czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Współpraca międzynarodowa
 
 
 

Wydział Architektury PB prowadzi aktualnie współpracę naukową z zagranicą w ramach tematów:

1. Architektura sakralna pogranicza Polski i Ukrainy. Historia i współczesność (we współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lvivska Politechnika” we Lwowie);
2. Tradycje lokalne i ich wzajemne wpływy w architekturze i sztuce pogranicza Polski i Białorusi – historia i współczesność ( we współpracy z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku);
3. Wieloaspektowe kształtowanie architektonicznego środowiska dla młodzieży (we współpracy z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku);
4. OIKONET – Globalna multidyscyplinarna sieć badawczo-dydaktyczna w zakresie mieszkalnictwa (Program UE koordynowany przez FUNITEC – Fundacio Privada Universitat i Tecnologia, Sant Joan de La Salle, Barcelona, Hiszpania);
5.  Projektowanie architektoniczne – wybrane zagadnienia ( we współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym);
6. Współczesna architektura mieszkaniowa – uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne; Współczesne technologie informatyczne w projektowaniu i edukacji – zastosowanie modelowania komputerowego w nauczaniu kompozycji urbanistycznej
i architektonicznej ( we współpracy z Tambowskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym).