ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Przewody doktorskie
 
 
 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25 listopada 2013 r. Wydziałowi Architektury Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

plik
 
      Decyzja CK