Wydział Architektury PB

Pracownicy

ur. 22.06.1971 w Białymstoku

żona: Anna, dzieci: Joanna, Tomasz

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

oraz Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (studia podyplomowe)

· zainteresowania naukowe:

· topologiczna optymalizacja konstrukcji,

· architektura i konstrukcje obiektów sakralnych,

· techniczne aspekty konserwacji zabytków,

· rozwój i kształtowanie konstrukcji kratowych.

· osiągnięcia naukowe i inżynierskie:

· udział w sympozjach i konferencjach naukowych,

· publikacje:

· artykuły w czasopismach zagranicznych – 2,

· publikowane referaty na konferencjach międzynarodowych – 2,

· artykuły w czasopismach krajowych – 2,

· koordynacja i doradztwo przy pracach rekonstrukcji cerkwi i rewaloryzacji zabytkowych obiektów Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu,

· doradztwo ds. inwestycji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,

· członek Komisji Opieki Nad Zabytkami Warszawskiej Metropolii Prawosławnej,

 • · wieloletnie doświadczenie przy pracach konserwatorsko-budowalnych ze szczególnym uwzględnieniem prac na zabytkowych obiektach sakralnych.

· inne osiągnięcia: Klubowy Mistrz Polski Juniorów w Piłce Nożnej w 1988 roku (Jagiellonia Białystok)

 • specjalność: optymalizacja konstrukcji
 • zainteresowania naukowe: topologiczno-geometryczna optymalizacja konstrukcji, metody ewolucyjne, algorytmy genetyczne, język C/C++
 • publikacje

1. A. Kozikowska, Zastosowanie algorytmów genetycznych w topologicznej optymalizacji konstrukcji, Grant KBN, Warszawa 2000.

2. A. Kozikowska, Ewolucyjna synteza belek wieloprzęsłowych, Rozprawa doktorska.

3. A. Kozikowska, Z. Rychter, Algorytm genetyczny topologiczno-geometrycznej optymalizacji belek statycznie wyznaczalnych, I Kongres Mechaniki Polskiej, 2007.

4. Z. Rychter, A. Kozikowska, Genetic algorithm for topology optimization of statically determinate beams, Archives of Civil Engineering,

5. A. Kozikowska, Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji wspornikowej, Architecturae et Artibus, Vol. 6, nr 4, 2010.

6. A. Kozikowska, Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji belkowej oraz ramowej, Architecturae et Artibus, Vol. 6, nr 4, 2010.

7. A. Kozikowska, Topological classes of statically determinate beams with arbitrary number of supports, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 49, 4, 2011.

8. A. Kozikowska, Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji konstrukcji płyt zginanych jednokierunkowo, Architecturae et Artibus, Vol. 15, nr 1, 2013.

9. A. Kozikowska, Forma a konstrukcja mebli. Stoły, Architecturae et Artibus, Vol. 15, nr 3, 2013.

10. A. Kozikowska, Topological classes of statically determinate beams with arbitrary number of supports under the most unfavourably distributed load, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52, 1, 2014.

11. A. Kozikowska, Kształtowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych krzywych belek i wsporników przyłączonych do końców belek, Architecturae et Artibus, Vol. 26, nr 4, 2015.

12. A. Kozikowska, Kształtowanie form mebli o schematach zakrzywionych swobodnie podpartych belek ze wspornikami przyłączonymi poza końcami belek, Vol. 26, nr 4, 2015.

13. A. Kozikowska, Geometry and topology optimization of statically determinate beams under fixed and most unfavorably distributed load, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol 13, No 4, 2016.

14. A. Kozikowska, Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie, Architecturae et Artibus, Vol. 31, nr 1, 2017.

15. A. Kozikowska, Efficient structural forms as a result of architect and engineer collaboration, Architecturae et Artibus, Vol. 10, nr 2, 2018.

16. A. Kozikowska, Kształtowanie form mebli o wspornikowo-ramowych schematach statycznych, Architecturae et Artibus, Vol. 10, nr 3, 2018.

17. A. Kozikowska, Multi-objective topology and geometry optimization of statically determinate beams, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 70, No. 3, 2019.

 • dorobek dydaktyczny: 20 lat prowadzenia zajęć na kierunkach Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Wnętrz; prowadzone przedmioty: statyka i mechanika budowli, mechanika konstrukcji, konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe
 • specjalność: teoria architektury
 • zainteresowania naukowe i zawodowe: architektura współczesna, relacje pomiędzy perspektywą a postrzeganiem, realizowaniem projektowaniem przestrzeni architektonicznej, projektowanie wnętrz, budownictwo energooszczędne
 • dorobek naukowy: 8 publikacji, między innymi w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej i w Czasopiśmie Technicznym. Architektura; rozprawa doktorska: Postrzeganie przestrzeni. Perspektywa, Kraków 2008
 • dorobek dydaktyczny: 12 lat prowadzenia zajęć na kierunkach Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Wnętrz; prowadzone przedmioty: geometria wykreślna i perspektywa, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, fizyka budowli
 • dorobek zawodowy: absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej; jest współautorem i autorem projektów kilkunastu zrealizowanych na terenie województwa podlaskiego domów jednorodzinnych oraz wielu wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • specjalność: budownictwo i architektura
 • zainteresowania naukowe: współczesne rozwiązania w budownictwie ogólnym, dotyczące materiałów konstrukcyjnych i komponentów, pokryć dachowych i akcesoriów, materiałów izolacyjnych, materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, posadzek i nawierzchni, kształtowanie architektury w oparciu o stosowane rozwiązania i materiały, budownictwo drobnoszlacheckie – kształtowanie się zabudowy, funkcji, rozwiązań konstrukcyjnych  i budowlanych, architektury oraz detalu
 • publikacje:
 1. Chyży, Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Rozważania nad tożsamością zabudowy mieszkaniowej Białegostoku, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, 2006, III Konferencja z cyklu: Mieszkanie XXI wieku
 2. Chyży, Kanał Augustowski – szlakiem integracji kultur, publikacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Architektura kultur lokalnych pogranicza, Politechnika Białostocka, 2006
  • dorobek dydaktyczny: 9 lat prowadzenia zajęć na kierunkach Architektura i Urbanistyka, Architektura Wnętrz (Wydział Architektury) oraz Budownictwo (Wydział Budownictwa I Inżynierii Środowiska); prowadzone przedmioty: budownictwo ogólne i materiałoznawstwo na I, II i III roku studiów, detal konstrukcyjny, architektura i urbanistyka
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.