wt. 19 września 2017
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Erasmus
 
 
 

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY

Kierunek Architektura i Urbanistyka
mgr inż. arch. Andrzej Dudziński, a.dudzinski@pb.edu.pl

Kierunek Architektura Wnętrz i Grafika
dr inż. arch. Anna Ciżewska-Czarnecka a.cizewska@pb.edu.pl


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, http://bwm.pb.edu.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE

http://bwm.pb.edu.pl/pe/kpo/ws/uczelnie/wa

Odnośne formularze i regulaminy są dostępne na uczelnianej stronie programu Erasmus http://bwm.pb.edu.pl

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy są dostępne na uczelnianej stronie programu Erasmus www.pb.edu.pl/erasmus/. Ponadto Rada Wydziału Architektury PB przyjęła następujące kryteria dodatkowe:

1. Średnia ocen studenta z całego toku studiów nie może być mniejsza niż 3,5

2. W przypadku identycznej średniej ocen kryterium dodatkowym jest średnia ocen z przedmiotów projektowych z dwóch ostatnich semestrów oraz ocena z przedmiotu Techniki komputerowe w projektowaniu z semestru III

3. Ocena z egzaminu językowego (w przypadku braku procedury kwalifikacyjnej Koordynator Wydziałowy może zorganizować na Wydziale egzamin dodatkowy, który przeprowadzą dwaj pracownicy naukowi Wydziału znający dany język).

4. Zaangażowanie w działalność Koła Naukowego i Samorządu Studentów.

5. Wyjazd w ramach programu Erasmus nie jest możliwy na semestrze dyplomowym.

Kwalifikację przeprowadza komisja pod przewodnictwem Koordynatora Wydziałowego. W jej skład wchodzi minimum dwóch nauczycieli akademickich i przedstawiciel Samorządu Studentów. Protokół Komisji akceptuje Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki WA.