Wydział Architektury PB

Stypendia pomostowe dla przyszłych studentów PB

26-06-2020

Mogą się o nie ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy podejmą naukę na I roku dziennych studiów na Politechnice Białostockiej lub innej uczelni publicznej. Wnioski o stypendium są przyjmowane do 24 września.

Roczna kwota stypendium wynosi 5000 zł i będzie wypłacana w 10 ratach po 500 zł.

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021 jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę średnią w 2020 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;
  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku).

Rekrutacja  do programu przebiega zdalnie, poprzez stronę www.stypendia-pomostowe.pl .
Aby otrzymać stypendium, należy wypełnić wniosek online, a następnie w terminie do 24 września wydrukowany i podpisany  wniosek wraz z załącznikami wysłać na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 

Do pobrania:

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.