ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (1) 1/2009
 
 
 

Numer (1) 1/2009
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1. Aleksander Asanowicz

Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej – od metod systemowych
Methods supporting the design of houses – from systematic approach to shape grammar
5
2.
Konrad Dobrowolski

Transformacje w architekturze mieszkaniowej
Transformations of a One-Family Apartment

12
3.
Dariusz Wł. Gaweł

Z badań nad rolą społecznego  budownictwa  czynszowego w kształtowaniu  środowiska zamieszkania w Polsce
The Role of Social Housing in Creating Habitable Environment in Poland
22
4.
Ryszard Hajdamowicz


Zmartwychwstała modernistyczna „mieszkaniówka” wizytówką dzisiejszego miasta
Resurrected Modernistic Residential Houses as a Showpiece Development in Contemporary City
29
5. Beata Juchniewicz

Architektura ekoczasu
Architecture of Ecotime

34
6.
Monika Magdziak


Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Housing for Elderly People in the USA

38
7.
Wojciech Niebrzydowski


Brutalizm w architekturze – geneza kierunku
Brutalism in Architecture – the Origin of Style

46
8.
Irena Niedźwiecka-Filipiak


Problematyka zachowania tradycyjnego wizerunku wsi opolskiej
Aspects of Preservation the Traditional Village Image in the Region of Opole

55
9.
Армен С. Сардаров


Эстетика и архитектурное наследие
Aesthetics and Architectural Heritage

63
10.
Magdalena Sulima


Miejsca swoje i miejsca obce w przestrzeni domowej w wierzeniach religijnych
Familiar and Unfamiliar Places at Home’s Space in Reliogious Beliefs

67
11.
Justyna Sylwestrzak


Porównanie kierunków kształtowania środowiska mieszkaniowego w Warszawie i Kopenhadze
Comparison of housing environment formation strategies in Warsaw and Copenhagen

77
12.
Jarosław Szewczyk


Budownictwo z gliny w dawnej polskiej literaturze technicznej
Clay building as referenced in old polish technical literature
84
13.
Hanka Zaniewska, Maria Thiel


Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce - identyfikacja cech architektoniczno-przestrzennych
Problematic housing areas in Poland – identification of architectural-spatial features

99