the Geometric Parameters of the Thermal Insulation of the Heating System by Using Multi-Pipe Circular Thermal Insulation, Environmental and Climate Technologies, Walter de Gruyter GmbH, vol. 25, nr 1, 2021, s. 955-964, DOI:10.2478/rtuect-2021-0072
 17. Tokajuk A.: The truth of contemporary architecture and aesthetics categories, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 17, nr 4, 2021, s. 110-116
 18. Turecki A.: Suwerenność to wymagająca pani. Słów kilka o Białymstoku i ostatnich protestach przeciwko lotnisku , Myśl Suwerenna. Przegląd Spraw Publicznych, Instytut Suwerennej, nr 3, 2021, s. 50-59
 19. Uścinowicz J.: Architektura i ikona – układ scalony od nowa, Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 12, 2021, s. 79-100
 20. Uścinowicz J.: Góra zamkowa w Mielniku nad Bugiem – o scalaniu ruin upadłych, Architektura , Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, vol. 14, 2021, s. 57-65

Książki autorskie

 1. Durmanov V., Pernas O.: Las Dimensiones Minimas de los Espacios de la Cocina y su Equipamiento, 2021, Volodymyr Durmanov, ISBN 978-83-949784-2-6, 52 s.

Książki redagowane

 1. Barsukov V., Volik A., Tusnin A., Gvozdev V., Ležina Û., Matyeva A., Matyeva A., Svistun A., Uścinowicz J.: (red.)Tradicii, sovremennye problemy i perspektivy razvitiâ stroitel’stva: Sbornik naučnyh statej, 2021, Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Ânki Kupaly, ISBN 978-985-582-437-5, 271 s.
 2. Gawryluk D., Krawczyk D.: (red.)Future of the city, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-61-1, [978-83-66391-62-8], 108 s.DOI:10.24427/978-83-66391-62-8
 3. Uścinowicz J.: (red.)Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w, vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, 426 s.

Rozdziały z monografii

 1. Durmanov V.: Влияние культуры локального сообщества на изменение пространственного образа гробниц фараонов Старого Царствa, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 63-70
 2. Ferster J., Jopa M., Sulima M.: Drewniane domy we wsi Soce. Historia, teraźniejszość, przyszłość, W: Małe miasta. Dom polski w refleksji badawczej / Zemło Mariusz (red.), Acta Collegii Suprasliensis , vol. 29, 2021, Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-681-1, s. 69-89
 3. Flórez de la Colina M., Gawryluk D., Kucinskiene J., Izquierdo Gracia P., Ivavičiūtė G.: Cultural Values of Cityscape, W: Future of the city / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-61-1, s. 9-23, DOI:10.24427/978-83-66391-62-8_1
 4. Gawryluk D., Krawczyk D.: Photovoltaics and Contemporary Architecture in Cityscape, W: Future of the city / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-61-1, s. 73-82, DOI:10.24427/978-83-66391-62-8_6
 5. Grycel J.: Laicyzacja przestrzeni sakralnej. Współczesne adaptacje byłych świątyń, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 79-88
 6. Grycel J.: Socrealizm i jego konwersje w przestrzeni miast polsko-białoruskiego pogranicza, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 89-100
 7. Januszkiewicz A.: Konwersje cerkwi wojskowych dawnego Królestwa Polskiego. 1915-2015, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 101-112
 8. Januszkiewicz A.: Przekształcenia obiektu sakralnego na przykładzie świątyń w Ostrołęce i Hrubieszowie, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 113-124
 9. Kimsza R.: Ikonografia Marka Ivana Rupnika: chrześcijańska teologia w bizantyjskich formach, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 161-170
 10. Kłopotowska A.: Counter-Argument Against the Alleged Visuality of Architectural Art, W: Defining the Architectural Space – The Myths of Architecture. Vol. 2 / Kozłowski Tomasz (red.), 2021, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-665-8, s. 69-79
 11. Matys W.: Zieleń przydomowa w niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej, W: Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka / Ozimek Agnieszka, Sykta Izabela (red.), 2021, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN 978-83-67188-03-6, s. 39-52
 12. Rawski K., Kłopotowski M.: Accessibility of Public Space, W: Future of the city / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-61-1, s. 39-49, DOI:10.24427/978-83-66391-62-8_3
 13. Rawski K.: Tereny zieleni przyjazne dla osób w podeszłym wieku – problematyka projektowania na podstawie analiz istniejących przestrzeni, W: Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka / Ozimek Agnieszka, Sykta Izabela (red.), 2021, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN 978-83-67188-03-6, s. 89-107
 14. Ruzgienė B., Kuklienė L., Kuklys I., Jankauskienė D., Valiente M., Matys W.: 3D Modeling and Digitalization in Heritage, W: Future of the city / Gawryluk Dorota, Krawczyk Dorota (red.), 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-61-1, s. 25-37, DOI:10.24427/978-83-66391-62-8_2
 15. Sobolewska K., Uścinowicz J.: Kokon protiv COVID-19 – malaâ arhitektura novoho vremeni, W: Tradicii, sovremennye problemy i perspektivy razvitiâ stroitel’stva: Sbornik naučnyh statej / Barsukov Vladimir Georgievič[i in.](red.), 2021, Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Ânki Kupaly, ISBN 978-985-582-437-5, s. 88-90
 16. Śliwecki B.: Virtual Online Living Spaces : The perfect home in the imperfect dream society of digital space, W: eCAADe 2021 : Towards a New, Configurable Architecture : Proceedings of the The 39th Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe / Stojaković Vesna, Tepavčević Bojan (red.), vol. 1, 2021, Digital Design Center, University of Novi Sad, ISBN 978-86-6022-358-8 , s. 385-392, DOI:10.52842/conf.ecaade.2021.1.385
 17. Trojniel P.: Powojenne adaptacje synagog w Białymstoku, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 263-274
 18. Trojniel P.: Układ linearny-poprzeczny z podziałem nawowym w synagogach północno-wschodniej Polski XIX w, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 275-288
 19. Uścinowicz J.: „Miejsca duchowe” pogranicza – w dialogu narodów i religii, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 9-14
 20. Uścinowicz J.: Gotyk ortodoksyjny, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 313-330
 21. Uścinowicz J.: Gotyk ortodoksyjny dziś. Studium jednego przypadku, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 353-370
 22. Uścinowicz J.: Katholikon w Supraślu i jego ikonostas. Romantyzm teologicznej idei, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 331-352
 23. Uścinowicz J.: Konwersje i rekonwersje świątyń po II wojnie światowej w Polsce. „Spotkanie w prawdzie i miłości” ?, W: Architektura kultur lokalnych pogranicza. Sacrum – profanum – sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 4, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-99-4, s. 289-312
 24. Uścinowicz J.: Nowe w starym – stare w nowym. Układy podwójnie scalone, W: Architektura wspólnoty – architektura sakralna i szkolna / Kucharzewska Joanna (red.), Studia z architektury nowoczesnej/ Studies on modern architecture, vol. 9, 2021, Tako, ISBN 978-83-66758-11-7, s. 15-58

referat wygłoszony

 1. Niebrzydowski W.: Pokora i pycha brutalizmu, 2021, XI Weekend Architektury w Gdyni : Festiwal 2021, referat wygłoszony
 2. Uścinowicz J.: Villa dei misteri i camera obscura w Gardzienicach. Dyskretna i ostra rewitalizacja, 2021, XIII Konferencja Konserwatorsko-Architektoniczna „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” 2021, referat wygłoszony

Dorobek naukowy za rok 2020

Artykuły z czasopism

 1. Bartnicka M.: Lilly Reich. Cz. 1, Pionierka współczesnego projektowania wystaw i wnętrz, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 12, nr 2, 2020, s. 5-15, DOI:10.24427/aea-2020-vol12-no2-01
 2. Bartnicka M.: Lilly Reich. Cz. 2, Próba odtworzenia programu nauczania projektowania wnętrz w Bauhausie (1932-1933) na podstawie głównych cech twórczości Lilly Reich, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 12, nr 4, 2020, s. 5-17, DOI:10.24427/aea-2020-vol12-no4-01
 3. Dolistowska M.: Wieś idealna – układ przestrzenny i zabudowa miejscowości Paproć Duża, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 16, nr 4, 2020, s. 83-96, DOI:10.35784/teka.1849
 4. Durmanov V.: Households, Ownership and Dimensions of Urban Apartments in Russia, Psychology, Journal of the Higher School of Economics, National Research University Higher School of Economics, vol. 17, nr 3, 2020, s. 454-477, DOI:10.17323/1813-8918-2020-3-454-477
 5. Kimsza R.: Architektura i sztuka liturgiczna jako antidotum na desakralizację. Studium twórczości artystycznej M.I. Rupnika SI, Roczniki Teologiczne, vol. 67, nr 5, 2020, s. 109-115, DOI:10.18290/rt20675-7
 6. Kłopotowska A.: Architecture and typhlology. The potential of scientific partnership, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 16, nr 2, 2020, s. 68-75, DOI:10.35784/teka.2061
 7. Kłopotowska A.: Street architectural models. Research on improving readability, ergonomics and safety of use, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 960, 2020, Numer artykułu: 032013, s. 1-10, DOI:10.1088/1757-899X/960/3/032013
 8. Mąka N., Milewska E., Szewczyk J.: Dawne wiejskie budynki żużlobetonowe, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 12, nr 1, 2020, s. 51-61, DOI:10.24427/aea-2020-vol12-no1-04
 9. Niebrzydowski W.: Brutalism in the Architecture of Polish Churches, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 960, 2020, Numer artykułu: 022056, s. 1-11, DOI:10.1088/1757-899X/960/2/022056
 10. Owerczuk A.: The Importance of Architectural Heritage for the Quality of Urban Life on Selected Examples of Polish Towns, Proceedings, MDPI AG, vol. 51, nr 1, 2020, Numer artykułu: 29, s. 1-3, DOI:10.3390/proceedings2020051029
 11. Owerczuk J.: Towards Modern Technology and Traditional Form—Evolution of the Form of Energy-Efficient Houses in Poland over the Last Decades, Proceedings, MDPI AG, vol. 51, nr 1, 2020, Numer artykułu: 30, s. 1-3, DOI:10.3390/proceedings2020051030
 12. Rawski K.: Landscape accessibility in terms of Polish law. Can everyone use urban open spaces in Poland?, Annals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW Horticulture and Landscape Architecture, nr 41, 2020, s. 63-75, DOI:10.22630/ahla.2020.41.6
 13. Sulima M.: Children as conscious recipients of space. The role of architectural education in the process of teaching, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 960, 2020, Numer artykułu: 032004, s. 1-12, DOI:10.1088/1757-899X/960/3/032004
 14. Sulima M.: Domy pogranicza polsko-białoruskiego jako obszary wartości, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury, vol. 19, nr 4, 2020, s. 103-116, DOI:10.35784/bud-arch.1423
 15. Szewczyk J., Świerzbińska J.: Przyczynek do badań dawnej kultury architektonicznej wsi Dolistowo, Architecturae et Artibus, Politechnika Białostocka , vol. 12, nr 2, 2020, s. 29-54, DOI:10.24427/aea-2020-vol12-no2-03
 16. Tokajuk A.: The Truth in Architecture as a Synthesis of Material and Ideas – Brick Architecture of Białystok, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie , vol. 16, nr 3, 2020, s. 24-32, DOI:10.35784/teka.2400
 17. Trojniel P.: Zespoły synagogalne w Suwałkach i Kolnie, Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly, nr 2, 2020, s. 453-481
 18. Zalewska-Grycuk J.: Architektura mieszkaniowa w sercu miasta. Dylematy architektury mieszkaniowej. Wybrane aspekty procesu projektowego, Builder , PWB MEDIA, nr 6, 2020, s. 58-62, DOI:10.5604/01.3001.0014.1470

Książki autorskie

 1. Durmanov V.: Vitruvij o kačestve arhitektury, 2020, Volodymyr Durmanov, ISBN 978-83-949784-1-9, 55 s.
 2. Szewczyk J.: Łączenie drewna z kamieniem, zaprawą glinianą lub betonem jako technologia, jako zamysł architektoniczny i jako wytwór kultury materialnej, T. 1, Dawne rozwiązania systemowe na tle rozwiązań wernakularnych, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-17-8 , [978-83-66391-18-5], 212 s.DOI:10.24427/978-83-66391-18-5

Książki redagowane

 1. Gawryluk D., Kucinskiene J.: (red.)Krawczyk D., Gawryluk D., Baum M., Matys W., Kłopotowski M., Rawski K., Flórez de la Colina M., Izquierdo Gracia C., López M., Aguilar A.: Small Glossary of Technical Terms for English–Polish–Spanish–Lithuanian Languages, 2020, Sausdino UAB „Vitae Litera” , ISBN 978-609-454-467-5, [978-609-454-466-8], 164 s.

Rozdziały z monografii

 1. Atagulova R., Tokajuk A., Amandykova D.: Revitalizaciâ promyšlennyh zdanij kak aspekt ustojčivogo razvitiâ na primere g. Belostok, W: Sovremennye trendy v arhitekture i stroitel’stve: ènergoèffektivnost’, ènergosbereženie, BIM tehnologii, problemy gorodskoj sredy: Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii / Kusainov Amirlan Ajdarbekovič (red.), 2020, Meždunarodnaâ obrazovatel’naâ korporaciâ, ISBN 978-601-7966-72-0, s. 69-73
 2. Bartnicka M.: Dysonans wizualny w krajobrazie kulturowym na przykładzie Białegostoku, W: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia / Opałka Piotr, Opałka Anna (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-928-6, s. 49-60
 3. Chodorowski M.: Zmiany społeczne wynikające z kryzysu klimatycznego i wyzwania stojące przed urbanistyką i planowaniem przestrzennym w wyniku tych zmian, W: Nauki społeczne jako przedmiot badań naukowych – ujęcie interdyscyplinarne / Śliwa Magdalena, Maciąg Monika (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., ISBN 978-83-66489-28-8, s. 129-139
 4. Czarnecki B.: Idea przestrzeni przewietrzających a poziom jakości mikroklimatu jako potencjał terenów do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach miejskich , W: Obszary przyrodniczo cenne w rozwoju turystyki / Jalinik Mikołaj, Bakier Sławomir (red.), 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-24-6, s. 126-134, DOI:10.24427/978-83-66391-25-3_9
 5. Dolistowska M.: Świątynia „w stylu polskim”. Architektura i wnętrza kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach , W: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach 1920-2020 : Mała Częstochowa / Wróbel Marta (red.), Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, vol. 28, 2020, Wydawnictwo Św. Jerzego w Białymstoku, ISBN 9788365893468, s. 73-92
 6. Dolistowska M.: Upamiętnić Marszałka. Wilno i Kresy północno-wschodnie w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu – monumenty, miejsca i architektoniczne „pomniki żywe” , W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 12 / Wojciech Walczak, Wiszowata-Walczak Katarzyna (red.), Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego, vol. 18, 2020, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ISBN 978-83-64103-43-8, s. 383-420
 7. Dudziński A.: Architectural Challenges of Designing Front Entrance Area at City Schools, W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure: Proceedings of the AHFE 2019 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 966, 2020, Springer, ISBN 978-3-030-20150-0, s. 256-265, DOI:10.1007/978-3-030-20151-7_24
 8. Gawryluk D., Flórez de la Colina M., Krawczyk D., Izquierdo Gracia C., Jankauskienė D., Brezgyté E.: Understanding the problems of teaching future engineers to think globally and act locally: glocal project, W: 13th International Conference of Education, Research and Innovation : ICERI 2020 : conference proceedings / Gómez Chova Luis, López Martínez Antonio, Torres Candel I. (red.), ICERI Proceedings, 2020, IATED, ISBN 978-84-09-24232-0, s. 7249-7257, DOI:10.21125/iceri.2020.1551
 9. Gawryluk D.: Wpływ współczesnych inwestycji realizowanych w obszarze dawnych carskich koszar na zachowanie ich czytelności w krajobrazie wybranych polskich miast, W: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia / Opałka Piotr, Opałka Anna (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-928-6, s. 93-103
 10. Kłopotowska A.: Architectural Imaginarium of Touch, W: Defining the Architectural Space – The Truth and Lie of Architecture. Vol. 4 / Kozłowski Tomasz (red.), 2020, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-533-0, s. 47-59, DOI:10.23817/2020.defarch.4-4
 11. Kucinskiene J., Flórez de la Colina M., Gawryluk D., Krawczyk D., Izquierdo Gracia C., Jankauskienė D.: Small glossary of technical terms for english-polish-spanish-lithuanian languages, W: 13th International Conference of Education, Research and Innovation : ICERI 2020 : conference proceedings / Gómez Chova Luis, López Martínez Antonio, Torres Candel I. (red.), ICERI Proceedings, 2020, IATED, ISBN 978-84-09-24232-0, s. 7307-7314, DOI:10.21125/iceri.2020.1568
 12. Magdziak M.: Secrets of Deconstructed Architectural Space – Between Theory and Practice, W: Defining the Architectural Space – The Truth and Lie of Architecture. Vol. 7 / Kozłowski Tomasz (red.), 2020, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-536-1, s. 19-32, DOI:10.23817/2020.defarch.7-2
 13. Milošević V., Chodorowski M.: Prefabricated Housing for Increasing Resilience to Forced Migrations, W: International Conference on Urban Planning: ICUP 2020: Proceedings / Mitkovic Petar[i in.](red.), 2020, University of Nis. Faculty of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-86-88601-52-8, s. 213-220
 14. Niebrzydowski W.: Objective Resonator of Reality, W: Defining the Architectural Space – The Truth and Lie of Architecture. Vol. 5 / Kozłowski Tomasz (red.), 2020, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-534-7, s. 55-64
 15. Owerczuk A.: Domy drewniane jako element zachowania tożsamości krajobrazu kulturowego małych miast Podlasia, W: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia / Opałka Piotr, Opałka Anna (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-928-6, s. 217-225
 16. Pelczarski Z.: The Method of Designing an Architectural Composition Applying Images Reflected in Water Mirror, W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure: Proceedings of the AHFE 2019 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 966, 2020, Springer, ISBN 978-3-030-20150-0, s. 146-157, DOI:10.1007/978-3-030-20151-7_14
 17. Rogala T.: Wiarygodność historyczna rekonstrukcji architektonicznych i jej znaczenie w procesie rewaloryzacji krajobrazu kulturowego. Pawilon pod Orłem w ogrodach pałacu Branickich w Białymstoku i pałac Paca w Dowspudzie. Projekty, wybór metody i realizacja, W: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Szanse i zagrożenia / Opałka Piotr, Opałka Anna (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-928-6, s. 261-273
 18. Sulima M.: The Truth of Home as Man’s Place for Living, W: Defining the Architectural Space – The Truth and Lie of Architecture. Vol. 8 / Mielnik Anna (red.), 2020, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-537-8, s. 53-62, DOI:10.23817/2020.defarch.8-5
 19. Uścinowicz J.: Dinamizm tradicij v arhitekture i hudožestvennom obrazovanii – vozvraŝenie v buduŝee. Teoriâ i praktika, W: Èvolûciâ uâvlen’ v arhitekturnij i hudožnij osviti: poglâd v majbutnje : Materialy Mižnarodnoї naukovo-praktičnoї internet-konferenciї / Osičenko Galina[i in.](red.), 2020, Harkivs’kij nacional’nij universitet, ISBN 978-966-695-537-4, s. 136-141
 20. Uścinowicz J.: Neogotyckie wcielenie romantyzmu w architekturze sakralnej wschodniej ortodoksji , W: Romantyzm i jego tradycje / Malinowski Jerzy[i in.](red.), Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 8, 2020, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ISBN 978-83-66758-05-6, s. 185-207
 21. Uścinowicz J.: Nowa świątynia w Mińsku. Bliska tradycja Dalekiego Wschodu na Białorusi, W: Formirovanie arhitekturnoj sredy Belarusi s učetom tradicij i sovremennyh tendencij: Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii / Sardarov Armen S.[i in.](red.), 2020, Belorusskij nacional’nyj tehničeskij universitet, s. 65-66
 22. Uścinowicz J.: Sacrum w ruinie?, W: Emanacje : profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny / Kluczewska-Wójcik Agnieszka, Sienkiewicz Jan Wiktor (red.), Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 15, 2020, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ISBN 978-83-956575-3-5, s. 85-100
 23. „Uścinowicz J.: Św. Męczennicy Marii – wieczny spoczynek, pamięć i modlitwa, W: Dzieci w kulturze duchowej prawosławia / Nowak Alicja Zofia, Kuczyńska Marzanna (red.), Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 11, 2020, Wydawnictwo „”scriptum””, ISBN 978-83-66812-17-8, s. 301-319″

Dorobek naukowy za rok 2019

 

Monografie

Szewczyk J., Hydroizolacja elementów budowli w wybranych okresach historii architektury czyli o uszczelnieniach z nietypowych materiałów, o dawnych impregnatach, drenażach i pokrewnych rozwiązaniach budowlanych, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-66391-00-0, [978-83-66391-01-7], 278 s., DOI:10.24427/978-83-66391-01-7

 

Rozdziały w monografiach

 1. Dziubecki T., Starożytne budowle w architekturze okresu klasycyzmu w Polsce, w: Złote Bramy Sztuki. Profesor Teresie Grzybkowskiej w osiemdziesięciolecie urodzin / Nieczyporowski Roman (red.), 2019, ISBN 978-83-66271-15-9, ss. 74-79
 2. Gawryluk D., Kłopotowski M.: Modern architecture-public buildings, w: Buildings 2020+ : Constructions, materials and installations / Krawczyk Dorota (red.), 2019, ISBN 978-83-65596-70-3, ss. 7-27, DOI:10.24427/978-83-65596-71-0_1
 3. Kłopotowski M., Gawryluk D.: Modern architecture-residential buildings, w: Buildings 2020+ : Constructions, materials and installations / Krawczyk Dorota (red.), 2019, ISBN 978-83-65596-70-3, ss. 29-52, DOI:10.24427/978-83-65596-71-0_2
 4. Magdziak M., Changeability and flexibility – as determinants of residential architecture for the future, w: Defining the architectural space – tradition and modernity in architecture vol. 7 / Kozłowski Tomasz (red.), 2019, ISBN 978-83-7977-456-2, ss. 33-44
 5. Niebrzydowski W., The role of tradition in the brutalist architecture, w: Defining the architectural space – tradition and modernity in architecture, vol. 5 / Kozłowski Tomasz (red.), 2019, ISBN 978-83-7977-454-8, ss. 57-66
 6. Pelczarski Z., The Method of Designing an Architectural Composition Applying Images Reflected in Water Mirror, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure: Proceedings of the AHFE 2019 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 966, 2019, ISBN 978-3-030-20150-0, ss. 146-157, DOI:10.1007/978-3-030-20151-7_14
 7. Pelczarski Z., The Latitudinal Vomitories at the Stadium Stands – The New Concept versus Classical Solutions, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : AHFE 2018 / Charytonowicz Jerzy, Falcão Christianne (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 788, 2019, ISBN 978-3-319-94198-1, ss. 408-418, DOI:10.1007/978-3-319-94199-8_39
 8. Szewczyk J., Dawne budownictwo z gliny w północno-wschodniej Polsce, w: Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja / Rulewicz Jacek (red.), 2019, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny , ISBN 978-83-65644-02-2, ss. 25-36
 9. Uścinowicz J., The New Temple of Saint Nicholas of Japan at the Kamennaya Gorka in Minsk, Belarus, w: Poland–Japan Contemporary Art and Artistic Relations / Durda-Dmitruk Magdalena, World Art Studies, vol. 19, 2019, ISBN 978-83-956228-9-2, ss. 97-107
 10. Uścinowicz J., Powrót do Nowego Jeruzalem, w: Nowosielski: malarz-filozof-teolog, 2019, Akademia Supraska, ISBN 978-83-922907-8, ss. 21-34

 

Artykuły naukowe

 1. Bartnicka M., Adaptation of flats in concrete slab buildings for people with disabilities. Issues, costs, reimbursement options, comparisons, „Architecture Civil Engineering Environment” vol. 12, nr 3, 2019, ss. 7-21, DOI:10.21307/ACEE-2019-032
 2. Dolistowska M., Gmachy Niepodległej – architektura użyteczności publicznej Białegostoku i województwa białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego,” nr 25, 2019, ss. 7-29
 3. Heidmets M. E., Durmanov V., Liik K. A., Apartments and Offices: How to Satisfy Both Planners and Users?, „Psychology”, Journal of the Higher School of Economics vol. 16, nr 1, 2019, ss. 7-26, DOI:10.17323/1813-8918-2019-1-7-26
 4. Dziubecki T., Progeny of Tholoses in the Architecture of Neoclassicism. P. 2, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 1, 2019, ss. 43-49
 5. Kimsza R., L’architettura sacra come il passaggio dal praxis alla theoria dell’architetto secondo la tradizione orientale, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” vol. 26, 2019, ss. 79-92, DOI:10.18276/skk.2019.26-04
 6. Lipińska H., Kłopotowska A., Wlosek D., The Contingent Valuation Method in the Study of Ecosystem Services on the Example of the Urban Natural System of Lubartów, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 603, 2019, ss. 1-13, Numer artykułu: 052064, DOI:10.1088/1757-899X/603/5/052064
 7. Kłopotowska A. Architecture and sounds the interdisciplinary research on the use of audio signals in the cognition and design of architectural space, „Budownictwo i Architektura” vol. 18, nr 2, 2019, ss. 111-119, DOI:10.35784/bud-arch.566
 8. Liżewska M., W poszukiwaniu formy – Antoni Gaudi i doświadczalne modelowanie konstrukcji, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 1, 2019, ss. 18-29, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-02
 9. Magdziak M. Social Participation and Experimental Spatial Interventions as Effective Methods of Activating Problematic Urban Areas, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 471, 2019, ss. 1-8, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072010
 10. Magdziak M., Flexibility and Adaptability of the Living Space to the Changing Needs of Residents, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 471, 2019, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072011
 11. Naumiuk-Jakuc A., Tradycyjne zdobnictwo starych domów okolic wsi Kaniuki we wspomnieniach ludowego rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka, w: „Architecturae et Artibus”, vol. 11, nr 1, 2019, ss. 30-39, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-03
 12. Niebrzydowski W., From ‘As Found’ to Bush-Hammered Concrete – Material and Texture in Brutalist Architecture, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/1757-899X/471/7/072016
 13. Niebrzydowski W., Architektura mieszkaniowa międzywojennego Kowna na przykładzie zabudowy ulicy V. Putvinskio, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 2, 2019, ss. 26-37, DOI:10.2478/aea-2019-vol11-no2-03
 14. Szewczyk J. Drewno we współczesnej architekturze Cz. 1 Wstęp do architektury drewnianej „Builder”, nr 8, 2019, ss. 28-31.
 15. Szewczyk J., Drewno we współczesnej architekturze Cz. 2 Budownictwo szybkościowe z drewna, „Builder” nr 9, 2019, ss. 32-36, DOI:10.5604/01.3001.0013.3422
 16. Szewczyk J., Drewno we współczesnej architekturze Cz. 3 ‘Plyscrapers’, „Builder” nr 11, 2019, ss. 32-36, DOI:10.5604/01.3001.0013.5352
 17. Boguska K., Budowicz E., Szewczyk J., Budownictwo z surowej ziemi na Sejneńszczyźnie, „Architecturae et Artibus” vol. 11, nr 2, 2019, ss. 38-49, DOI:10.2478/aea-2019-vol11-no2-04
 18. Śliwecki B., Why not VR architecture?, „Architecturae et Artibus”, vol. 11, nr 1, 2019, ss. 40-52, DOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-04
 19. Tokajuk A. Searching for Housing Model of 21st Century: Analysis of Chosen Polish and Dutch Concept, w: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 221, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/issn.1755-1315
 20. Tokajuk A., Multi-family Buildings – Architectural Trends of the Last Three Decades in Poland, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-9, DOI:10.1088/1757-899X/471/8/082022
 21. Tokajuk A., Modernity in architecture as the synergy of ideas, tradition and nature – opera in Bialystok, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN” vol. 15, nr 1, 2019, ss. 41-47, Numer artykułu:1466, DOI:10.35784/teka.1466
 22. Tokajuk A., ‘Green’ Podlasie Opera and Philharmonic in the City of Białystok: Context – Idea – Architecture, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/471/8/082023
 23. Tokajuk A., Tokajuk E., New life of postindustrial factories in Bialystok – chosen aspects, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN” vol. 15, nr 1, 2019, ss. 16-27, Numer artykułu:1488, DOI:10.35784/teka.1488
 24. Trojniel P., The problem of the architectural adaptations of synagogues in north-eastern Poland, „Czasopismo Techniczne”, nr 8, 2019, ss. 83-94, DOI:10.4467/2353737XCT.19.081.10860
 25. Turecki A., Wiatrak w Studziankach świadectwem kilkusetletniej historii wykorzystywania energii odnawialnej w Polsce, „Wiadomosci Konserwatorskie” nr 59, 2019, ss. 15-24, DOI:10.17425/WK59STUDZIANKI
 26. Uścinowicz J., Tradition through Innovation – ‘Return to the Future’, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/1757-899X/471/10/102012
 27. Uścinowicz J., Svâto-Boryso-Glebskaâ Koložskaâ cerkov’ v Grodno – buduŝee tradicii, „Architektura”, vol. 12, 2019, ss. 46-52
 28. Uścinowicz J., On the spirit of places of worship – practical ecumenism of the polish cultural borderland, „Czasopismo Techniczne” vol. 116, nr 8, 2019, ss. 95-114, DOI:10.4467/2353737XCT.19.082.10861
 29. Uścinowicz J., Drogi rozwoju prawosławnej sztuki cerkiewnej: Polska (Białystok) i Rosja. Regionalne aspekty w kontekście jedności zadań artystycznych – konferencja w Moskwie, „Sztuka i Krytyka”, nr 6, 2019, ss. 11-19
 30. Uścinowicz J., ‘Second Life’ of Abandoned Temples – Retrospect and Prospects, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 471, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/1757-899X/471/11/112021

Dorobek naukowy za rok 2018

 

Asanowicz Aleksander: Digital Architectural Composition in Virtual Space, w: eCAADe 2018: Computing for a Better Tomorrow: Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Vol. 2 / Kępczyńska-Walczak Anetta, Białkowski Sebastian (red.), 2018, eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-16-7, ss. 703-710

Asanowicz Katarzyna: The Role of Cultural Heritage in Strengthening the Economic Development of Under-Invested Areas, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 417-424, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Asanowicz Katarzyna: Liveable Cities – Four Examples of the Urban Regeneration, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 55-62, DOI:10.32008

Asanowicz Katarzyna: Cultural Heritage of Podlasie as a Factor of Socio-Economic Development, w: Ekonomia i środowisko, nr 3, 2018, ss. 218-232

Bartnicka Małgorzata: The Impact of Building Insulation on Residential Interior Lighting, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 613-620, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Bartnicka Małgorzata: Moc smugi światła. Przestrzenne instalacje świetlne i ich oddziaływanie, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 5-15

Chodorowski Michał: The Dream about Green Cities – The Urban Heritage of Functionalism, Bialystok – Mosaic of Spatial Urban Forms, w: ICUP 2018: 2nd International Conference on Urban Planning: Proceedings / Mitkovic P. (red.), 2018, Faculty of Civil Engineering and Architecture. University of Nis, ISBN 978-86-88601-36-8, ss. 205-211

Ciżewska-Czarnecka Anna: How to Form the Feeling of Architecture, w: Creative Education : Proceedings of the 2018 4th International Conference (ICCE 2018) [Dokument elektroniczny], Advances in Education Sciences, nr vol. 18, 2018, Singapore Management and Sports Science Institute, ISBN 978-981-11-6060-8, ss. 322-326, DOI:10.26602/aes.2018.18.322

Dąbrowska-Milewska Grażyna, Czarnecki Bartosz: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 117-132, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_10

Czarnecki Bartosz: Practical Nature of Urban Design/Spatial Planning in Context of Knowledge and Skills Development Process, w: Creative Education : Proceedings of the 2018 4th International Conference (ICCE 2018) [Dokument elektroniczny], Advances in Education Sciences, nr vol. 18, 2018, Singapore Management and Sports Science Institute, ISBN 978-981-11-6060-8, ss. 312-316, DOI:10.26602/aes.2018.18.312

Czarnecki Bartosz: Fields of spatial research on urban areas in the context of organisational solutions to new forms of transportation, w: Urban Development Issues, vol. 58, 2018, ss. 53-60, DOI:10.2478/udi-2018-0023

Rollnik-Sadowska Ewa, Dąbrowska Elena: Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, w: Oeconomia Copernicana, vol. 9, nr 1, 2018, ss. 143-158, DOI:10.24136/oc.2018.008

Dąbrowska-Milewska Grażyna, Czarnecki Bartosz: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 117-132, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_10

Wróbel Wiesław, Gajewski Marek, Dolistowska Małgorzata, Szczygieł-Rogowska Jolanta, Górko Jerzy (red.): Fotografowie białostoccy przed i za obiektywem : 1915-1939 = Białystok photographers on either side of the lens : 1915-1939, 2018, Białostocki Ośrodek Kultury, ISBN 978-83-922543-6-2, 336 s.

Dolistowska Małgorzata: W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939, 2018, Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-530-2, 411 s.

Dolistowska Małgorzata: Białystok w dwudziestoleciu – obraz odrodzonego miasta = Białystok in the interwar period – a city reborn, w: Fotografowie białostoccy przed i za obiektywem : 1915-1939 = Białystok photographers on either side of the lens : 1915-1939 / Wróbel Wiesław [i in.] (red.), 2018, Białostocki Ośrodek Kultury, ISBN 978-83-922543-6-2, ss. 166-211

Dudko Paweł: Model wirtualny a obiekt artystyczny w kontekście technologii przyrostowych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 5-9, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-01

Dudziński Andrzej: Problematyka kształtowania placu przedwejściowego we współczesnych realizacjach szkolnych zlokalizowanych w intensywnej zabudowie miejskiej, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 53-62

Durmanov Volodymyr: Korotko o prostranstvennom obraze sakral’nyh pomeŝenij Egipta (ot Dodinastičeskogo perioda do Abbasidskogo halifata), 2018, Buniak-Druk, ISBN 978-83-949784-0-2, 277 s.

Durmanov Volodymyr: Environmental Reasons for Changing the Shape of Pharaohs’ Necropolises in the Old Egyptian Kingdom, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 209-214, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Dworakowski Andrzej: Świat moim medium, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 10-13, DOI:10.24478/aea-2018-vol10-no4-02

Dziubecki Tomasz: Progeny of Tholoses in the Architecture of Classicism. P. 1, w: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 4, 2018, ss. 72-81

Dziubecki Tomasz: Malarstwo monumentalne Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) w kościołach Pomorza Zachodniego. Przyczynek do dziejów architektury wnętrz sakralnych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 21-27

Dziubecki Tomasz: „Théatre sur l’isle” w Łazienkach Królewskich – funkcja i forma, w: Biuletyn Historii Sztuki, vol. 80, nr 2, 2018, ss. 357-370

Gireń Urszula: Projektowanie XVI-wiecznej antykwy, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 14-25, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-03

Górski Radosław: Formy ekspozycji – retrospekcja EXPO 2015, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 26-34, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-04

Grycel Janusz: Zamieszkać w przestrzeni sacrum – problem adaptacji nieużytkowanych świątyń na cele mieszkalne, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 67-74

Jakimowicz Adam: Radical Concepts as a Call for Cultural Relevance of Architecture in the Work of Peter Eisenman, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 283-290, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Jakimowicz Adam: New Pattern for Architectural Computing Education, w: eCAADe 2018 : Computing for a Better Tomorrow : Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2018, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-15-0, ss. 317-322

Januszkiewicz Agnieszka: Przekształcenia architektury dawnej cerkwi wojskowej na kościół rzymskokatolicki – na przykładzie kościoła Św. Michała Archanioła w Zamościu , w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 77-81

Januszkiewicz Agnieszka: O nietypowej architekturze świątyni typowej. Projekty prawosławnych cerkwi w Suwałkach, Dyneburgu i Grodnie oraz ich przekształcenia po 1915 roku, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 105-117

Januszkiewicz Agnieszka: Autentyzm formy. Analiza przekształceń architektury obiektu sakralnego po zmianie konfesji, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 29

Kimsza Radosław: Teomaterialismo della liturgia e la divinizazione della persona umana secondo Pavel Evdokimov, w: Roczniki Teologiczne, vol. 65, nr 3, 2018, ss. 51-62, DOI:10.18290/rt.2018.65.3-4

Kimsza Radosław: Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, vol. 25, 2018, ss. 103-112, DOI:10.18276/skk.2018.25-06

Kłopotowska Agnieszka, Lipińska H., Włosek D.: The Contingent Valuation Method in the Study of Ecosystem Services on the Example of the Urban Natural System of Lubartów, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Kłopotowska Agnieszka, Kłopotowski Maciej: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast, vol. Cz. 2, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-38-3, 331 s.

Kłopotowska Agnieszka, Kłopotowski Maciej: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast, vol. Cz. 1, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-43-7, 234 s.

Korolczuk Danuta: Problema sohranenieniâ malyh gorodov, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 103-109

Kowal Katarzyna: The Present State of Research Concerning Special Aspects of Historical Regional Architecture and Environment Design, Prospects of Their Development, w: Tezi Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï : Arhitektura i Dizajn – Tradiciï. Novitnist’. Majbutnê, 2018, ss. 33-34

Kowal Katarzyna: The Model Project of Contemporary Western Buddhist Retreat Center, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 757-764, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Kowal Katarzyna: Analiza przekształceń budowli stupy buddyjskiej oraz zmian układu funkcjonalnego wnętrz świątyń i świeckich ośrodków buddyjskich w procesie transpozycji ze Wschodu na Zachód, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 35-54, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-05

Kozikowska Agata: Kształtowanie form mebli o wspornikowo-ramowych schematach statycznych, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 28-39

Kozikowska Agata: Efficient structural forms as a result of architect and engineer collaboration, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 35-46

Kukawski Tomasz: Grafika artystyczna od ogółu do szczegółu. Teoria/Praktyka/Parametryzacja 2018, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 55-68, DOI:10.24478/aea-2018-vol10-no4-06

Łapińska Halina: Wizja przyszłego rozwoju miasta Szczuczyna – zamierzenia a możliwości i ograniczenia, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 69-78, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-07

Łodziński Piotr: Revitalization of health resort based on the example of the small town Supraśl = Rewitalizacja uzdrowiska na przykładzie małego miasta Supraśl, w: Przestrzeń i Forma, nr 34, 2018, ss. 211-226, DOI:10.21005/pif.2018.34.C-07

Magdziak-Grabowska Monika: Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji, w: Budownictwo i Architektura, vol. 18, nr 2, 2018, ss. 133-142, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_172_11

Magdziak-Grabowska Monika: Social Participation and Experimental Spatial Interventions as Effective Methods of Activating Problematic Urban Areas, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Magdziak-Grabowska Monika: Overview and classification of housing forms intended for older and disable people occurring in high-developed countries in context to deficit of similar forms in Poland, w: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, vol. 14, nr 1, 2018, ss. 145-154

Magdziak-Grabowska Monika: Flexibility and Adaptability of the Living Space to The Changing Needs of Residents, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Misijuk Tatiana: Mogiły i cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej – studium w krajobrazie Podlasia, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 79-85, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-08

Misijuk Tatiana: Inicjatywy społeczności lokalnej w ochronie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w okolicach Bielska Podlaskiego, w kontekście działań podejmowanych przez miejscowe władze, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 42-43

Modzelewska Agnieszka: A Smooth Introduction to BIM in Interior Design Studies, w: eCAADe 2018 : Computing for a Better Tomorrow : Proceedings of the 36th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2018, Lodz University of Technology, ISBN 978-94-91207-15-0, ss. 289-294

Musiuk Adam: The Reconstruction of the 16th Century Church of Annunciation in Suprasl, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 409-416, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Musiuk Adam: Revitalization of the Archimandrites’ Palace Included in the Historic Monastery Complex in Suprasl, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 71-78, DOI:10.32008

Niebrzydowski Wojciech: From “As Found” to Bush-Hammered Concrete – Material and Texture in Brutalist Architecture, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Niebrzydowski Wojciech: Betonowe elementy i detale polskiej architektury brutalistycznej , w: Detale architektury betonowej / Charciarek M. (red.), 2018, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-29-2, ss. 17-22

Niebrzydowski Wojciech: Architektura brutalistyczna a idee Nowego Brutalizmu, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-60-4, 206 s., DOI:10.24427/978-83-65596-61-1

Nieścier Tadeusz: Nowe media a stara sztuka, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 96-100, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-09

Owerczuk Aleksander: Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu, w: Budownictwo i Architektura, vol. 17, nr 1, 2018, ss. 49-54, DOI:10.24358/Bud-Arch_18_171_06

Owerczuk Aleksander: The Oldest Wooden Eastern Orthodox Temples in the Northern Podlasie Region, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 393-400, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Owerczuk Aleksander: The meaning of wooden historic architecture in the cultural heritage of small towns in the Podlasie region on the basis of Bielsk Podlaski = Znaczenie zabytkowej architektury drewnianej w dziedzictwie kulturowym małych miast na Podlasiu na przykładzie Bielska Podlaskiego, w: Przestrzeń i Forma, nr 34, 2018, ss. 69-82, DOI:10.21005/pif.2018.34.B-02

Owerczuk Aleksander: Architektura drewniana miast Podlasia – autentyzm i tożsamość, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 46

Owerczuk Jolanta: From Folk Wisdom to Technologically Advanced Low-Energy Houses, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-33-1, ss. 137-143, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/51

Pelczarski Zdzisław: Kontrowersje pomiędzy normami projektowania schodów ruchomych i wymogami bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku, Zastosowania Ergonomii, 2016, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, ISBN 978-83-63626-05-1, ss. 135-146

Pelczarski Zdzisław: Wpływ konfiguracji terenu na percepcję przestrzeni architektonicznej – analiza za pomocą autorskiej metody relatywnego obrazu siatkówkowego, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 23-34
Pelczarski Zdzisław: Widownie współczesnych stadionów. Determinanty i problemy projektowe, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-76-5, 319 s., DOI:10.24427/978-83-65596-76-5
Pelczarski Zdzisław: Widownia gwiaździsta – teoretyczny model widowni niekonwencjonalnej, w: Ergonomia w architekurze i urbanistyce. Kierunki badań w 2018 roku / Charytonowicz Jerzy (red.), Zastosowania Ergonomii, 2018, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Oddział we Wrocławiu, ISBN 978-83-63626-10-5, ss. 135-144
Pelczarski Zdzisław: The Requirements of Human Factors and Ergonomics for the Safe and Comfortable Stairs Versus the Escalators, w: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference, Advances in Intelligent Systems and Computing, nr vol. 600, 2018, Springer, ISBN 978-3-319-60449-7, ss. 176-186, DOI:10.1007/978-3-319-60450-3_17

Rogala Tomasz: Trzy koncepcje rekonstrukcji Pawilonu pod Orłem w salonie ogrodowym pałacu Branickich w Białymstoku. Projekty, wybór metody i realizacja, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 53

Rollnik-Sadowska Ewa, Dąbrowska Elena: Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, w: Oeconomia Copernicana, vol. 9, nr 1, 2018, ss. 143-158, DOI:10.24136/oc.2018.008

Sulima Magdalena: Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-56-7, 278 s., DOI:10.24427/978-83-65596-57-4

Sulima Magdalena, Ferster Joanna, Jopa Magdalena: Ślady przeszłości drewnianych domów we wsi Soce, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 17-18

Szewczyk Jarosław Piotr: Rozważania o domu, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-65596-52-9, 192 s., DOI:10.24427/978-83-65596-53-6

Szewczyk Jarosław Piotr: Krajobraz i architektura, w: Skorupy : dzieje dzielnicy, 2018, Agencja Wydawnicza Ekopress, ISBN 978-83-62069-44-6, ss. 4-17

Szewczyk Jarosław Piotr, Mazec Ûliâ: Budownictwo z drewna opałowego („drzewogliniane” lub „drzewobetonowe”) na Białorusi, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 1, 2018, ss. 30-50

Szewczyk Jarosław Piotr, Gołębiewski Paweł, Cieciuch Julianna: Budownictwo z odpadów ceramicznych na Białostocczyźnie Cz. 2. Związki z lokalnym ludowym rzemiosłem garncarskim, na wybranych przykładach, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 1, 2018, ss. 5-29

Dobrońska Amelia, Szewczyk Jarosław Piotr: Budynki z nietypowych materiałów w gminach Ostrów Mazowiecka i Zaręby Kościelne w Polsce północno-wschodniej – wyniki poszukiwań terenowych w 2017 roku, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 2, 2018, ss. 24-34

Antoniuk Agata, Dworakowska Elżbieta, Szewczyk Jarosław Piotr: Inwentaryzacja domu wiejskiego we wsi Ploski w gminie Bielsk Podlaski, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 5-20

Szmitkowska Agata: Architektura pracowniczych ośrodków wczasowych w Polsce. Zarys problematyki = The architecture of employee holiday centres in Poland. An outline of the issues, w: Architectus, vol. 3, 2018, ss. 83-100, DOI:10.5277/arc180307

Szmitkowska Agata: „From the Luftwaffe Headquarters to a Sanatorium”. The Architecture of the Holiday Resort of the Warsaw Executive Board of the Trade Union of the Book, Press and Radio Employees in Gołdap, Masuria, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 29-35, DOI:10.32008/NORDSCI2018/B2/V1/3

Toczydłowska-Talarczyk Magdalena: Granice pojęć – książka obrazkowa, komiks, nowela graficzna, w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 4, 2018, ss. 101-106, DOI:10.2478/aea-2018-vol10-no4-10

Tokajuk Andrzej: Searching for Housing Model of 21st Century: Analysis of Chosen Polish and Dutch Concepts, w: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : WMESS 2018 : Abstract Collection Book [Dokument elektroniczny], 2018

Tokajuk Andrzej: Multi-Family Buildings – Architectural Trends of the Last Three Decades in Poland, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Tokajuk Andrzej: Architektura i problemy przestrzenne wysokościowych budynków mieszkalnych zrealizowanych w Polsce w okresie transformacji (analiza na wybranych przykładach), w: Architecturae et Artibus, vol. 10, nr 3, 2018, ss. 40-53

Tokajuk Andrzej: „Green” Podlasie Opera and Philharmonic in the City of Bialystok : Context – Idea – Architecture, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Trojniel Piotr Robert: Problem adaptacji architektury posynagogalnej na obszarze północno-wschodniej Polski, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 61

Trojniel Piotr Robert: Klasycyzm w architekturze synagog na Podlasiu, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 223-233

Turecki Adam Kazimierz: Wiatrak w Studziankach koło Białegostoku świadectwem kilkusetletniej historii wykorzystywania energii odnawialnych w Polsce, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 64

Turecki Adam Kazimierz: Smog in Bialystok in Poland. Data of PM 2.5 and PM 10 Particulate Matter in Outdoor Air Measured in 2017-2018 by „The Laboratory of Energy-Efficient Architecture and Renewable Energies” at Faculty of Architecture of Bialystok University of Technology, w: NORDSCI Conference on Social Sciences : Conference Proceedings, 2018, SAIMA CONSULT LTD, ISBN 978-619-7495-01-0, ss. 79-86, DOI:10.32008/NORDSCI2018/B2/V1/9

Tur Marcin: Poprawa komfortu środowiska wewnętrznego zabytkowych świątyń Białostocczyzny, w: Ogólnopolska Konferencja: Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 63

Uścinowicz Jerzy (red.): Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. T. 3. Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, 266 s.

Uścinowicz Jerzy: Tradition Through Innovation – „Return to the Future”, w: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS 2018 : Abstract collection book [Dokument elektroniczny], 2018

Uścinowicz Jerzy: The Phenomenon of the Architecture of Fortified Orthodox Churches of the Borderlands – the Old Tradition and Its New Reinterpretation, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 671-679, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: Practical Theosophy of the Contemporary Sacred Art and Architecture – a Temple as a Synthesis, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-34-8, ss. 415-422, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/61

Uścinowicz Jerzy: Practical Ecumenism in Sacred Art and Architecture – Incorporation and Synthesis, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 449-456, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: O duchu miejsc kultu – ekumenizm stosowany polskiego pogranicza kulturowego, w: Ogólnopolska Konferencja : Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości, 2018, ss. 65
Uścinowicz Jerzy: O duchu miejsc kultu. Scalenie – w dialektyce praktycznej rewitalizacji, w: Przyszłość rynku konserwatorsko – inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia : Sesja Konserwatorska w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 2018

Uścinowicz Jerzy: Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 241-263

Uścinowicz Jerzy: Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji, w: Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, vol. 6, 2018, ss. 197-227

Uścinowicz Jerzy: Konwersje pierwszych świątyń chrześcijan wschodnich w Konstantynopolu, w: Architektura kultur lokalnych pogranicza – Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Uścinowicz Jerzy (red.), vol. 3, 2018, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, ISBN 978-83-65596-81-9, ss. 237-259

Uścinowicz Jerzy: Konversii svâtyn’ posle Vtoroj Mirovoj vojny v Pol’še – desakralizacii i obogaŝeniâ, w: Architektura , vol. 11, 2018, ss. 49-58

Uścinowicz Jerzy: Introduction into Theosophy of the Sacred Art, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-34-8, ss. 337-344, DOI:10.5593/sgemsocial2018H/61

Uścinowicz Jerzy: Interconfessional Conversions – Temples of Common History, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 321-328, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

Uścinowicz Jerzy: Hram kak sintez isskusstv. Tradiciâ čerez innovacii v sovremennoj sakral’noj arhitekture v Pol’še, w: Arhitektura i arhitekturnaâ sreda: Voprosy istoričeskogo i sovremennogo razvitiâ – 2018 : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 2018, ISBN 978-5-9961-1783-3, ss. 368-379

Uścinowicz Jerzy: Gród, klasztor, świątynia – w drodze do NJ. Pomiędzy ostrą i dyskretną rewitalizacją, w: V Kongres rewitalizacji : Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie : Księga abstraktów, 2018, ss. 21

Zalewska-Grycuk Justyna: Architectural Significance of Large-Format Shopping Facilities in the City, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Urban Planning, Architecture & Design. Conference Proceedings, 2018, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7408-66-9, ss. 65-73, DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.3

 


Dorobek naukowy za rok 2017

 

Monografie

Perszko J., OBIEKT Koncepcja przedmiotowości i procesualności obiektu artystycznego, Politechnika Białostocka, Białystok 2017, ISBN 978-83-65596-08-6

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

1. Bartnicka M., Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta, Budownictwo i Architektura – Vol. 16, nr 1 (2017), Lublin, s. 139-151
2. Bartnicka M., Bogusz-Krzemień A., Szewczyk J., Wzorce kształtowania wnętrza domu domu wiejskiego na Sejneńszczyźnie, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 5-23
3. Choiński M., Szewczyk J., Ozdobne pustaki betonowe na północno-wschodnim Mazowszu, „Architecturae et Artibus”, nr 3/2017, s. 24-38
4. Czarnecki B., Merits of introducing revitalization in perspective of its complexity and local conditions – spatial context, “Ekonomia i Środowisko”, nr 2/2017, s. 67-75
5. Kozikowska A., Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie, “Architecturae et Artibus”, 2017, vol. 1, s. 27-35
6. Magdziak M., The future of seniors housing in situation of demographic aging of the society – preferences of users and directions of changes, Teka Komis. Arch. / PAN. Oddz. Lub., T. 13, nr 2 (2017), s. 67-72
7. Morozov V., Stilistika arhitektury Belarusi épohi klassicizma: smysl i znanie, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 6, s. 14-18
8. Morozov V., Morozov E., Arhitekturnye novacii v kontekste istoričeskogo razvitiâ promyšlennoj architektury, Arhitektura ISSN 2218-547X, [T.] 10 (2017), s. 16-22
9. Morozov V., Morozov E., Antičnye temy v arhitekture Belarusi épohi klassicizma, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 18-27
10. Musiuk A., Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Elpis, 2017, t.19, s. 15-19
11. Owerczuk A., Zabytek a architektura współczesna o formach historycznych, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(54)/2017, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, s. 52–60
12. Owerczuk J., Tożsamość miejsca – rodzimych przypadków kilka, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr4/2017, s. 42-51
13. Sulima M., Sacrum i profanum ogrodu przydomowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego, „Architecturae et Artibus” nr 1/2017, s. 63-70
14. Tokajuk A., Mazanik A., Żarnowiecka J.,  Poisk alternativ: evropejskaja praktika proektirovania studenceskih obseżitij, Arhitektura, ISSN 2218-54TX, T.10, Mińsk 2017, s.163 – 169
15. Tur M., Analiza bilansu energetycznego zabytkowej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku, jako element programu rewitalizacji, Jurnal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Politechnika Rzeszowska, 2017, s. 371-382
16. Uścinowicz J., Novaâ rotonda goroda Grodno – prošloe i buduŝee tradicii, Arhitektura ISSN 2218-547X,  [T.] 10 (2017), s. 51-61
17. Uścinowicz J., Novaâ cerkov’ Svâtitelâ Spiridiona v Grodno: Nazad v buduŝee, Arhitektura i Stroitel’stvo, 2017, nr 2, s. 10-15

Rozdziały w monografiach:

1. Bartnicka M., Podatność mieszkań na dostosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze: BIWA 2: Monografia konferencyjna [Dokument elektroniczny]. T. 3: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko – Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 4-20
2. Czarnecki B., Konflikty i różnice interesów w zagospodarowaniu przestrzeni a dobro wspólne w systemie zagospodarowania przestrzennego, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 78-87
3. Czarnecki B., Ku miastu dostępnemu: doświadczenia z prac Miejskiej Komisji do Spraw Dostosowania Przestrzeni Miasta Białegostoku do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością, [w:] Solarek K. (red.), Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, „Studia KPZK PAN”, t. CLXXVI, Warszawa 2017, s. 124-139
4. Firsowicz P., Michał Chodorowski M., Kłopotowski M., Białystok w okresie przekształceń przestrzennych – idea urbanistyczna i jej realizacja. Opracowania urbanistyczne planów Białegostoku w latach 1938-1958, [w:] Banaszuk P., Tokajuk J. (red.), Problemy planowania przestrzennego, OWPB, Białystok 2017, s. 22-45
5. Kurczab A., Prochor P., Ciżewska-Czarnecka A., Ergonomics and design of equipment for the animals’ rehabilitation, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, cz. 4, red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, s. 35-40
6. Magdziak M., Typologia osób starszych pod kątem potrzeb mieszkaniowych, w: Badania interdyscyplinarne w architekturze : BIWA 2, tom: Potrzeby osób starszych, red. Anna Szewczenko, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice 2017, s. 93-105
7. Magdziak M., Film and architecture – mutual relations“ / “Film a architektura – wzajemne relacje”  w: V międzynarodowe sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, 8-9 czerwiec 2017, Bydgoszcz 2017, s. 149-167
8. Magdziak M., Miasto dostępne dla osób starszych, w: biuletynie STUDIA /Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania t. 176, s.195-210
9. Morozov V., Ampir v arhitekture Belarusi Aleksandrovskoj épohi, W: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury: sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, Brest 2017, Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet,  s. 68-72
10. Niebrzydowski W., Parisian Transmutations of Concrete [w:] T. Kozłowski T. (ed.), Defining the architectural space. Transmutations of concrete : Monograph, Vol. 3, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 57-68
11. Owerczuk A., Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi Północnego Podlasia, [w:] Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej, pod red. Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra Jankowskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2017, s. 287-301
12. Pelczarski Z., Problem schodów na drogach ewakuacji w przestrzeniach publicznych, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 163-172
13. Pelczarski Z., Metoda modelowania profilu widowni za pomocą wiązki linii widzenia fokusu, w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017, s. 119-130
14. Turecki A., Verification of the interior temperature in the apartment with the heating turned off, w: „Building technologies and energy”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s.81-90
15. Turecki A., Ochrona natury kontra ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie „wielkiego zwierzyńca jeleni” z XVIII w. W Białymstoku, 2017, w: „TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY”, wydawnictwo PAN Oddział w Krakowie, TOM XLV (2017), s. 589-600
16. Uścinowicz J., Drevnee prošlo. Teper’ vsё novoe, w: Cerkovnoe zodčestvo Sankt-Peterburga: 1991-2016, red. koll. Arhimandrit Aleksandr (Fedorov), A. E. Belonožkin, I. O. Bembel’, M. A. Mamošin, K. V. Âkovlev, Sankt-Peterburg 2017, Izd. „Biblikon” , ISBN 978-5-905375-13-2, s. 135-140
17. Uścinowicz J., Sovremennoe iskusstvo hristianskogo pogranič’â Vostoka i Zapada v Pol’še. Praktičeskoe bogoslovie v dialoge kul’tur, w: Biblejskie i liturgičeskie temy i obrazy v iskusstve Vostoka i Zapada: dialog kul’tur, tradiciâ i sovremennost’, otv. red. E. A. Hripkova Moskva 2017, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, ISBN   978-5-7281-1891-6, s. 71-88
18. Uścinowicz J., Innovaciâ v arhaizacii – novye sceny centra teatral’nyh praktik „Gardzenice”, w: Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ regional’noj arhitektury : sbornik naučnyh trudov, pod red. V. F. Morozov, E. R. Ustinovič, , Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet, Brest 2017, s. 108-117

Referaty

1. Asanowicz A., Parametric Design, w: Proceedings of the 35th ECAADE Conference: ShoCK!: Sharing of Computable Knowledge!, Rzym, 2017, s. 379-386 materiały indeksowane w bazie  Web of Science
2. Kłopotowska A., Tactile Architectural Models as Universal „Urban Furniture”, World  Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, materiały indeksowane w bazie Scopus
3. Owerczuk J., Между традицией и будущим – идея пассивного строительства/Między tradycją a przyszłością – idea budownictwa pasywnego, w: X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы развития академической и университетской науки», Połtawa, 2017, s. 86-92
4. Szewczyk J., Ochrona drewnianego budownictwa na Białostocczyźnie: prywatne skanseny, prywatni stolarze i rola NGO, w: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia: dobre praktyki, red. Artur Gaweł, Karolina Radłowska, Przemysław Sianko, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wasilków 2017, s. 9-24
5. Tokajuk A., Standards of Housing for Rent Built by Municipal Social Building Society in Bialystok (Poland) during 1996 – 2012 : [ref.], materiały konferencyjne : World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium : WMCAUS’2017, Prague, June 12-16, 2017, DOI 10.1088/1757-899X/245/8/082043, materiały indeksowane w bazie  Web of Science, materiały indeksowane w bazie Scopus
6. Uścinowicz J. Tradition in innovation – new and old symbols in contemporary orthodox iconography and architecture, [ref.]: 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Science & Arts Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 159-168, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
7. Uścinowicz J., From Profanation to Conversion : [ref.] 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts : SGEM’2017 : Urban Planning, Architecture & Design Conference Proceedings, Sofia 2017, S. 599-609, materiały indeksowane w bazie  Web of Science
8. Uścinowicz J., Novye – starye Gardzenicy. Prospektivnaâ arhaizaciâ : [ref.] Materialy V-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Kul’turnoe nasledie v XXI veke: sohranenie, ispol’zovanie, populârizaciâ, Kazań 2017, s. 258-269

Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej

1. Wystawa dr Roberta Misiuka prezentująca efekty jego badań w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (17-26 maja 2017).
2. Wystawa „Soce – wieś kolorów” prezentowana w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Odeskiej 1 w Białymstoku (budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej) przygotwana pod kierunkiem dr Magdaleny Sulimy i dr hab. Jarosława Szewczyka.
3. Udział pracowników Wydziału Architektury PB w wystawach podczas  XXII Spotkań z natura i sztuką „Uroczysko”, Supraśl, 2017.
4. Udział pracowników Wydziału Architektury PB  w Escuela Tecnica Superior de Edification, Universidad Politecnica de Madrid, Madryt, Hiszpania w dniach 29.05.2017 – 10.06.2017. 
5. Jerzy Uścinowicz, „Architektura sakralna – sukcesy i porażki”- wykład, organizator Firma Velosit Polska, Warszawa, 9.02.2017r.
6. Jerzy Uścinowicz, „Wasilków – wczoraj, dziś, jutro  – wykład, organizator Urząd Miasta Wasilków, Wasilków, 27.05.2017r.
7. Jerzy Uścinowicz, „Analiza zasobów i potencjału Gminy Narewka do konsultacji społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Narewka w związku z realizacją projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” – wykład, organizator Urząd Gminy  Narewka, 10.08.2017r.
8. Jerzy Uścinowicz, „Nowe Centrum Grajewa – tożsamość miejsca i potrzeba rozwoju. W poszukiwaniu ładu i służebności”. Analiza  potencjału konsultowanej przestrzeni dotyczyć będzie  obszaru objętego opracowywanym „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os. Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Kopernika i Ełckiej” – wykład, organizator. Urząd  Miasta Grajewo, 21.10.2017r.
9. Jerzy Uścinowicz, „Ekumenizm praktyczny w architekturze i sztuce”, wykład otwarty na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 13.12.17, Warszawa.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.