Wydział Architektury PB

Przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt architektoniczny 3 – mieszkalnictwo wielorodzinne [AUI 4002]

  

ARCHITEKTURA   –  studia inżynierskie I stopnia (semestr IV)

kierownik przedmiotu: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
   
prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB
  dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
  dr inż arch. Piotr Łodziński
  dr inż. arch. Monika Magdziak
   
   
   
Założenia i cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii, zagadnień praktycznych i przepisów prawnych dotyczących kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w miastach. Nabycie umiejętności programowo-funkcjonalno-przestrzennego kształtowania terenów i zespołów mieszkaniowych w różnych skalach urbanistycznych z uwzględnieniem infrastruktury społecznej, komunikacyjnej i zasad kompozycji urbanistycznej. Nabycie umiejętności programowo-funkcjonalno-przestrzennego kształtowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem podstawowych zagadnień konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych.

Projekt architektoniczny 1 – mieszkalnictwo jednorodzinne [AUI 3002]

ARCHITEKTURA   –  studia inżynierskie I stopnia (semestr III)

kierownik przedmiotu: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
   
prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB
  dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
  dr inż arch. Piotr Łodziński
  dr inż. arch. Monika Magdziak
   
   
Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego. Efekty kształcenia: umiejętność opracowania projektu domu mieszkalnego jednorodzinnego z zastosowaniem zasad ergonomii, właściwym doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego w kształtowaniu formy obiektu.

Projekt architektoniczny 1 – Architektura Wnętrz [AUI 5002]

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia inżynierskie I stopnia (semestr V)

kierownik przedmiotu: dr. inż. arch. Monika Magdziak
prowadzący zajęcia: dr. inż. arch. Monika Magdziak
   
   
Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego w zakresie kształtowania domu mieszkalnego. Wykształcenie: umiejętności opracowania projektu domu jednorodzinnego zgodne z zasadami ergonomii, z właściwym doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego w kształtowaniu formy obiektu.

Ergonomia – Architektura i Architektura Wnętrz [ AWI 1062, AUI1062]

 

kierownik przedmiotu / prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. PB
   
Założenia i cele przedmiotu:

Wiedza o zasadach ergonomii, jej multidyscyplinarnym zakresie i typowo utylitarnym charakterze. Umiejętność określenia stosunków powstających między człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to sytuacje związane z pracą, rekreacją, podróżą, zabawą i inne. Pełna świadomość wymagań stawianych projektantom z uwagi na fizyczne i psychiczne potrzeby i możliwości człowieka.
   
Treści programowe:

Podstawowe definicje ergonomii jako nauki o pracy i określenie zasięgu działań ergonomicznych w architekturze. Człowiek jako miara i skala. Kanony proporcji ludzkiego ciała. Zagadnienie pomiarów antropometrycznych i określenie zapotrzebowania człowieka na miejsce. Wymiary i rozmieszczenie elementów budynku z uwagi na uwarunkowania ergonomiczne. Kształtowanie przestrzeni wnętrz architektonicznych oraz ich mikrośrodowiska na przykładzie mieszkania. Przystosowanie rozwiązań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
   

Projektowanie architektoniczno – urbanistyczne 2:2b [ AUI 6222]

 

ARCHITEKTURA   –  studia magisterskie II stopnia 

kierownik przedmiotu: dr inż. arch. Monika Magdziak
   
prowadzący zajęcia: dr inż. arch. Monika Magdziak
   
   
   
   
Założenia i cele przedmiotu:

Uwrażliwienie na potrzeby i preferencje osób w starszym wieku poprzez kompleksowy projekt obiektu zamieszkania zbiorowego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień praktycznych i przepisów prawnych i dobrych praktyk dotyczących kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego dedykowanego osobom starszym. Zapoznanie z różnorodnością modeli mieszkaniowych zależnych od poziomu  sprawności i samodzielności życiowej mieszkańców. Nabycie umiejętności programowo-przestrzennego kształtowania obiektów mieszkalnych dedykowanych dla seniorów z uwzględnieniem zróżnicowanych psychofizycznych możliwości i ograniczeń użytkowników. Ocena jakości i dostępności obiektu w kontekście projektowania uniwersalnego oraz dobrostanu psychicznego osób starszych
   

Projekt architektoniczny 6 – budynek o funkcji hotelowej [AUI 5202]

 

ARCHITEKTURA   –  studia magisterskie II stopnia 

kierownik przedmiotu: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
   
prowadzący zajęcia: dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
   
   
   
   
Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie sztuki architektonicznej i praktycznego zastosowania sztuki budowlanej. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii, zagadnień praktycznych i przepisów prawnych, dotyczących kształtowania budynków o funkcji hotelowej. Nabycie umiejętności programowo-funkcjonalnego i przestrzennego projektowania budynków hotelowych, z uwzględnieniem podstawowych zagadnień ergonomii, konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Nabycie umiejętności kształtowania formy architektonicznej budynków hotelowych, w zależności od uwarunkowań lokalizacji (na terenach zurbanizowanych, w kontekście środowiska naturalnego, kulturowego, itd.), ze zwróceniem uwagi na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną, proporcje obiektu i detal architektoniczny.  
   

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.