czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Stypendia rządu francuskiego na studia i doktoraty
 

Do 22/01/2014 mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskać polsko-francuski doktorat we Francji [składanie wniosków przed 10 marca 2014r. ]. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny i nauk artystycznych.


Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić następujące wymagania:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;

 • Nie studiowały we Francji dłużej niż 12 miesięcy w przeciągu 5 ostatnich lat;

 • Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku);

 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;

 • Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA etc.);

 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:

 • ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);

 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie);

 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire);

 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;

 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;

 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy magisterskiej.

W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego doktoratu - u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów - lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich).

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;

 • Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku);

 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;

 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:

 • ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);

 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie);

 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)

 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;

 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa;

 • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy doktoranckiej.


Więcej informacji:

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-master-2-gi-rok/

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-doktorat-cotutelle/