ndz. 25 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Biblioteka WA
 
 
 

Biblioteka Wydziału Architektury
15-893 Białystok, ul.Oskara Sosnowskiego 11, pok. 010 A
tel. 85 746 9906, e-mail: biblioteka.wa[at]pb.edu.pl

Biblioteka czynna:
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00

Pracownicy:

mgr Anna Mrówczyńska - kierownik
a.mrowczynska[at]pb.edu.pl

mgr Barbara Nartowicz
b.nartowicz[at]pb.edu.pl

Biblioteka Wydziału Architektury gromadzi zbiory (książki , czasopisma oraz zbiory specjalne - dokumenty CD, grafiki, katalogi) z zakresu architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, grafiki oraz dziedzin pokrewnych. Księgozbiór liczy około 8 tysięcy książek, 36 tytułów bieżąco prenumerowanych czasopism (10 tytułów czasopism zagranicznych, 26 tytułów czasopism polskich) oraz około 2 tysięcy woluminów czasopism archiwalnych.

Zbiory biblioteki udostępniane są w sposób prezencyjny, dopuszcza się również zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB wypożyczanie na zewnątrz.

Czytelnicy samodzielnie mogą korzystać z wydawnictw pozostających w wolnym dostępie, tzn. z ponad 2,7 tysiąca książek, jak i z bieżących numerów czasopism. Pozostałe zbiory są udostępniane przez bibliotekarza z zasobów magazynowych.

Czytelnicy mają dostęp do 5 stanowisk komputerowych podłączonych do internetu oraz mogą korzystać z 3 skanerów (format A3, A4).

Katalog online ( zbiory Biblioteki Wydziału Architektury)

Nowości w katalogu online

Regulaminy korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej:

- Regulamin Biblioteki Politechniki Białostockiej

- Regulamin bibliotek specjalistycznych – wydziałowych Politechniki Białostockiej (m.in. Biblioteki Wydziału Architektury)


plik