czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Wydarzenia
 
 
 

... DF ... Dni Fantastyki // 26-28 czerwca 2015 // Wrocław

W Leśnickim Centrum Kultury "Zamek" od 2004 roku odbywają się Dni Fantastyki. W tegorocznej edycji, na zaproszenie Organizatorów, dnia 27 czerwca o godz. 14.00 dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz wygłosi wykład "Do we need (V) reality?" (blok Nauki i Technologii, sala Prelekcyjna III - Aula)

Szczegółowe informacje na www Organizatora: www.dnifantastyki.pl/2015/indeks.php

Shapes of Logic
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

13 - 15 marca 2015

W dniach 13-15 marca 2015 roku we wrocławskim Muzeum Architektury odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona szeroko rozumianemu projektowaniu parametrycznemu w architekturze. Organizatorem konferencji był Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Jacek Kościuk.
Gości Konferencji powitała i Konferencję otworzyła prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Dziekan WA PWr.
Niezwykle interesujące wystąpienia zaprezentowali zaproszeni Prelegenci: Robert Vierlinger (University of Applied Arts Vienna), Volker Mueller (Bentley’s Applied Research Group), Michał Piasecki (CSTM Warszawa) oraz Alessio Erioli i Andrea Graziano (Co-de-iT Group Italia).
W trakcie siedmiu sesji przedstawiono wiele nadzwyczaj inspirujących prezentacji. Podsumowaniem pierwszego dnia była debata oxfordzka (Oxford debate) – ‘Do we need (v) reality?’, którą poprowadził dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz.
Więcej informacji o wydarzeniu: http://shapesoflogic.com/ <dostęp: 2015-03-26>

1. Prof. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – dziekan WA PWr – powitanie Gości w salach Muzeum Architektury
2. Debata oxfordzka – przewodniczy dr hab. arch. Aleksander Asanowicz
3. Debata oxfordzka – grupa ‘za’
4. Debata oxfordzka – grupa ‘przeciw’

1

2

3

4

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studencko-Doktorancka "Człowiek a Przestrzeń. Świat i jego kreacje.

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej "Cave" podjęło się organizacji Konferencji, warsztatów i seminarium, które odbyły się w dniach 28-29 grudnia 2014 roku w Hali i salach WA PB oraz salach Muzeum Wojska.

Informacje o wydarzeniach:na www.architektura.pb.edu.pl oraz http://mwb.com.pl/s3d/

http://wa.pb.edu.pl/aktualnosci/Ogolnopolska-Interdyscyplinarna-Konferencja-Naukowa-Studencko-Doktorancka-Czlowiek-a-przestrzen--Swiat-i-jego-kreacje-,995.html

Opiekunami naukowymi KN są: dr inż. arch. Adam Jakimowicz (WA) i dr inż. Marek Tabędzki (WI).


eCAADe na Wydziale Architektury PB

Hybrid Environment for Architecture
The New Architectural Design Space – ECAADE International Workshop and Regional Conference

09-10.05.2014

W dniach 9-10 maja na naszym Wydziale odbyła się regionalna konferencja ECAADE połączona z międzynarodowymi warsztatami dotyczącymi hybrydowych środowisk projektowania architektonicznego. Było to wydarzenie cykliczne i w bieżącym roku przywilej zorganizowania imprezy został przyznany Politechnice Białostockiej przez organizację ECAADE (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe). Gościem specjalnym był prezydent ECAADE prof. Johan Vebeke z Universytetu w Leuven (Belgia). W konferencji i warsztatach brali udział przedstawiciele uczelni z Europy: Polski, Austrii, Belgii, Danii, Litwy i Białorusi oraz firm informatycznych (Graphisoft, Procad, i3D, Bibus Menos, 3D Master). Współorganizatorami byli – Politechnika Łódzka i Podlaska Regionalna Izba Architektów. Gości powitał dziekan WA PB prof. Zdzisław Pelczarski. Patronat medialny nad imprezą objęła Archivolta.
Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia zaawansowanych technologii dla projektowania architektonicznego: wirtualnej rzeczywistości, projektowania parametrycznego, skanowania i druku 3D, technologii CAVE (Wydział Architektury PB jako jedyny wydział architektury w Polsce posiada pełną instalację CAVE). Jest to pierwsza impreza naukowo - wdrożeniowa na uczelniach polskich obejmująca tak szeroko tematykę fuzji metod oraz technologii analogowych i cyfrowych w projektowaniu. Zorganizowanie jej na uczelni białostockiej było możliwe dzięki temu, że w ramach Katedry Projektowania Architektonicznego funkcjonuje pracownia AuReLa (Augumented Reality Lab), wyposażona w CAVE, skanery 3D, narzędzia do druku 3D oraz zaawansowane oprogramowanie. Przedsięwzięciu przewodniczyli dr hab. arch. Aleksander Asanowicz i dr arch. Adam Jakimowicz.

Warsztat: Design 3D Scan  Sketches – prowadzący: A. Asanowicz, T. Matys, Bialystok University of Technology, Poland
Warsztat: Multi-agent form simulation – prowadzący: W. Lorenz, G. Wurzer, Vienna University of Technology, Austria
Warsztat: Parametric Urban Design – prowadzący: N. Steino, Aalborg University, Denmark
Warsztat: Coding an Idea – prowadzący: S. Bialkowski, A. Kępczyńska-Walczak, Lodz University of Technology, Poland
Warsztat: CAVE Experiments – prowadzący: A. Jakimowicz, B. Sawicki, Bialystok University of Technology, Poland

(tekst: A.Jakimowicz, fot.: W.Janowski)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Seminarium naukowe KPA nr 4

17.03.2014

W dniu 17 marca 2014 odbyło się kolejne seminarium naukowe Katedry Projektowania Architektonicznego. Było to seminarium wyjątkowe, bowiem jego temat wynikał z przyznanych Wydziałowi praw doktoryzowania. Spotkaniu przewodniczyła dr hab. Małgorzata Dolistowska - prodziekan ds. Nauki WA PB. W toku spotkania założenia swojej pracy doktorskiej przedstawił Kolega mgr inż. arch. Andrzej Dudziński. Tematem prezentacji, rozważan oraz dyskusji była "Architektura budynków szkolnych w intensywnej zabudowie miejskiej na przykładzie współczesnych realizacji w Nowym Jorku".

W dyskusji wzięli udział przybyli na spotkanie członkowie Rady Wydziału, Koleżanki i Koledzy z Katedry oraz innych jednostek Wydziału.

1
1
1

„Architektura na Węglówce”

11.06.2013

Węglowa to teren powojskowych magazynów, znajdujący się w pobliżu centrum Białegostoku pomiędzy ulicami Poleską, Wasilkowską, Trasą Generalską oraz Elektrociepłownią. W 2005 roku teren został przekazany przez Wojsko Polskie miastu Białystok. Na 9 hektarowym terenie zlokalizowanych jest kilkanaście budynków, w tym kilka powstałych w międzywojniu magazynów.

Na „Węglówkę” zostaliśmy zaproszeni przez Pana mgr. inż. arch. Sławomira Mojsiuszkę

reprezentującego Stowarzyszenie „Kreatywne Podlasie”, które to Stowarzyszenie ma na celu integrowanie mieszkańców Podlasia wokół innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich. Taką inicjatywą jest projekt „Węglowa – Społeczna Koncepcja”. Jak napisano na www.weglowa.org celem projektu jest „włączenie mieszkańców aglomeracji białostockiej w procedury nowoczesnej, pogłębionej partycypacji, dotyczącej ważnych dla miasta przestrzeni publicznych i obiektów”. Studenci Wydziału Architektury, na tym „klimatycznym” terenie, poprzez swoje działania, czynnie włączyli się w projekt „Węglowa – Społeczna Koncepcja”.

11 czerwca na „Węglówce” studenci I roku Wydziału Architektury budowali „Bramy” tj. kompozycje w skali 1:1, będące ostatnim elementem procesu nauczania kompozycji architektonicznej w ramach przedmiotu Podstawy projektowania. Zespołami studenckimi kierowali: dr hab. arch. Aleksander Asanowicz, oraz dr. arch.: Adam Jakimowicz, Justyna Zalewska-Grycuk, Robert Misiuk i Jadwiga Żarnowiecka. Do realizacji wybrane zostało 6 prac tj. po jednej z każdej grupy projektowej. Po wykonaniu kreacji „Bramy”, wszystkie prace zostały wniesione do magazynu. Zgodnie z zapewnieniem S. Mojsiuszki prace studentów WA staną się ważnym elementem kreowania przestrzeni podczas Up To Date Festiwal, który odbędzie się we wrześniu 2013 r.

Obie strony – Kreatywne Podlasie i Wydział Architektury – zamierzają kontynuować współpracę i prowadzić aktywne działania w ramach „Węglówki”.