ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 
 
 
UCHWAŁA nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 25.05.2016 r.
 

UCHWAŁA nr 1/2016
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Architektury
Politechniki Białostockiej
z dnia 25.05.2016 r.
w sprawie wyborów przedstawicieli Wydziału Architektury do Senatu Politechniki Białostockiej
na kadencję 2016-2020.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, w związku ze stwierdzeniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą nieprawidłowości przeprowadzenia wyborów przedstawicieli Wydziału Architektury PB do Senatu Politechniki Białostockiej na kadencję 2016-2020 z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego, postanawia


§ 1

Unieważnić wybory przedstawicieli Wydziału Architektury do Senatu Politechniki Białostockiej na kadencję 2016-2020 w ww. grupie.

§ 2

Zarządzić dodatkowe wybory przedstawicieli Wydziału Architektury do Senatu PB na kadencję 2016-2020 z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora  lub ze stopniem doktora habilitowanego zgodnie z uaktualnionym terminarzem czynności wyborczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WKW WA PB
Dr hab. Waldemar Regucki