ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
Architektura
 
 
 
ARCHITEKTURA - I stopnia
ROK I, semestr 1 ROK I, semestr 2
1 elementy projektowania 1 1 elementy projektowania 2
2 mechanika budowli 1 2 mechanika budowli 2
3 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 1 3 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 2
4 historia architektury powszechnej 1 4 historia architektury powszechnej 2
5 plastyka 1 5 techniki warsztatowe
6 geometria wykreślna 1 6 plastyka 2
7 matematyka 7 geometria wykreślna 2
8 ergonomia 8 psychofizjologia widzenia
9 wychowanie fizyczne 9 filozofia i estetyka
10 technologia informacyjna 10 projektowanie architektoniczne wspomagane komputerowo 1
11 język obcy I - B2 11 język obcy II – B2
12 szkolenie BHP 12 wychowanie fizyczne
ROK II, semestr 3 ROK II, semestr 4
1 projektowanie architektoniczne 1 1 projektowanie architektoniczne 3
2 projektowanie architektoniczne 2 2 elementy urbanistyczne
3 konstrukcje budowlane 1 3 konstrukcje budowlane 2
4 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 3 4 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 4
5 historia architektury polskiej 1 5 historia architektury polskiej 2
6 historia architektury współczesnej 6 ochrona własności intelektualnej
7 plastyka 3 7 organizacja procesu inwestycyjnego
8 projektowanie architektoniczne wspomagane komputerowo 2 8 do wyboru: plastyka / komputery
9 język obcy III – B2

ROK III, semestr 5 ROK III, semestr 6
1 teoria ruralistyki 1 projektowanie architektoniczne 5
2 osadnictwo wiejskie 2 projektowanie urbanistyczne 1
3 projektowanie architektoniczne 4 3 konstrukcje budowlane 3
4 architektura krajobrazu i terenów zieleni
4 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 6
5 fizyka budowli 5 infrastruktura techniczna miasta
6 budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 5 6 historia urbanistyki 2
7 instalacje budowlane 7 historia kultury i sztuki
8 historia urbanistyki 1 8 komunikacja
9 ekonomika procesu inwestycyjnego 9 projektowanie wnętrz
10 do wyboru: malarstwo, rysunek / komputery

ROK IV, semestr 7

1 projektowanie urbanistyczne 3

2 teoria urbanistyki 3

3 historia architektury regionu

4 prawodawstwo

5 etyka zawodu architekta

6 filozofia

7 seminarium dyplomowe

8 projekt dyplomowy

9 konsultacje specjalistyczne

ARCHITEKTURA - II stopnia
ROK I, semestr 1 ROK I, semestr 2
1 historia kultury i sztuki 1 1 historia kultury i sztuki 2
2 socjologia mieszkalnictwa i miasta 2 architektura współczesna 2
3 architektura współczesna 1 3 teoria urbanistyki i planowania przestrzennego 2
4 teoria urbanistyki i planowania przestrzennego 1 4 konstrukcje budowlane - modelowanie komputerowe 2
5 konstrukcje budowlane - modelowanie komputerowe 1 5 projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2
6 teoria architektury 1 6 projektowanie architektoniczne 2 – konserwacja zabytków i rewaloryzacja
7 zaawansowane systemy technologiczne 7 planowanie regionalne
8 projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 1 8 osadnictwo wiejskie – studium gminy
9 projektowanie architektoniczne 1

10 studia i plany zagospodarowania przestrzennego

11 zarządzanie

ROK II, semestr 3

1 seminarium dyplomowe

2 pracownia dyplomowa