czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
Informacje ogólne
 
 
 

Kierunek Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury PB powstał w 1998 roku; początkowo jako trzyletnie studia licencjackie, a od roku akademickiego 2002/2003 jako trzy i pół letnie studia inżynierskie I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne.

Uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22.02.2007 roku Wydział Architektury PB, uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz. PKA uznała, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.

Program studiów nastawiony jest na rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych w rozwiązywaniu problemów projektowania wnętrz oraz uzupełnia je o niezbędną wiedzę inżynierską. Dydaktyka obejmuje przedmioty humanistyczne i artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba), które pobudzają kreatywność i wrażliwość twórczą. W zakres kształcenia wchodzą również przedmioty techniczne i przedmioty projektowe. Specyfika studiów inżynierskich polega na zachowaniu równowagi pomiędzy aspektami technicznymi i artystycznymi w procesie nauczania.

Studia na tym kierunku są atrakcyjne dla osób, które chcą rozwijać i pogłębiać swoje predyspozycje artystyczne, a także wyróżniają się talentem plastycznym i zdolnościami technicznymi. Absolwent uzyskuje przygotowanie do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej w dziedzinach związanych z kształtowaniem wnętrz o różnym przeznaczeniu, wystaw, mebli, małych form użytkowych, rzeźby kameralnej. Ukończenie studiów inżynierskich umożliwia podjęcie ciekawej pracy w pracowniach projektowych oraz w innych dziedzinach pokrewnych związanych z projektowaniem, np. informacją wizualną, wydawnictwami, reklamą.