czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Zajęcia
 
     - 
 
 
*  
Dydaktyka
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Praca dyplomowa
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Rygory sesji
 
 
 

RYGORY  SESJI  ZIMOWEJ   
W  ROKU AKADEMICKIM  2010/2011

Nauczyciele akademiccy

ZALICZENIA:
WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, PROJEKTÓW I LEKTORATÓW
powinny odbyć się
do 02 lutego 2011 – (protokoły w systemie USOS otwarte do godz.23:59)

EGZAMINY:
sesja egzaminacyjna podstawowa
do 13 lutego 2011 – (protokoły w systemie USOS otwarte do godz.23:59)
sesja egzaminacyjna poprawkowa
do 20 lutego 2011 – (protokoły w systemie USOS otwarte do godz.23:59)


TERMINY  DOSTARCZENIA  DO  DZIEKANATU  PROTOKOŁÓW:

Z ZALICZEŃ dnia 03 lutego 2011 (czwartek)
Z EGZAMINÓW dnia 14 lutego 2011 (poniedziałek)
Z EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH dnia 21 lutego 2011 (poniedziałek)


Studenci

Do indeksu należy wpisać przedmioty w kolejności takiej samej jak na „Karcie okresowych osiągnięć studenta”.
Wszystkie dane na poszczególnych stronach indeksu muszą być wpisane
(imię, nazwisko, semestr, liczba ECTS, ….).

ZWROT INDEKSÓW I KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA:


w dniu 14 lutego 2011 (poniedziałek – po sesji egzaminacyjnej podstawowej)
w dniu 21 lutego 2011 (poniedziałek – po sesji egzaminacyjnej poprawkowej)


RYGORY  SESJI  ZIMOWEJ  ROKU  AKAD.  2010/2011
DLA STUDENTÓW 7 SEMESTRU, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE

Studenci
architektura i urbanistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne
architektura wnętrz – studia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci, którzy wezmą udział w rekrutacji na studia II stopnia – magisterskie zobowiązani są do złożenia:

do dziekanatu – w dniu 25 i 26 stycznia 2011 (wtorek i środa)
w godz. 800 -1500:

  • kompletnej pracy dyplomowej
  • indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta

- do kierownika praktyki – najpóźniej do 26 stycznia 2011 (środa)

  • karty praktykiNauczyciele akademiccy


architektura i urbanistyka sem. 7 – studia stacjonarne i niestacjonarne
architektura wnętrz sem. 7– studia stacjonarne i niestacjonarne

ZALICZENIA
(wykłady, ćwiczenia, projekty w tym praca dyplomowa) muszą zostać zakończone do 26 stycznia 2011
– protokoły w systemie USOS będą otwarte do godz.23:59.

EGZAMINY
do 26 stycznia 2011
– protokoły w systemie USOS będą otwarte do godz. 23:59.

plik