Wydział Architektury PB

Pracownicy

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KULTUR LOKALNYCH

kierownik:

prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz

email:  j.uscinowicz[at]pb.edu.pl  p. 103 / 144, tel. 746 99 01

Jerzy Uścinowicz – jest architektem, profesorem, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wykładowcą w Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim oraz w Katedrze Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest profesorem Międzynarodowej Akademii Architektury.

Jest autorem 3 monografii, współautorem 3 monografii, redaktorem naukowym 6 monografii i autorem ponad 180 innych publikacji, głównie z dziedziny architektury sakralnej, architektury kultur lokalnych pogranicza oraz ochrony i konserwacji zabytków.

Jest autorem 230 referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 110 za granicą. Kierował organizacją cyklu międzynarodowych konferencji naukowych i kongresów: Architektura kultur lokalnych pogranicza (2003, 2009, 2017) i Kongresu Architektów Polskich w Białymstoku: „Architektura miasta w dialogu kultur, narodów, religii” (2005). Współorganizował 6 edycji międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych „Budownictwo Sakralne i Monumentalne”. Był organizatorem i kuratorem 4 wystaw i 3 seminariów na Międzynarodowych Kongresach Architektów UIA w: Turynie (2008), Tokio (2010), Durbanie (2013) i Seulu (2017). Był członkiem komitetów naukowych i przewodniczącym ponad 40 sesji międzynarodowych konferencji.

Jest autorem 120 większych, zrealizowanych projektów architektonicznych, w tym 50 obiektów i zespołów sakralnych. Jest autorem 62 indywidualnych, w tym 45 zagranicznych, wystaw tej architektury oraz 27 wystaw zbiorowych. Jest laureatem 13 konkursów architektonicznych, krajowych i międzynarodowych.

Kierował 25 projektami naukowo-badawczymi, w tym 12 międzynarodowymi. Jest obecnie członkiem 15 komitetów redakcyjnych czasopism naukowych i branżowych, w tym 10 zagranicznych.

Wypromował 2 doktorów (Piotr Trojniel i Agnieszka Januszkiewicz) oraz 98 magistrów i 48 inżynierów, którzy otrzymali za swoje prace 68 nagród, wyróżnień lub nominacji do nagród krajowych i zagranicznych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury, SARP, BDA-SARP, ICOMOS, i in.)

Był lub jest m.in.: profesorem Academy of Architecture (od 2011), członkiem i dyrektorem The International Union of Architects (UIA) Work Programme „Spiritual Places” (od 1995), członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (2003-2007, 2016-2020, 2020-2024, 2024-2028), członkiem zespołu nauk technicznych, ekspertem i członkiem Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2012), Honorowym Akademikiem Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych (НИИ РАХ), ekspertem UIA-UNESCO, członkiem zwyczajnym i przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (od 2012), członkiem Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (2006-2009, 2009-2012, 2015-2019 oraz 2012-2015 – pełnomocnikiem ds. edukacji architektonicznej), przewodniczącym i członkiem Wojewódzkiej Podlaskiej Rady Ochrony Zabytków w Białymstoku (2005-2009 i 2009-2013; 2013-2017, 2017-2021), członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów (2010-2014, 2014-2018), członkiem Zespołu ds. opiniowania wymagań programowych w szkołach wyższych Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), członkiem zespołu ministerialnego ds. standardów kształcenia, członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów PdOIA, członkiem Zarządu Metropolitalnej Komisji Artystycznej ds. Sztuki Sakralnej oraz Metropolitalnej Komisji Opieki nad Zabytkami PAKP, członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, członkiem PKN ICOMOS, członkiem Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Białymstoku, członkiem Rady Architektoniczno-Urbanistycznej Miasta Lwowa.

Ma w dorobku m.in.: Nagrodę Indywidualną I0 Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Nagrodę Aedificjum Anno 2005 SARP o. Białystok (2006), wyróżnienie Nagrody Roku SARP (2006) oraz ― za całokształt twórczości naukowej i zawodowej ― Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (2000), Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Nagrodę Św. Brata Alberta (2005), Złotą Odznakę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (2006), Medal Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny (2010), Nagrodę Honorową „Za zasługi dla budownictwa” Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010), Honorową Nagrodę SARP o. Białystok im. Stanisława Bukowskiego (2012), Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2019).

 

 

adiunkci:

dr. inż. arch. Agnieszka Januszkiewicz

 p. 105, tel. 746 99 29, email: a.januszkiewicz[at]pb.edu.pl 

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej kierunku Architektura i Urbanistyka (2000r.). Od 2000 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Architektury Kultur Lokalnych KPA.

W latach 1997-98 stypendystka studiów częściowych na Technische Universität Braunschweig w Niemczech (kierunek Architektura). Za projekt dyplomowy magisterski pt. „Teatr Wierszalin w Supraślu” (Agnieszka Kozłowska, 2000r.), nominowany do nagrody Dyplom Roku SARP im. Z. Zawistowskiego, otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku. W 2016r. obroniła pracę doktorską pt. „Architektura murowanych cerkwi wojskowych dawnego Królestwa Polskiego i jej przekształcenia. 1815-2015” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. J. Uścinowicz) na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania i prowadzone badania naukowe oscylują wokół architektury i sztuki sakralnej, architektury lokalnej północno-wschodniej Polski, a także projektowania uniwersalnego.

Dydaktyk na kierunku Architektura oraz Architektura wnętrz. Promotor nagradzanych i wyróżnianych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Odznaczona Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę” (r.2023) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (r.2022).

Równolegle do pracy dydaktyczno-naukowej na Uczelni pracuje w zawodzie architekta. Projektuje wnętrza sakralne, użyteczności publicznej, komercyjne, mieszkalne oraz obiekty architektoniczne (zabudowę jednorodzinną, rekreacyjną). Ma na koncie także autorskie realizacje z zakresu wzornictwa mebli i komunikacji wizualnej. Z ważniejszych realizacji warto wspomnieć o kaplicy rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Marii Vianney przy parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku czy domu letniskowym w Borkach, nagrodzonym w konkursie Aedificium na najlepszą realizację województwa podlaskiego w latach 2015-2019 (organizator: SARP o. Białystok). Z zamiłowaniem uprawia fotografię (fotografia wnętrz i architektury, produktowa), rysunek odręczny i malarstwo.

Od 2020 r. roku członek GKUA (Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej) w Supraślu.

 

 

dr inż. arch. Piotr Trojniel

p. 107, tel. 746 99 29, email:  p.trojniel[at]pb.edu.pl  

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (2001r.). Jego projekt dyplomowy został nominowany do nagrody Dyplom Roku SARP im. Z. Zawistowskiego oraz otrzymał I Nagrodą w konkursie „Nowa myśl w architekturze” SARP Oddział Białystok w 2001 r. Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Architektury Kultur Lokalnych KPA. Pracę doktorską pt. „Transponowanie tradycji w architekturze synagog XIX i XX wieku na Podlasiu” obronił na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2013 roku. Jego zainteresowania i badania naukowe skupione są na architekturze synagogalnej północno-wschodniej Polski. Jest autorem kilkunastu związanych z tą tematyką publikacji oraz rozdziałów w monografiach. Promotor prac dyplomowych I i II stopnia na kierunku Architektura. Promotor nagrodzonej I Nagrodą pracy dyplomowej w konkursie Najlepszy Inżynierski Dyplom Roku 2020-2023 – konkurs SARP Oddział Białystok i PdOIA RP. 

Równolegle do pracy dydaktyczno-naukowej na Uczelni czynnie projektuje m.in. we współpracy z Biurem Projektowym ARCH-DOM oraz biurem DK Projekt w Białej Podlaskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów i realizacji w tym min.: Kampusu i budynków PSW w Białej Podlaskiej (Rektorat 2003-2007, Dom Studencki 2008-2012, Eko-Agro-Tech 2012-2013), przebudowy i adaptacji obiektów Seminarium w Drohiczynie (2005-2007), budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju AWF w Białej Podlaskiej (2009-2012), projektu rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Brzeska, Jatkowa, Narutowicza i Łazienna w Białej Podlaskiej (2011-2015), Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej (2013-2017), budynku PDP Logistics w Białej Podlaskiej (2015-2018), budynku Bialskiej Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (2018-2020), oraz zespołu budynków Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej (2015-2021).

Laureat Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 2018 w kategorii Obiekty Specjalne za projekt Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej. Podwójny Laureat I Nagrody w Konkursie PTM Lublin o Kryształową Cegłę (w 2017 roku za projekt Domowego Szpitala WSzS w Białej Podlaskiej oraz w 2020 roku za projekt budynku Bialskiej Onkologii WSzS w Białej Podlaskiej – obie w kat. Obiekty Służby Zdrowia). Laureat I Nagrody czytelników GW w konkursie Aedificium SARP Oddział Białystok 2012-2015. Autor i współautor kilku nagrodzonych I i II nagrodą oraz wyróżnionych projektów w konkursach zawodowych. Nominowany i nagrodzony III Nagrodą w konkursie Polska Architektura XXL 2018 portalu SztukaArchitektury.pl. Odznaczony Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę” (r.2023) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (r.2022).

Po godzinach” pasjonat podróży, fotografii i zegarmistrzostwa. Z tą ostatnią pasją wiąże się także współpraca projektowa z jednym z polskich producentów zegarków naręcznych i współautorstwo kilkunastu zrealizowanych projektów zegarków marki Vratislavia Conceptum.

Od 2015 roku członek Zarządu, a od 2019 roku roku Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Białystok.

 

dr inż. arch. Janusz Grycel

p. 107, tel. 746 99 29, email:   j.grycel[at]pb.edu.pl

Wykształcenie:

– absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu w specjalności snycerz – 1992r. – technik plastyk

– absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej – 1997r. – mgr inż. arch. 

Praca dyplomowa pt. Emporium, promotor mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg, otrzymała:

– I Nagrodę w konkursie „Nowa myśl w architekturze” SARP O/Białystok, 

– Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku, 

– Nominację SARP O/Białystok do finału konkursu Dyplom Roku SARP. 

Działalność naukowa:

– praca doktorska Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza na przykładzie Białegostoku i Grodna. – promotor prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, kwiecień 2008r. 

Praca doktorska została nagrodzona wyróżnieniem Ministra Budownictwa, 2009r. 

– autor kilkudziesięciu artykułów, wykładów, wystąpień konferencyjnych, podejmujących problematykę dotyczącą  zagadnień związanych z architekturą mieszkaniową, przestrzenią związaną z mieszkaniem i mieszkalnictwem, architekturą tradycyjną, lokalną. 

Działalność dydaktyczna:

– promotor 115 prac (grudzień 2023r.) dyplomowych inżynierskich i magisterskich,

– 1 praca – nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku, 

– 2 prace – nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego,

– 1 praca – nagroda Prezydenta Miasta Ełku,

– liczne prace dyplomowe nominowane do konkursów SARP-BDA oraz konkursu Dyplom Roku SARP, 

– liczne prace dyplomowe nagrodzone wyróżnieniami przez SARP O/Białystok w konkursach na Najlepszy Inżynierski Dyplom Roku im. Macieja Nowickiego SARP O/Białystok oraz w konkursie „Nowa myśl w architekturze” SARP O/Białystok.

Współpraca międzynarodowa:

– Zrównoważona reintegracja powojskowych obszarów mieszkalnych jako wyzwanie i szansa dla rozwoju regionalnego, Program Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego, 2005-2007

– Architektura sakralna pogranicza Polski i Ukrainy. Historia i współczesność (we współpracy z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” we Lwowie); 2010-…

– Tradycje lokalne i ich wzajemne wpływy w architekturze i sztuce pogranicza polsko-białoruskiego – historia i współczesność (we współpracy z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku); 2010-…

– członek programu badawczego European Middle Class Mass Housing.

Działalność projektowa (asystent projektanta, współprojektant, główny projektant): 

– 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białymstoku, 1998-2023

– Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, 1998 r.

– Kamienica w Szczytnie, 1999 r. 

– Gimnazjum w Chorzelach, 1999 r.

– Budynek biurowy dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, 2017 r.

– Hurtownia kwiatów firmy JMP Flowers w Białymstoku, 2017 r.

Przynależność do stowarzyszeń twórczych i organizacji zawodowych:

– Prezes SARP Odział Białystok w latach 2012-2015 i 2015-2019,

– Wiceprezes ds. Twórczości SARP Odział Białystok w latach 2019-…

– Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach 2019-…

 

asystenci:

mgr inż. arch. Mirosław Snarski 

p. 144, miroslaw.snarski[at]pb.edu.pl

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.