czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
*  
SKN Forma
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
SKN Koło-Miasta
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
SKN Zielona Architektura
 
*  
FKN Filmovi
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Zarząd
 
 
 

Opiekun naukowy: Dr inż. arch. Bartosz Czarnecki

dr inż. arch. Bartosz Czarnecki

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ukończył w 1992r., stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1999r. Obszar zainteresowań zawodowych to urbanistyka i planowanie przestrzenne, w szczególności: narzędzia kształtowania ładu przestrzennego kształtowanie przestrzeni publicznych przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa przy pomocy rozwiązań projektowych zagospodarowanie przestrzenne regionu i kraju Ważniejsze osiągnięcia zawodowe i naukowe: trzykrotnie kierownik projektu badawczego MNiSW (d. KBN), obecnie od 2008 współautor książki pt.: "Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej", dwukrotny laureat nagrody Ministra Budownictwa (Infrastruktury): 1994 (wyróżnienie), 2004 (nagroda) laureat kilku konkursów urbanistycznych członek Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie (uprawnienia planistyczne) członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Białymstoku. Sprawowane funkcje: Redaktor wydawnictw WA PB i oczywiście nasz opiekun :P


Prezes: Martynas Bernecki

Student: 6 sem. AiU, I stopnia


Zastępca prezesa: Piotr Frołow

Student 2 sem. AW stud. I stopnia


Sekretarz: Stefania Klocek

Studentka: AW