pt. 24 lutego 2017
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
 
Pracownicy
 
 
 

kontakt: m.bartnicka@pb.edu.pl

dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka

Dyplom - Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 1993, promotorzy: prof. Maciej Gutowski, mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg; Tytuł pracy: Rewaloryzacja kwartału śródmiejskiego w Białymstoku.
Doktorat - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 2004, promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Białkiewicz, prof. PK; Tytuł dysertacji: Iluminacja artystyczna w architekturze i urbanistyce. Czynniki i wytyczne kształtowania.

Uprawiane dziedziny: Architektura, architektura wnętrz, oświetlenie, iluminacja artystyczna.
Ważniejsze publikacje:
Osiedle oświetlone, [ref.] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mieszkanie XXI w., Białystok, 1997;
Let there be light (artificial one)!, CAAD - Towards New Design Conventions, [rozdz.] Technical University of  Białystok, Faculty of Architecture, Bialystok, 1997;
Computer analysis of visual perception - endoscopy without endoscope, [ref.] Third conference of the EAEA,  współautorstwo z mgr Katarzyną Asanowicz, Holandia, Delft, 1997;
The Influence of Light upon the Spatial Perception of Image, 5th International Conference on Computer in Architectural Design: Cyber-Real Design, Technical University of Białystok, Faculty of Architecture, Bialystok, 1998;
Kilka reguł iluminacji obiektów sakralnych, Konferencja Naukowo-Techniczna: Budownictwo Sakralne ’98, Dział Wydawnictw Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998;
Świetlny kształt mieszkania, [ref.] II Konferencja Naukowa – Mieszkanie XXI wieku, Białystok 1999;
Iluminowane budownictwo sakralne, [ref.] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna - Budownictwo Sakralne i Monumentalne ’2000, Białystok, 2000;
Kwestia stylu architektonicznego a kanon iluminacji, [ref.] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna - Budownictwo Sakralne i Monumentalne ’2000, Białystok, 2000;
Dominanty sakralne w świetle iluminacji, [ref.] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna - Budownictwo Sakralne i Monumentalne ’2002, Białystok, 2002;
Wnętrza definiowane światłem, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Z.19, Białystok, 2002;
Architektura światła, [ref.] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Co to jest architektura?, Politechnika Krakowska, Kraków, 2005;
Bevore the Light comes, [rozdz.] Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dzisiejsze problemy architektury i strategia architektonicznego kształtowania, Belorusskij nacionalnyj tehničeskij universitet, Mińsk, 2006;
Mieszkanie od wnętrza - postulaty chwili, [rozdz.] Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok, 2006;
Źródła światła, nowe możliwości, nowe zagrożenia, Zeszyty Naukowe PB, Architektura Nr 20, WAPB, Białystok, 2007;
Cień w świetle, Zeszyty Naukowe PB, Architektura Nr 21, WAPB, Białystok, 2008.
Najważniejsze realizacje:
Projekt architektoniczno–budowlany domu jednorodzinnego przy ul. Wiązowej 11 w Białymstoku, 1995 - współpraca z dr. arch. Jerzym M. Ullmanem;
Projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego w Fastach, 1997 - współautorstwo z mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt rozbudowy domu jednorodzinnego w Jeronikach, 1998 - współautorstwo z mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt Iluminacji Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Białymstoku, 1997 - współautorstwo z dr. arch. Jerzym M. Ullmanem, mgr  arch. Izabellą Ullman;
Projekt Iluminacji Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku, 1997 - współautorstwo z dr. Jerzym M. Ullmanem, mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt Iluminacji Ratusza w Białymstoku, 1997 - współautorstwo z dr. arch. Jerzym M. Ullmanem, mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt Iluminacji Kościoła Św. Wojciecha w Białymstoku, 1999 - współautorstwo z dr. arch. Jerzym M. Ullmanem, mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt Iluminacji budynku Telekomunikacji Polskiej S.A. w Białymstoku, 1999;
Projekt Iluminacji kościołów w Krakowie: Św. Św. Piotra i Pawła, Św. Andrzeja i Św. Anny oraz Klasztoru o.o. Kamedułów na Bielanach w Krakowie, 2000 - współautorstwo z dr. arch. Jerzym M. Ullmanem, mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt galerii wystawienniczej w Zakopanem, 2000 - współpraca z prof. arch. wnętrz Barbarą Borkowską-Larysz i dr. arch. Jerzym M. Ullmanem;
Projekt domu letniskowego w Atenach k. Augustowa, 2005 - współpraca z mgr. arch. Robertem Łucką i mgr arch. Izabellą Ullman;
Projekt zagospodarowania terenu Dworca Kolejek Leśnych w Hajnówce, 2006 - współpraca z mgr arch. Izabellą Ullman i mgr arch. Arkadiuszem Kocem;
Projekt reprezentacyjnego wnętrza wagonu kolejki leśnej w Hajnówce, 2008 - współpraca z mgr arch. Izabellą Ullman.

Praca dydaktyczna:
Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej od 1993 roku.
Do 1999 zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie KWP.
Od roku 2000, po powstaniu nowej katedry (Katedry Architektury Wnętrz), asystentka prof. Barbary Borkowskiej-Larysz.
Od roku 2004 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Wnętrz i prowadzi zajęcia z: Projektowania architektury wnętrz i Oświetlenia i iluminacji.
Promotor ok. 20 prac dyplomowych na Kierunku Architektura Wnętrz WAPB.