ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (27) 1/2016
 
 
 

Numer (27) 1/2016
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Monika Czarkowska, Urszula Kuczyńska

Domy drzewowapienne w gminach Klukowo i Ciechanowiec na Podlasiu
Cordwood masonry houses in Klukowo and Ciechanowiec communes, Podlasie Region, N-E Poland


2.
Monika Czarkowska, Urszula Kuczyńska

Domy strychulcowe w gminach Klukowo, Ciechanowiec i Brańsk na Podlasiu
Wattle-and-daub houses in Klukowo, Ciechanowiec and Brańsk communes, Podlasie Region, N-E Poland


3.
Sara Doriguzzi Zordanin

Reverse Grand Tour
4.
Jakub Fidor

Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania na wystawie EXPO 2015
Ecological and energy saving solutions at the universal exposition EXPO 2015

5.
Eliza Goczyńska

Współczesna fabrykacja na EXPO 2015
Contemporary fabrication on EXPO 2015


6.
Татьяна Ю. Кузьменко


Tat’jana Yu. Kuz’menko
ИnnobaЦИonnЫЙ ПoДxoД k paЗpaБotke Пpoektob ПЛanИpobkИ И ЗactpoЙkИ ПpИГopoДnЫx ceЛЬckИx ПoceЛenИЙ
Innovative approach  to the developing of planning and development of suburban rural settlements


7.
Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk

Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (część 1)
Earthen constructions in the region of Suwałki (part 1)


8.
Marta Mroczek

Przydrożna architektura w ujęciu popkulturowym – nowa droga rozwoju w oparciu o turystykę rowerową? (część 1)
Roadside architecture in popculture – possibility of bicycle touring expansion? (part 1)


9.
Monika Rogozińska, Kamila Rutkowska, Marta Szelech, Jarosław Szewczyk

Z badań domów wiejskich w gminie Michałowo
From the studies on country houses in Michałowo commune, N-E Poland


10.
Milena Stettner

Wizja miasta według społeczności Kątów Wrocławskich
Vision of the town according to community of Kąty Wrocławskie