ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (21) 3/2014
 
 
 

Numer (21) 3/2014
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Michał Chodorowski

W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum
In search of a new spatial planning program of Bialystok - the new center

2.
Katarzyna Kosk

„Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś”. Architektura domu w aspekcie kultury
"Show me your house and i'll tell you where you are from". Architecture of houses in the aspect of culture

3.
Wojciech Niebrzydowski

Boston government service center jako przykład amerykańskiego brutalizmu
Boston government service center as an example of american brutalism

4.
Agata Pięt

Przestrzeń publiczna wewnątrz dworców kolejowych i w ich otoczeniu
Public space inside the railway station buildings and their surroundings

5.
Zenon Rychter

Przeprojektowywanie morfologii minimalnie sztywnych szkieletów szachownicowych
Morphology redesign of minimally rigid chessboard frames

6.
Aleksander Serafin

Wiedeńskie domy projektu Adolfa Loosa: racjonalizm przeciw symbolowi i ekspresji
Viennese houses designed by Adolf Loos: the rationalism against symbol and expression

W numerze 3/2014 na stronie 66 w artykule autorstwa dr inż. arch. Aleksandra Serafina pt. "Wiedeńskie domy projektu Adolfa Loosa: racjonalizm przeciw symbolowi i ekspresji" w miejscu ryc. nr 3 omyłkowo zamieszczono fotografię "Haus Scheu" - domu przy Larochegasse 3, zamiast "Haus Steiner" - domu przy St.-Veit-Gasse 10. Właściwa fotografia dostępna jest tutaj. Za zaistniałą pomyłkę Autora oraz Czytelników przepraszamy,
Redakcja