ndz. 24 września 2017
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Tematy badawcze
 
 
 
GŁÓWNE KIERUNKI PRAC JEDNOSTKI

Kierunki badań:
- tradycja a współczesne tendencje rozwoju architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej;
- historia rozwoju osadnictwa i jego współczesne przemiany;
- ochrona dziedzictwa kulturowego regionu;
- zasady budowy miast, ich centrów, zespołów mieszkaniowych,przemysłowych,usługowych i rekreacyjnych;
- problematyka ekologii w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym;
- współczesne konstrukcje budowlane;
- metodologia projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
- problemy estetyki w malarstwie, grafice i rzeźbie;
- cyfrowe bazy danych o architekturze i komputerowe wspomaganie projektowania;
- metodologia projektowania architektury wnętrz;
- architektura kultur lokalnych pogranicza;


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA (2016)
1. Problemy architektury współczesnej. (S/WA/1/16)
dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski prof. PB,
Katedra Projektowania Architektonicznego
2. Architektura wobec wyzwań historii - wybrane zagadnienia architektury polskiej XX wieku w perspektywie kulturowej, społecznej i antropologicznej. (S/WA/1/15)
dr hab. Małgorzata Dolistowska,
Katedra Projektowania Architektonicznego,
Pracownia Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
3. Współczesne habitaty – architektura, standardy, rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne środowiska mieszkaniowego miast i terenów podmiejskich w aspekcie paradygmatów zrównoważonego rozwoju. (S/WA/2/16)

dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
Katedra Architektury Mieszkaniowej

4. Przekształcenia form i struktur funkcjonalno-przestrzennych w architekturze kultur lokalnych pogranicza. Rejestracja, rekonstrukcja, rewitalizacja. (S/WA/3/16) dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB
Zakład Architektury Kultur Lokalnych
5. Przekształcenia struktury i krajobrazu miast i wsi Polski Północno-Wschodniej. (S/WA/1/12) dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof PB
Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
6. Czas – przestrzeń własna. (S/WA/2/15)
dr hab. art. plast. Andrzej Dworakowski, prof. PB
Katedra Sztuki
7. Kreacja przestrzeni w środowisku naturalnym człowieka.  (S/WA/1/14)
dr hab. sztuki Jarosław Perszko prof. PB
Zakład Architektury Wnętrz