śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 
 
 
KOMUNIKAT NR 28 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 16.05.2016 r.
 

KOMUNIKAT NR 28

Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

z dnia 16.05.2016 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej informuje, że Członkami Senatu PB z ramienia Wydziału Architektury zostali:
I. z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego
(2 mandaty):
1. dr hab. Andrzej Dworakowski, prof. PB –  30 głosów
2. dr hab. Radosław Kimsza – 29 głosów
W głosowaniu oddano w sumie: 33 głosy
- w tym głosów ważnych: 32
- w tym głosów nieważnych: 1
Minimum kwalifikacyjne wynosi 17 głosów
II. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat):
1. dr inż. Adam Musiuk – 11 głosów
2. dr inż. arch. Andrzej Tokajuk – 19 głosów
W głosowaniu oddano w sumie: 33 głosy
- w tym głosów ważnych: 30
- w tym głosów nieważnych: 3
Minimum kwalifikacyjne wynosi 16 głosów
Członkami Rady Wydziału Architektury PB zostali:
I. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat):
1. dr inż. arch. Janusz Grycel– 8 głosów
2. dr inż. arch. Danuta Korolczuk – 5 głosów
3. dr inż. arch. Andrzej Tokajuk - 20
W głosowaniu oddano w sumie: 33 głosy
- w tym głosów ważnych: 33
- w tym głosów nieważnych: 0
Minimum kwalifikacyjne wynosi 17 głosów

II. z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat):
1. Lucyna Waszkiewicz – głosów 7
W głosowaniu oddano w sumie: 7 głosów
- w tym głosów ważnych: 7
- w tym głosów nieważnych: 0
Minimum kwalifikacyjne wynosi 4 głosy


Zastępca Przewodniczącego WKW WA PB
Dr inż. arch. Halina Łapińska