czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Architektura wnętrz
 
 
 

Kierunek - ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia (magisterskich, 3 semestry)

Program studiów obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury wnętrz i sztuk pięknych, ergonomii, oświetlenia, teorii barwy oraz niezbędną wiedzę inżynierską. Absolwent kierunku architektura wnętrz posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania wnętrz o różnym przeznaczeniu; mieszkalnych, sakralnych, użyteczności publicznej, wystaw, mebli, małych form użytkowych, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej. Jest przygotowany do pracy projektowej zespołowej i indywidualnej.

Studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim, bezpośrednio po siódmym semestrze studiów I stopnia.