Wydział Architektury PB

dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. nzw. PB

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Białostockiej w 1996 r.; doktorat na Politechnice Warszawskiej w 2006 r. (na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Rola technik komputerowych w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej, na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego”, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Stefana Wrony), habilitacja na Politechnice Warszawskiej w 2012 roku.

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH:

 1. architektura regionalna i rodzima (wernakularna),
 2. budownictwo drewniane, budownictwo gliniane, nietypowe materiały i techniki budowlane,
 3. sztuka ogrodowa, architektura krajobrazu, osadnictwo wiejskie,
 4. „kultura ognia”: sztuka zduńska, tradycyjne systemy piecowe w architekturze.

PRACE BADAWCZE:

W latach 2010-2013 kierownictwo grantu nt. „Piec w tradycyjnym budownictwie ludowym i współczesnej architekturze Podlasia”, nr 2798/B/T02/2009/37 (zgodnie z decyzją nr 2798/B/T02/2009/37; nr wewnętrzny w wykazie prac badawczych realizowanych na Politechnice Białostockiej: G/WA/1/2009)

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA:

Około 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym publikacje będące wynikiem udziału w 11 zagranicznych i ponad 50 polskich konferencjach naukowych, w okresie 1998-2014.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Książki:

 1. — J. Szewczyk: Ludowe zdobnictwo podlaskich domów. „Rozprawy Naukowe” nr 162, Wy­dawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008 (dodruk 2010) /recenzenci: prof. dr hab. arch. Miriam Wiśniewska, prof. dr hab. arch. Witold Czarnecki; 318 stron, ISSN 0867–096X;
 2. — J. Szewczyk: Budownictwo z polan opałowych (cordwood masonry albo stackwall). Oficy­na Wydawnicza Politechniki Białostockiej („Rozprawy Naukowe” nr 203), Białystok 2010 /recenzenci: prof. dr hab. arch. Miriam Wiśniewska, prof. dr hab. arch. Marek Kowicki; 420 stron, ISSN 0867–096X;
 3. — J. Szewczyk: Piec i komin w tradycyjnym budownictwie ludowym Podlasia. Oficyna Wy­dawnicza Politechniki Białostockiej („Rozprawy Naukowe” nr 209: Biblioteka Architektury i Urbanistyki), Białystok 2011 (dodruk 2012) /recenzenci: prof. dr hab. arch. Miriam Wiśniew­ska, dr hab. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak; 266 stron, ISSN 0867–096X;
 4. — J. Szewczyk: Piece wschodniej Europy jako fenomen architektoniczny i kulturowy, na pod­stawie dawnej literatury anglojęzycznej. Oficyna Wy­dawnicza Politechniki Białostockiej („Rozprawy Naukowe” nr 221: Bi­blioteka Architektury i Urbanistyki), Białystok 2012 /recen­zenci: prof. dr hab. arch. Marek Kowicki, prof. dr hab. Jan Święch; 182 strony, ISSN 0867–096X;
 5. — J. Szewczyk: Piec ceglano-kaflowy we współczesnym domu na tle podlaskiej tradycji kształtowania wnętrz domów... Oficyna Wy­dawnicza Politechniki Białostockiej („Rozprawy Naukowe” nr 231), Białystok 2012 /recenzenci: dr hab. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr hab. arch. Radosław Barek; 151 stron, ISSN 0867–096X;
 6. — J. Szewczyk: Nietypowe budulce w architekturze, t.1. Oficyna Wy­dawnicza Politechniki Białostockiej („Rozprawy Naukowe” nr 255), Białystok 2013 /recenzenci: dr hab. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr hab. arch. Radosław Barek; 450 stron, ISSN 0867–096X; (ISSN 0867–096X)

Wybrane artykuły o zasięgu międzynarodowym:

 1. Szewczyk: Indigenous building material assessment – cordwood masonry. [w:] Salim Elwazani, Shatha Malhis, Jamal Al-Qawasmi (eds.): Responsibilities and opportunities in architectural conservation: theory, education and practice : The Fifth International Conference of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region : CSAAR’2008 [org. Petra University],vol.2, CSAAR Press, Petra, 2008 s.381-397 (ISBN 978-9957-8602-7-1)
 2. Szewczyk: The time-conscious assessment of vernacular architectural environment. [w:] Salim Elwazani, Shatha Malhis, Jamal Al-Qawasmi (eds.): Responsibilities and opportunities in architectural conservation: theory, education and practice : The Fifth International Conference of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region : CSAAR’2008 [org. Petra University], vol.2, CSAAR Press, Petra, 2008 s.339-353 (ISBN  978-9957-8602-7 1)
 3. Szewczyk: Traditioneller Lehmbau und Klafterholzwände im Nordost von Polen = Traditional earth construction and cordwood masonry in North-Eastern Poland. [w:] Tagungsbeiträge der 5. Internationalen Fachtagung für Lehmbau, LEHM’2008 [5th International Conference on Building with Earth, Koblenz, 9-12.10.2008], Dachverband Lehm e.V., Koblenz 2008 s.262-265 (ISBN 978-3-00-025956-2)
 4. Szewczyk: Desintegration through depopulation. [w:] Integrative approaches towards sustainability in the Baltic Sea Region, [red.] Walter Leal Filho i Arnolds Ubelis. „Umweltbildung, Umweltkommunikation und Nachhaitigkeit” No.15, Frankfurt: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenchaften s.421-428  (ISSN 1434-3819, ISBN 3-631-52018-2, US-ISBN 0-8204-6561-5)
 5. Szewczyk: Digital Representations of Values and Heritage in Architecture : The Potential of Networked Media and Computer Tools for the Representing Cultural Identity of the Digital Data. [w:] Fourth AVOCAAD Conference: Local Values in a Networked Design World. Brussels, 3-5 April 2003 [org.] Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architectuur, Sint-Lucas, Brussels, Belgium. [red.] Martijn Stellingwerff, Brussels 2004 s.207-218 (ISBN 90-407-2507-1)
 6. Szewczyk: Difficulties with the Novices’ Comprehension of CAD Interface : Understanding Visual Representations of CAD Tools, [w:] Derek Sheldon [red.] „Journal of Engineering Design” Vol.14 nr 2/2003, Taylor & Francis, Ltd., Oxon, UK, 2003 s.169-185 (ISSN 0954-4828)
 7. Szewczyk: The Limitations of Architectural XML-powered Databases:Open Standards Versus XML Glue, [w:] Proceedings of the 7th International Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia :CAADRIA’2002, 18-20.04.2002 Cyberjaya, Malaysia. New York: Prentice Hall, s.49-56 (ISBN 983-2473-42-X).

Wybrane publikacje dostępne online:

Treść rozprawy doktorskiej (bez aneksu graficznego), artykuły publikowane w czasopiśmie naukowym „Architecturae et Artibus” zostały (a niektóre inne prace wkrótce zostaną)udostępnione w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej:

Poniższe artykuły udostępniono w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Krakowskiej:

Treść kilku innych prac udostępniono na stronach innych instytucji kulturalno-oświatowych lub naukowych:

Dorobek naukowy jest na bieżąco rejestrowany przez Bibliotekę Politechniki Białostockiej. Aktualny wykaz dorobku naukowego pozostaje dostępny na stronie internetowej Biblioteki PB: http://biblioteka.pb.edu.pl (zakładka „Publikacje pracowników PB)

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH DOKTORANTÓW:

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań naukowych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych, a w dyscyplinie architektura i urbanistyka (zwłaszcza zaś w obszarach wymienionych powyżej), proszę o kontakt e-mail lub osobisty.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.