ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (6) 4/2010
 
 
 

Numer (6) 4/2010
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Шоджаи Али


Особенности развития городов ирана в условиях глобальной урбанизации
The specificity of Iran cities' development in conditions of global urbanization
5
2.
Aleksander Asanowicz


Geneza metodologii projektowania
Genesis of design methodology
11
3.
Radosław Barek


Przekształcenia przestrzenno-architektoniczne w obszarze starego portu rzecznego w Poznaniu.
Spatial and architectural transformation at old river port area in Poznan
19
4.
Rafał Blazy


Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla)
Influence of spatial plans on values of regional cultural environment
27
5
Jakub Błachut


Wpływ obszarów specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gmin
Influence of Special Economic Zones on gminas' development
35
6
Ирина А. Иодо, Д. В. Лагутенок


Центры небольших городов Беларуси: традиции и новаторство развития
Central spaces of Belarusian boroughs: tradition and innovation of urban development
40
7
Agata Kozikowska


Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji wspornikowej
Form and structure of furniture. Cantilever furniture

45
8
Agata Kozikowska


Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji belkowej oraz ramowej
Form and structure of furniture. Beam and frame furniture

56