czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
Pracownicy
 
 
 

dr hab. arch. wnętrz Janina Jezierska

J JEZIERSKA

Dyplom - na Wydziale Architektury Wnętrz  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1971,
ze specjalizacją Wzornictwo Przemysłowe w pracowni prof. Rajmunda Hałasa
Praca kwalifikacyjna I° - na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2005;  promotor: prof. Andrzej Bissenik;  Rozprawa pt. „Przestrzeń wokół osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem całodziennej korekcji postawy u dzieci i młodzieży”
Habilitacja - na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2011 r. rozprawa na temat "Projektowanie uniwersalne form wzorniczych dla osób niepełnosprawnych". Recenzenci: prof. Jadwiga Filipiak /Uniwersytet Artystyczny, Poznań/ prof. Krystyna Brandowska /Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk/ prof. Czesława Frejlich /Akademia Sztuk Pięknych, Kraków/ prof. Włodzimierz Dolatowski /Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław/


Uprawiane dziedziny: Architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe - meblarstwo.
Praca naukowa:
- Udział w konferencji “Tacy Sami” w Warszawskim Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, wykład - “Wzornictwo bez barier – projektowanie uniwersalne”, 2004 listopad;
- Udział w konferencji “Projektanci niepełnosprawnym“, Warszawa IWP, wykład - Kreacja uniwersalnej przestrzeni egzystencjalnej wokół dzieci niepełnosprawnych związanej z zabawą ,edukacją i rehabilitacją, 2005 czerwiec;
- Wystawa „Wzornictwo bez barier” Warszawa IWP – /30 Ogólnopolski Plener Meblarski/
- Wykład „Wzornictwo bez barier” 2005 listopad;
- Udział w konferencji „Z dizajnem przez świat” Warszawa IWP, wykład - Młodzi projektanci na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 2006 listopad /w ramach promocji WAPB: prezentacja prac studentów Politechniki Białostockiej/
- Inicjator i współorganizator powołania  Ośrodka Wzornictwa dla Dzieci Niepełnosprawnych w Hajnówce 1994. Kieruje społecznie Ośrodkiem - jedynej tego typu placówce w Polsce, realizowane są  tu Ogólnopolskie Plenery Meblarskie, Twórczości Artystycznej Studentów i Dzieci oraz przede wszystkim wzornictwo na rzecz osób niepełnosprawnych w formie projektu i realizacji oraz powielania w seriach.
-  Organizator i kurator 17-tu Ogólnopolskich Plenerów Meblarskich, 10-ciu Studenckich
Publikacje: „Projektanci niepełnosprawnym „ - Architektura 01/06,  „ Projektowanie uniwersalne” - Dziecko nr.1/3/2007, „Duch zaklęty w drewnie „ - Dźwięk słowa nr.1/26/2007, „Kreowanie przestrzeni” - Echo życia 1/0, „Przestrzeń bez barier” Echo życia PI/R15. 08
Najważniejsze realizacje:
-  Projekty i realizacja 47- meblarskich opracowań wzorniczych dla osób pełno i niepełnosprawnych prezentowanych w kraju i za granicą  /produkowane w seriach w Modelarni Ośrodka w Hajnówce/
- Prezentacja sprzętów i mebli na rzecz dzieci pełno i niepełnosprawnych  na wystawach - Wrocław BWA -Galeria Sztuki Współczesnej  „Design”/ 7-razy/ w latach 1997- 2003
Wystawy – Warszawa - Instytut Wzornictwa Przemysłowego /6- razy/ w1985-88 i 2004-06
Wystawy – Łódż - Muzeum sztuki / 3 -razy/ w latach 1985-1990 poza tym SARP Warszawa, Muzeum Architektury Wrocław, wielokrotnie BWA Białystok, Salmed MTP Poznań i inne
Wystawy  za granicą: Praga, Berlin „Polskie Wzornictwo”, Messyna na Sycylii Motedi, Rawenna we Włoszech, Frankfurt/ Odrą „Yng Lief”;
Wystawa z okazji 30-lecia pracy artystycznej /stypendium Ministra Kultury/ - prezentacja 35-ciu realizacji mebli sprzętów zabawek, pomocy dydaktycznych na rzecz osób pełno i niepełnosprawnych, Hajnówka –Galeria Ośrodka Wzornictwa, 2000;  
- Zrealizowane prace projektowe z zakresu architektury wnętrz i wzornictwa
Projekt wnętrz gabinetu logopedy, psychologa, świetlicy, sal lekcyjnych, biblioteki, pracowni specjalistycznych w Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym w Dąbrowie Górniczej;
Projekt wnętrz pracowni komputerowej, stołówki, sali konferencyjnej, szatni, gabinetu dyrektora, pokoi gościnnych w Ośrodku Resocjalizacji Młodzieży w Serocku;
Projekt wnętrz pracowni specjalistycznych - plastycznej, muzycznej, psychologa, pedagoga, logopedy, pokoi stałego pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Umysłowo w Łomży;
Kompleksowe opracowanie wyposażenia Ośrodka Szkolno –Rehabilitacyjnego w Helenowie k. Warszawy (pływalnia, pracownie specjalistyczne, gabinety, sala rehabilitacyjna, sale nauki, pokoje stałego pobytu, świetlica, stołówka) i inne Ośrodki
Poza tym – Wnętrza -Kościoła na Cmentarzu Komunalnym w Białymstoku, Urzędy Stanu Cywilnego w Mońkach i Knyszynie , Poczty Głównej w Łomży, Zajazdu w Różanie, Sale kinowo- widowiskowe w Knyszynie , Wydminach, Szepietowie, Restauracja „Róża Wiatrów” w Węgorzewie i inne.
W ostatnich latach:
2006
- organizacja, nadzór artystyczny i udział w 31 Ogólnopolskim Plenerze Meblarskim, 20.08.06 - 10.09.06 - projekt i realizacja - miejsce pracy, nauki w szkole dla dzieci w grupach wiekowych od 1-17 lat - integracja poprzez wzornictwo;
- wystawa poplenerowa, 15.09.06 – 30.09.06, 31 Ogólnopolski Plener Meblarski
2007
- Realizacja opracowań wzorniczych – miejsce pracy nauki i zabawy dla dziecka bez kończyn dolnych i górnych – zestaw pionizatorów dla dzieci po MPD - zagospodarowanie przestrzeni mieszkalnej z uwzględnieniem stałej przestrzeni do rehabilitacji domowej.
- Wystawa indywidualna – „ Osoba niepełnosprawna w strukturze przestrzeni zamkniętej” w Galerii Ośrodka Wzornictwa w Hajnówce, 20.07.07 – 30.07.07
2008
- Konferencja „Białystok- Miasto Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym” pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku - 19 maja 2008 (Organizator: Urząd Miasta Białegostoku
Współorganizator : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej) – Referat: „Projektowanie uniwersalne na rzecz osób niepełnosprawnych”; wystawa prac studentów z pracowni mebla - meble na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
- VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 26 V – 1 VI 2008, organizacja wystawy „Sprawni- Inaczej Sprawni – Wzornictwo”; prezentacja projektów i realizacji mebli studentów powstałych w pracowni mebla;
- Realizacje wzornicze : zestaw do nauki /stolik z krzesłem/ dla dziecka pełno i niepełnosprawnego;
- Wystawa indywidualna - Ośrodek Wzornictwa w Hajnówce, 02.12 -20.12.08 - „Osoba niepełnosprawna w strukturze przestrzeni zamkniętej „ /prezentacja 10 nowych opracowań wzorniczych/

Praca dydaktyczna: od 2003 pracownik dydaktyczny w Katedrze Architektury Wnętrz Wydział Architektury PB. Prowadzi zajęcia z projektowania mebla i materiałoznastwa.
Promotor 40- tu prac dyplomowych w Katedrze Architektury Wnętrz WAPB.

Nagrody, medale, odznaczenia:

- GLORIA ARTIS Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągniecia artystyczne 2005r.

- Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt twórczości artystycznej 2003r.

- Złoty medal Prezydenta RP za długoletnią pracę 2009r.

- Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną na rzecz dzieci i młodzieży 1990r.

- Prezydenta Suwałk "Biały salon sztuki" za zestaw mebli dla dzieci niewidomych 1998r.

- w Konkursie im. prof. W. Degi za najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych 1996r.

- Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze rozwiązanie systemowe na rzecz osób niepełnosprawnych  1992r.

- Złota Odznaka "Zasłużony Białostocczyźnie" Wojewoda 1998r.

- Wojewody Białostockiego za osiągniecia artystyczne w 1991r.

- Prezydenta Białegostoku za twórczość artystyczną w 1992r.