śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
Historia
 
 
 

Powstanie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej było poprzedzone utworzeniem w 1974 roku, Studium Architektonicznego. Inicjatorami powstania Studium byli: arch. Helena Sawczuk-Nowara, arch. Idzi Łukaszewicz oraz arch. Marian Truszkowski. Studium prowadziło wraz z Instytutem Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej tzw. studia łączone.

18 września 1975r., Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołano Instytut Architektury Politechniki Białostockiej, na prawach wydziału. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. kontraktowy dr inż. arch. Zbigniew Piniński. Instytut kształcił na 5-letnich dziennych studiach magisterskich na kierunku Architektura. Początkowo strukturę jego tworzyły: Zakład Projektowania Urbanistyczno-Architektonicznego, Zakład Rysunku Odręcznego, Malarstwa, Rzeźby i Modelowania oraz Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Utworzono też Bibliotekę Instytutu Architektury, jako filię Biblioteki Głównej. Siedzibą Instytutu był XVIII-wieczny Pałacyk Gościnny należący do zespołu pałacowego Branickich.

W 1989 roku nazwę Instytutu Architektury zmieniono na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Od dnia powstania, mury Wydziału opuściło około 1700 absolwentów. Obecnie Wydział Architektury mieści się w modernizowanym budynku przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.