ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
*  
SKN Forma
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
SKN Koło-Miasta
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
SKN Zielona Architektura
 
*  
FKN Filmovi
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
O kole
 
 
 
SKN Forma
 

Studenckie Koło Naukowe “Forma” tworzą studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z kierunków: Architektura i Urbanistyka, Architektura Wnętrz oraz Grafika. Forma zajmuje się szeroko pojętą działalnością artystyczną, m.in. organizowaniem wystaw, plenerów, paneli dyskusyjnych, przeglądów krótkich form filmowych “Szorty”, organizowaniem konkursów o tematyce artystycznej, aktywizowaniem środowiska studenckiego.

Akcje / Reakcje 2008, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok
■ “Biało dość”, instalacja/environment, piwnica WA PB
■ Międzynarodowa Akcja “Misiek.travel”, http://misiektravel.pb.edu.pl
■ Międzywydziałowy Konkurs na logo Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej
■ Wydziałowy Konkurs na logo Studenckiego Koła Naukowego “Forma”
■ Pokaz Filmów Krótkometrażowych “Szorty” (edycje 2006, 2007, 2008)
■ Młode Wzornictwo Portugalskie, happening/aktywizacja społeczności akademickiej
■ współorganizowanie Konkursu Fotograficznego “Pogrzeb Młynowej”
■ współorganizowanie corocznych Spotkań Opłatkowych Społeczności Akademickiej
■ współorganizowanie corocznej akcji “List do Świętego Mikołaja”

Aktualne Akcje / Reakcje 2009, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok

■ Przegląd Krótkich Form Filmowych 4’62”, 29.05.2009 - Pokaz Finałowy, http://462.pb.edu.pl
Prezentacja zgłoszonych filmów krótkometrażowych o tematyce artystycznej i społecznej. Warunkiem podstawowym jest czas trwania utworu nie dłuższy niż 4’62”. Jest to druga edycja przeglądu. Pierwsza – 4’61” – cieszyła się dużym zainteresowaniem ogólnopolskim. Prace zgłosiło 15 autorów, do pokazu zakwalifikowano 27 filmów.Impreza wzbudziła duże zainteresowanie społeczności akademickiej. W pokazie uczestniczyło ponad 200 osób. Przegląd ma charakter konkursowy. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych prac i autorów oraz promocja ich twórczości. Co za tym idzie, wspieranie inicjatyw i kreatywności młodych twórców w poruszaniu problemów społecznych i artystycznych.

■ Międzyuczelniane Warsztaty “PARAforma“, 20.03 - 31.05.2009
„PARAforma” to identyfikowanie i zmiana substancji, zabawa formą, płynne przenikanie. To otwartość i niedopowiedzenie, pozwalające na poszerzone postrzeganie i większą wrażliwość. Interdyscyplinarność, koegzystencja dwóch poglądów na sztukę.
„PARAforma” obejmuje 12 – tygodniowe warsztaty, Wystawę Plakatów i Afiszy Teatralnych, prelekcję inauguracyjną, pokaz etiud oraz seminarium kończące całe przedsięwzięcie.
Warsztaty realizowane we współpracy z Akademią Teatralną, Teatrem Dramatycznym
im. A. Węgierki w Białymstoku oraz Studiem Działań Kreatywnych DanceOFFnia.