czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Architektura
 
 
 

Kierunek - ARCHITEKTUR

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia (magisterskich, 3 semestry)

Program studiów obejmuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu historii i teorii urbanistyki, architektury i sztuk pięknych, socjologii, budownictwa ogólnego, konstrukcji, fizyki budowli, infrastruktury technicznej miast. Absolwent kierunku architektura dysponuje interdyscyplinarną wiedzą techniczną i humanistyczną oraz rozwiniętymi twórczymi umiejętnościami kształtowania przestrzeni. Jest przygotowany do wykonywania projektów architektonicznych obiektów o różnych funkcjach, projektów urbanistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego. Może pracować w charakterze asystenta projektanta (po I stopniu) i projektanta (po II stopniu) oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim, bezpośrednio po siódmym semestrze studiów I stopnia.