ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 
DOROCZNA NAGRODA SARP - DYPLOM ROKU 2018
 

Od dnia 19 grudnia możliwe jest zgłaszanie prac magisterskich obronionych w ubiegłym roku na kierunku Architektura na naszym Wydziale do konkursu SARP im. Z. Zawistowskiego "Dyplom Roku".

Zgodnie z nowym regulaminem zgłoszenie do pierwszego etapu konkursu odbywa się poprzez przesłanie mailem skanu Karty Zgłoszenia Uczestnictwa oraz skrótowego opracowania projektu na adres Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej - konkurs.wapb@gmail.com. Poprzez skrótowe opracowanie należy zgodnie z regulaminem rozumieć: "opracowanie zawierające autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do konkursu zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 - zawarty w pliku o pojemności nie większej niż 1 MB". Zgodnie z harmonogramem konkursu przesłanie zgłoszeń (czyli skanu Karty Zgłoszenia Uczestnictwa i skrótowego opracowania) musi nastąpić do dnia 22 stycznia 2018 r.
W załącznikach dostępne są:
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa, regulamin, harmonogram konkursu.

plik
 
      Regulamin
      Harmonogram