ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (2) 2/2009
 
 
 

Numer (2) 2/2009
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Евгения Агранович-Пономарева, Александра Мазаник, Дани Агранович


Туристская Инфраструктура Через Призму Живой Воды
Tourist Infrastructure Through the Prism of Vivid Water

5
2.
Katarzyna Asanowicz


Ewolucja elitarnej zabudowy mieszkaniowej w Moskwie - od socrealizmu do kap realizmu
Evolution of the high standard housing in Moscow, from socialist realism to capitalist realism

9
3.
Małgorzata Bartnicka, Izabella Ullman


Wykorzystać wszystkie atuty zieleni
To really use what greenery can give us

17
4.
Robert Idem


Wspólnota Mieszkańców – passé?
Habitants’ community – passé?

23
5
Maciej Kłopotowski


OW-T. betonowy potencjał
OW-T. the concrete potential

31
6
Piotr Łodziński


Wybrane problemy modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty na przykładzie obserwacji osiedla Hellersdorf w Berlinie
Modernization problems of prefabricated residential buildings on the example of housing development Hellersdorf in Berlin

39
7
Wojciech Niebrzydowski


Przestrzeń otwarta i przestrzeń zamknięta we współczesnym mieszkaniu
Open space and closed space in modern home
45
8
Zdzisław Pelczarski


Antyczna geneza widowni współczesnego stadionu
Ancient origins of the contemporary stadium’s stands

51
9
Jarosław Szewczyk


‘Glinodrzewne’ budownictwo wiejskie na Wileńszczyźnie
Experimental stackwall building in the Vilnius region

65
10
Agata Twardoch


Dostępne budownictwo mieszkaniowe
Affordable housing

75
11
Ryszard Wilczyński


Programy odnowy wsi instrumentem zachowania i kształtowania specyfiki przestrzeni regionalnej
Rural renewal programs as instrument of preservation and forming of regional spatial specific

83
12
Николай Н. Власюк


Фортификационные сооружения Брестского района как объекты туризма
Fortifications of the Brest region as a tourist objects

87