czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Staże i szkolenia dla pracowników WA
 

W ramach Zadania nr 13 projektu "Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" doktoranci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni PB będą mogli uzyskać wsparcie rozwoju naukowego i dydaktycznego poprzez:

- Staże w wiodących ośrodkach dydaktyczno-naukowych krajowych i zagranicznych, trwające od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Wysokość najwyższego dofinansowania wyjazdu krajowego wynosi 4 000 PLN, natomiast wyjazdu zagranicznego 10 000 PLN.

- Szkolenia naukowo-dydaktyczne - mające na celu podwyższenie kompetencji dydaktycznych oraz poznanie nowych metod badawczych w dziedzinach szczególnie istotnych dla gospodarki, które przyczyniają sie do wzrostu potencjału naukowego w obszarach gospodarki istotnych dla rozwoju kraju i mogą wpłynąć na podniesienie innowacyjności gospodarki.

Wydział Architektury PB może wykorzystać: 3 staże krajowe, 2 staże zagraniczne, 3 szkolenia.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin odbywania staży i szkoleń, dostępne są na stronie internetowej www.wiemywiecej.edu.pl w zakładce staże i praktyki, lub w Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych - tel. 85-7469168.