czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
Psychologia reklamy
 
 
 

Dr Andrzej Kisielewski

Psychologia reklamy

Wykłady są prezentacją podstawowych zasad obowiązujących w reklamie, przede wszystkim pod kątem zagadnień psychologii, lecz z uwzględnieniem mechanizmów marketingu a także zagadnień socjologii i antropologii kulturowej. Wątkiem porządkującym wykłady jest przedstawianie kolejnych technik perswazyjnych pojawiających się wraz z nowymi rodzajami mediów – najpierw plakatu i prasy a następnie radia, telewizji i Internetu wraz cyfrowymi sposobami przetwarzania obrazu.

Na wykładach kolejno są przedstawiane:

1/. obowiązująca od połowy XIX w. – strategia oparta na informowaniu o zaletach produktu, w myśl zasady: „pokaż produkt i wymień jego zalety”, z zastosowaniem takich reguł, między innymi, jak: reklama to „sprzedawca w druku”, reguła wzajemności etc.;

2/ stosowana od drugiej ćwierci XX w. – strategia prezentacji produktu jako symbolu, oparta na regule „altruizmu” w reklamie, wykorzystywaniu roli autorytetów, odwoływaniu się do sfery emocji;

3/. od poł. XX w. – strategia prezentacji w reklamie „wizerunku własnego” konsumenta, najczęściej tego upragnionego, oparta na regule podobieństwa (m.in. atrakcyjności fizycznej, sympatii itd.) i uwzględnianiu w reklamie utajonych pragnień konsumenta (dzięki baniom motywacyjnym).

4/. dominująca od połowy lat 60. – strategia prezentowania w reklamie produktu jako atrybutu upragnionego „stylu życia”.

5/ kształtująca się od połowy lat 80. XX w. – strategia polegająca na przełamywaniu konwencji obowiązujących w reklamie i grach prowadzonych z tradycją reklamy.

Literatura:

Krzysztof Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. Bogdan Wojciszke, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1996s

Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

Literatura uzupełniająca:

Andrzej Kisielewski, W fabryce tożsamości, „Więź” nr 9, 2001.

Andrzej Kisielewski, Sztuka i reklama, Trans Humana, Białystok 1999, rozdz. Reklama i ikonosfera miasta; „Czy reklama może być dziedziną sztuki?”; Reklama jako narzędzie edukacji; Tradycja awangardy i amerykański przemysł reklamowy po wojnie.

David Ogilvy, Wyznania człowieka reklamy, przeł. Wojciech Madej, WIG-Press, Warszawa 2000

David Ogilvy, Ogilvy o reklamie, przeł. Agnieszka Rogalińska, Studio Emka, Warszawa 2008.

Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski, red., Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Dariusz Doliński, Bogusława Błoch, Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu u reklamie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Judith Williamson, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, Marion Boyars, London & New York 1998.

Courtland L. Bovée, William F. Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Homewood, Illinois 1989 (lub nast. wydania).

Stéphane Pincas, Marc Loiseau, Historia reklamy, przeł. Wiesław Kroker, Wydawnictwo Taschen, Kolonia 2009.

Philip Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.