Wydział Architektury PB

Pracownicy

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (1996r.), dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku (w Katedrze Teologii Prawosławnej – 2001r.) oraz w Collegium Humanum w Warszawie (Master of Business Administration (MBA) – 2020r.)

Zatrudniony na Wydziale Architektury PB od 1996 roku, jako asystent (1996-2008), adiunkt (2008-do teraz), Prodziekan ds. Nauki (2016-2019), kierownik Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania Wydziału Architektury PB (od 2016r.). W latach 2014-2016 prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku w Katedrze Teologii Prawosławnej.

Zainteresowania naukowe to: optymalizacja konstrukcji w tym topologiczna, architektura i konstrukcje obiektów sakralnych, techniczne aspekty konserwacji zabytków, rozwój i kształtowanie konstrukcji kratowych.

Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Aktualny dorobek naukowy pod linkiem: link

Działalność naukową łączy z działalnością zawodową. Najważniejsze osiągnięcia to:

koordynator prac konserwatorsko-budowlanych i przedstawiciela inwestora na zasadach wolontariatu w latach 1998-2019 przy założonym w XV wieku Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu (obiekt wpisany przez rozporządzeniem Prezydenta RP jako Pomnik Historii);

Inżynier Kontraktu (2011 – 2013r.) przy realizacji projektu: Rewitalizacja części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne – część programowa Akademii Supraskiej (Etap II) realizowanego w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności oraz MKiDN

Kierownik rekonstrukcji XVI w. fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu w latach 2016-2019

W latach 2001-2019 koordynator i doradca (na zasadach wolontariatu) przy pracach konserwatorsko-budowlanych wielu obiektów, z czego najważniejsze to:

– katedra pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku (XIX w.),

cerkiew pw. Narodzenie Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim (XVII w.),

– Płac Branickich w Białymstoku (początki XVI w.),

cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie (XIX w.),

cerkiew pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku, (XIX w.)

cerkiew pw. św. Anny w Królowym Moście (początek XX w.),

cerkiew pw. Narodzenie Najświętszej Marii Panny w Gródku (połowa XX w.),

Monaster Zaśnięcia NMP w Wojnowie (pierwsza połowa XX w.),

budynek Kurii Prawosławnego Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego w Białymstoku (XIX w.).

Także uczestniczący przy bodowach i remontach współczesnych obiektów, najważniejsze to Klasztor Żeński Narodzenia NMP w Zwierkach oraz cerkwi pw. św. Eufrozymy w Białymstoku,

Od 2018r. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, zarządzający Departamentem Urbanistyki i Architektury, Departamentem Ochrony Środowiska, Departamentem Geodezji. Wcześniej Radny Rady Miasta Białystok (kadencje: 2010-2014, 2014-2018, 2018-2024) gdzie zasiadał w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności (wiceprzewodniczący), Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Sportu i Turystyki (wiceprzewodniczący).

Klubowy Mistrz Polski Juniorów w Piłce Nożnej w 1988 roku (Jagiellonia Białystok) oraz od roku 2009 autor cyklicznej audycji radiowej „Płyty z Górnej Półki” w Radio Akadera.

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Białostockiej w 1993 roku. W grudniu 2008 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz

Pracuje na Wydziale Architektury PB od 1996 roku (od 2008 roku na stanowisku adiunkta). W latach 2016-2023 była prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki/kształcenia.

W latach 2011-2015 zatrudniona była na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Od 1996 do 2006 roku pracowała jako architekt w Autorskiej Pracowni Architektury – Jolanta Szemiot w Białymstoku.

Jest autorem około 20 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z teorią architektury, kompozycją formy, a dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z perspektywą, relacji pomiędzy wiedzą o perspektywie, znajomością praw widzenia a postrzeganiem, realizowaniem, projektowaniem przestrzeni. Badania są również częściowo ukierunkowane na architekturę domów pasywnych.

Dzieli się swoją wiedzą podczas popularyzujących naukę wykładów, prelekcji krajowych i zagranicznych.

Jest współautorem kilkunastu projektów budynków mieszkalnych oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z geometrii wykreślnej na kierunkach architektura i architektura wnętrz. Prowadziła również zajęcia z projektowania architektury mieszkaniowej i budownictwa ogólnego. Ponadto jako adiunkt w Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie prowadziła zajęcia z fizyki budowli i projektowania architektury wnętrz. W latach 2012-2013 w ramach umowy zlecenia prowadziła zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W ramach współpracy międzynarodowej prowadziła wykłady w Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Faculty of Architecture, Design, and Planning w Surabaya (Indonezja).

Od 2010 roku jest promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, w tym nagrodzonej w 2019 roku w „Konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”.

Milena Wiercińska jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą relacji formy architektonicznej z konstrukcją oraz metod projektowania wstępnego przeznaczonych dla architektów. Szczególną uwagę poświęca prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych, w sposób rozwijający kreatywność oraz odwagę w intuicyjnych metodach poszukiwania formy architektonicznej.
 
Zajmuje się projektowaniem architektury oraz wnętrz, w szczególności przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych. 
 
Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
 
Profil w bazie wiedzy: link
 

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Pracuje w zawodzie od 2011 r. Pasjonuje ją zwłaszcza projektowanie architektury mieszkaniowej oraz wnętrz mieszkalnych, co wykorzystuje w pracy dydaktycznej, ucząc technicznych aspektów pracy architekta związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą architektury wernakularnej. Od kilku lat, pozyskując wspomnienia Włodzimierza Naumiuka – ludowego artysty i rzemieślnika ze wsi Kaniuki na Białostoc­czyźnie, opisuje zagadnienia pomijane w dotychczasowych opracowaniach poświęconych jego twórczości – dotyczące jego wiedzy, warsztatu oraz roli jako twórcy wartości architektonicznych. W 2023 roku napisała pracę doktorską, pt. Przenikanie ludowej kultury w twórczość architektoniczną Włodzimierza Naumiuka.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Działalność naukową prowadzi w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące szeroko pojętej architektury drewnianej, zarówno współczesnej jak i historycznej, analizy kolorów, symboliki i genezy użytych form wyrazu architektonicznego oraz ich wpływu na projektowanie nowych obiektów architektonicznych. W dziedzinie urbanistyki fascynuje się funkcjonowaniem różnej wielkości miast oraz ideą miasta 15-minutowego w kontekście projektowania nowych i rewitalizacji istniejących miast.
Dydaktycznie realizuje się w przedmiotach technicznych. 
 
Profil w bazie wiedzy: link
Mgr inż. arch. Mateusz Mazur Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Dyplom architekta uzyskał w roku 2019. Uzyskał uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w 2022 roku. 
Doświadczenie projektowe zdobywa prowadząc własną pracownię architektoniczną w Białymstoku, przy projektach i budowie obiektów użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowych oraz mniejszych obiektach rekreacyjnych, mieszkalnych i gospodarczych. Interesuje się żeglarstwem i nowoczesnymi technologiami. 
Swoją działalność naukową rozwija w kierunku nowatorskich technologii budownictwa oraz konstrukcji nietypowych. W prowadzonych badaniach oraz na zajęciach dydaktycznych rozwiązuje problemy z jakimi boryka się dzisiejsza branża projektowa. W wiedzy przekazywanej studentom, akcentuje praktyczne aspekty branży architektoniczno-budowlanej dotyczące projektowania i wykonawstwa.
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz.
Doświadczenie zdobywa od 2014 roku –  po obronie pracy magisterskiej rozpoczęła pracę w zawodzie.
Od 2017 roku prowadzi autorską pracownię projektowania wnętrz. Chociaż specjalizuje się we wnętrzach mieszkalnych, w swoim portfolio posiada realizacje takie jak sala konferencyjna UNIBEP Bielsk Podlaski, przestrzenie biurowe Rentokil Initial, Raben Group Warszawa.
Białystok, Warszawa, Kraków – szczególnie tam zdobyła duże doświadczenie realizując remonty starych kamienic, co zdecydowanie jest jej ulubionym obszarem projektowym.
Swoją działalność naukową rozwija w kierunku nowoczesnych technologii związanych z architekturą wnętrz. Zajęcia ze studentami to przede wszystkim przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, skupionej wokół realnych wyzwań, jakie czekają na przyszłych architektów po ukończeniu studiów.
Pasjonatka literatury współczesnej.

 

Zestawienie obecności pracowników PTWP 2023 w semestrze zimowym

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.