ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 
 
 
Komunikat nr 30/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 25.05.2016 r.
 

Komunikat nr 30/2016

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 25.05.2016 r.
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że zgodnie z uaktualnionym terminarzem czynności wyborczych, w dniach 30-31.05.2016 r. w Sekretariacie  Wydziału będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Senatu Politechniki Białostockiej z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego z ramienia Wydziału Architektury.
Zgodnie z podziałem mandatów dokonanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i zatwierdzonym przez Senat (Uchwała Senatu PB nr 562/XXXV/XIV/2016), Wydział Architektury będzie reprezentowało 3 przedstawicieli w Senacie z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego.
Na podstawie § 45 ust. 2 i 3 Statutu PB, przy ustalaniu liczby wolnych miejsc pozostających do wyboru w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego należy odjąć liczbę osób wchodzących w skład Senatu, reprezentujących Wydział Architektury (Dziekan, Prorektor ds. Studenckich). W związku z powyższym w wyniku wyborów, które odbędą się 01.06.2016 r. w holu na parterze budynku Wydziału Architektury w godz. 9.00-13.00 należy wyłonić 1 przedstawiciela z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego. W przypadku nie wyłonienia kandydata nastąpi druga tura wyborów w dniu 02.06.2016 r. w holu na parterze budynku Wydziału Architektury w godz. 9.00-13.00.

Przewodniczący WKW WA PB
Dr hab. Waldemar Regucki