ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (11) 1/2012
 
 
 

Numer (11) 1/2012
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Michał Chodorowski


Obraz miasta Białegostoku po II wojnie światowej jako punkt wyjściowy do analizy przekształceń przestrzennych w okresie powojennym na podstawie „Inwentaryzacji stanu zagospodarowania miasta Białegostoku – 1948 r.”
Image of the city of Bialystok after World War II as starting point for the anylysis of spatial transformations in the postwar period based on the ‘Inventory of the development of city of bialystok – 1948’
5
2.
Piotr Łodziński


Kontynuacja regionalnej tradycji w jednorodzinnej architekturze mieszkaniowej jako jeden z warunków ładu przestrzeni
Continuity of regional tradition in detached housing architecture as one of conditions of spatial order
18
3.
Aleksandra Mazanik


Барьеры на пути создания безбарьерной среды
Barriers on the way towards the creation of the barrier-free environment
25
4.
Jarosław Szewczyk


Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa Cz. 2. Stropy, sufity i dachy
Non-standard building materials, such as clay, dung and admixtures, in old polish literature Part 2. Ceilings and roofs
31
5.
Janusz A. Włodarczyk


Kondycja architektury naszej współczesności: primum; secundum; czyżby też i tertium datur?
The condition of the contemporary Polish architecture
58
6.
Witold Czarnecki

Recenzje: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Architektura krajobrazu miasta
Reviews: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Architecture of Urban Landscape
65