ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Monografie i rozdziały w monografiach
 
 
 

Wykaz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych WA PB w 2013 r.

Monografie

 • Kimsza R., Od obrazu do podobienstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Bialostockiej, Bialystok 2013, 298 s.;
 • Szewczyk J., Nietypowe budulce w architekturze czyli o budowlanym zastosowaniu gliny, popiolu, lajna, moczu, siersci, sloniny i podobnych materii, o ich estetyce, semantyce i roli w architekturze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Bialostockiej, Bialystok 2013, 452 s.

Rozdzialy w monografiach

 • Asanowicz A., Zapis przestrzeni jest przestrzenia, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.1,  pod red. M. Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 7-10;
 • Bartnicka M., Niedoskonalosc nasza czy zapisu architektonicznego, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. Marii Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2013, s.19-24.
 • Dabrowska-Milewska G., Przestrzen architektoniczna w obrazie filmowym [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.1,  pod red. M. Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 43-47;
 • Dolistowska M., Architektura i budownictwo publiczne spolecznosci zydowskiej w Bialymstoku [w:] Bialystok - Mayn Heym, pod. red. Daniela Bockowskiego, Muzeum Wojska w Bialymstoku, Galeria im. Slendzinskich w Bialymstoku, Bialystok 2013, s. 79-102;
 • Dolistowska M., Wilno - mityczne figury pamieci [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej,T.1,  pod red. M. Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 79-102;
 • Grycel J., Zapis idei w architekturze a forma architektoniczna [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. Marii Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2013, s.144-148;
 • Górski  R., Wystawy swiatowe odzwierciedlone w kadrze,  [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej - zapis przestrzeni architektonicznej", T.2, pod red. Marii Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2013, s. 129-133.
 • Jakimowicz A., Pomiedzy notacja a doswiadczeniem w architekturze, [w: ] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 180-184.
 • Lodzinski P., O rysunku z róznych perspektyw : [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego,  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2013, s. 180-184;
 • Klopotowska A., Brajlon jako metoda zapisu przestrzeni architektonicznej w edukacji uczniów z dysfunkcja widzenia [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego,  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 229-233.
 • Morozov V., Racionalnyj klassicyzm v tvorcestve arhitektora K. Podcasinckogo v Belarusi. Arhitektura ucebnyh zdanij [w:] Arhitekturnoe nasledie pribuzskogo regiona. Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ: sbornik naucnyh trudov,  wyd. Brestskij gosudarstvennyj tehniceskij universitet, Brest 2013, s.92-98;
 • Musiuk A., Konserwatorskie uwarunkowania rewaloryzacji i rekonstrukcji kompleksu obiektów klasztoru meskiego Zwiastowania NMP w Supraslu na przestrzeni wieków w kontekscie koniecznosci nadania mu nowego programu kulturalno-turystycznego [w:] Arhitekturnoe nasledie pribuzskogo regiona. Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ: sbornik naucnyh trudov,  wyd. Brestskij gosudarstvennyj tehniceskij universitet, Brest 2013, s.  85-92;
 • Musiuk A., Rola obrazu fotograficznego w procesie rekonstrukcji cerkwi Zwiastowania Najswietszej Marii Panny w Supraslu [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej,T.2 pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 373-377
 • Niebrzydowski W., Siedem budynków wydzialu architektury i sztuki Paula Rudolpha [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2 pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 395-399;
 • Owerczuk A. Fotografia - opis i interpretacja architektury [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2 pod red. Marii Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 428-431;
 • Owerczuk J., Perspektywa - zapisywanie i czytanie architektury [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej,T.2 pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 373-377
 • Pelczarski Z., O przydatnosci schodów o biegach ukosnych w projektowaniu wspólczesnych stadionów [w:] Zastosowania ergonomii : Ergonomia w architekturze i urbanistyce: kierunki badan w 2013 roku, red. nauk. Jerzy Charytonowicz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Wroclaw 2013,  s.163-173;
 • Pelczarski Z., Projektowanie obiektów sportowo-widowiskowych - zagadnienie widowni na planie kola [w:] Zastosowania ergonomii : Ergonomia w architekturze i urbanistyce : kierunki badan w 2013 roku, red. nauk. Jerzy Charytonowicz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Wroclaw 2013,  s. 153-162;
 • Sulima M., Rysunek jako zapis emocji, Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 s. 568 - 572.
 • Szmitkowska A., Ewolucja notacji graficznej w twórczosci Zdzislawa Maczenskiego (1878-1961) jako wyraz przemian kreowania przestrzeni architektonicznej [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2 pod red. Marii Misiagiewicz i Dariusza Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013, s. 578-583;
 • Tokajuk A., O metodach prezentacji i wartosciowania przestrzeni w architekturze mieszkaniowej [w: ] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, T.2, pod red. M. Misiagiewicz i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s 601-605l
 • Uscinowicz J., "Swieta geometria" [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej,t.1,  pod red. M. Misiagiewicz  i D. Kozlowskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s.188-192;
 • Uscinowicz J., Monastyr Sw. Sw. Marty i Marii na Swietej Górze Grabarce - historia dawna i wspólczesna [w:] Arhitekturnoe nasledie pribuzskogo regiona. Problemy. Issledovaniâ. Tendencii razvitiâ : sbornik naucnyh trudov, Brestskij gosudarstvennyj tehniceskij universitet, Brest 2013, s. 145-159;
 • Uscinowicz J., Vostocnaâ ikona v zaladnoj strukture gotiki : proekt rekonstrukcii XVI v. Cerkvi Blagoveseniâ Presvâtoj Bogorodicy v Suprasle [w:] Pracì naukovo-doslìdnogo Institutu pamâtkoohoronnih doslìdzen' Vyp. 8, red. V. I. Klocko [et al.], wyd. Fenìks, Kiïv 2013, s.  539-554;

plik