czw. 22 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Aktualności
 
 
 

TERMINARZ SEMINARIÓW NAUKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Semestr zimowy 2015/2016

 • 24 listopada 2015
 • dr inż. arch. Adam K. TURECKI -- Freiburg – Zielone Miasto
 • 24 listopada 2015
 • mgr inż. arch. Marcin TUR -- Sposoby kształtowania komfortu cieplnego w drewnianym budownictwie mieszkaniowym Białegostoku z początku XX w.
 • 17 grudnia 2015
 • dr hab. inż. arch. Aleksander ASANOWICZ  -- Czy potrzebujemy VR?
  dr inż. arch. Adam JAKIMOWICZ -- Wirtualny spacer PB

 • styczeń 2016
 • dr inż. arch. Robert MISIUK ...

Semestr letni 2015/2016

 • luty 2016
 • mgr inż. arch. Andrzej DUDZIŃSKI ...
 • marzec 2016
 • dr inż. arch. Justyna ZALEWSKA- GRYCUK ...
 • kwiecień 2016
 • dr inż. arch. Jadwiga C. ŻARNOWIECKA  ...
 • maj 2016
 • mgr inż. arch. Jan KABAC ...
 • czerwiec 2016
 • dr hab. inż. arch. Zdzisław L. PELCZARSKI, prof. PB ...

  Uwaga:
  Tytuły referatów, szczegółowe daty, godziny i miejsce ogłaszane będą na dwa tygodnie przed seminarium na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej KPA.
  Zdzisław Pelczarski
  Kierownik KPA

SEMINARIUM NAUKOWE NR 2

Informuję, że seminarium naukowe nr 2 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 17.12.2015 (czwartek) o godz. 12:00 w sali: "nowy budynek".

Przedmiotem seminarium będą referaty:

Czy potrzebujemy VR ?

autor: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz

Wirtualny spacer PB

autor: dr inż. arch. Adam Jakimowicz

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof.PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 1

Informuję, że seminarium naukowe nr 1 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 24.11.2015 (wtorek) o godz. 12:00 w sali 142.

Przedmiotem seminarium będą referaty:

Freiburg – Zielone Miasto

autor: dr inż. arch. Adam K. Turecki

Sposoby kształtowania komfortu cieplnego w drewnianym budownictwie mieszkaniowym Białegostoku z początku XX w.

autor: mgr inż. arch. Marcin Tur

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof.PB

TERMINARZ SEMINARIÓW NAUKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Semestr zimowy 2014/2015

 • 17 listopada 2014
 • dr inż. arch. Adam K. TURECKI -- Bojary
 • 15 grudnia 2014
 • dr hab. inż. arch. Aleksander ASANOWICZ -- OIKO-net rok doświadczeń
  dr inż. arch. Adam JAKIMOWICZ
  -- Wnioski z realizacji projektu Ścieżki 3Dostępu
 • 26 stycznia 2015
 • dr inż. arch. Robert MISIUK -- Zabytkowa wyłuszczarnia nasion w Nadleśnictwie Czarna Białostocka - wpływ technologii na wygląd obiektu

Semestr letni 2014/2015

 • 02 marca 2015
 • mgr inż. arch. Andrzej DUDZIŃSKI -- Supraski System Wodny - jako istotny element kompozycji urbanistycznej miasta Supraśl (streszczenie)
 • 23 marca 2015
 • dr inż. arch. Jadwiga C. ŻARNOWIECKA -- Studenckie mieszkanie (streszczenie)
 • 27 kwietnia 2015
 • dr inż. arch. Justyna ZALEWSKA-GRYCUK -- Polaryzacja tendencji we współczesnej architekturze. Nurt krajobrazowy a nurt demiurgiczny (streszczenie)
 • 25 maja 2015
 • mgr inż. arch. Jan KABAC (streszczenie)
  mgr inż. arch. Bogdan PSZONAK -- Materiał elewacyjny jako środek wyrazu determinujący formy ekspresji - na podstawie własnego dorobku zawodowego (streszczenie)
 • 22 czerwca 2015
 • dr hab. inż. arch. Zdzisław L. PELCZARSKI, prof. PB -- Zastosowanie metody relatywnego obrazu siatkówkowego w projektowaniu widowni teatralnej (streszczenie)

SEMINARIUM NAUKOWE NR 8

Informuję, że seminarium naukowe nr 8 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 22.06.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 148.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

Zastosowanie metody relatywnego obrazu siatkówkowego w projektowaniu widowni teatralnej

autor: dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

STRESZCZENIE

Przedstawione zostaną korzyści jakie daje zastosowanie autorskiej metody relatywnego obrazu siatkówkowego przy podejmowaniu decyzji projektowych definiujących parametry widowni teatralnej. Metoda ta została opracowana przez autora w związku z badaniami nad zasadami projektowania widowni wielkich stadionów i hal sportowo-widowiskowych. Jest ona także przydatna przy określaniu cech przestrzennych i funkcjonalnych kameralnych widowni np. dla teatru dramatycznego. Dzięki niej możliwe jest m.in. analizowanie jakości obrazu postaci aktora, a także percepcji mimiki jego twarzy, z dowolnych odległości i pozycji obserwatora. Pozwala ona również na określanie kształtu oraz wielkości widowni zapewniającej optymalne warunki śledzenia gry aktorskiej przy równoczesnym uwzględnieniu głębokości i kształtu sceny. Wykreślne metody tworzenia porównywalnych relatywnych obrazów siatkówkowych i ich analizy mogą być również pomocne przy projektowaniu audytoriów, a także przy tworzeniu dogodnych przestrzennych warunków do wizualnej i werbalnej komunikacji pomiędzy członkami określonej wielkości grupy ludzi.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 7

Informuję, że seminarium naukowe nr 7 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 25.05.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00, w sali 148.

Przedmiotem seminarium będą referaty:

...

autor: mgr inż. arch. Jan Kabac

Materiał elewacyjny jako środek wyrazu determinujący formy ekspresji - na podstawie własnego dorobku zawodowego

autor: mgr inż. arch. Bogdan Pszonak

STRESZCZENIA:

... ... ...

Materiał elewacyjny ... W całej historii architektury zależność pomiędzy formą a materiałem była nierozerwalna, przede wszystkim ze względu na cechy konstrukcyjne i izolacyjne materiałów ale też symboliczne. W najnowszej architekturze nie jest to już takie oczywiste. Rozwój technologii tworzyw sztucznych i coraz większa oferta erzaców wpływa na „odklejanie” materiału od formy. Często materiał stanowi jedynie opakowanie, jest postrzegany jako odrębny fragment.
Stawiając materiał elewacyjny w centrum zainteresowania i koncentrując się na jego symbolice, skojarzeniach i charakterystyce fizycznej wracamy do tradycyjnej relacji materiał - forma. Ale jednocześnie (co jest bardziej interesujące) materiał w takiej sytuacji może stać się narzędziem w poszukiwaniu autorskich form ekspresji. W zaprezentowanych projektach materiał został zdefiniowany na początku procesu projektowania i miał ostatecznie duży wpływ na kształtowanie formy budynku.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 6

Informuję, że seminarium naukowe nr 6 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 27.04.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 148.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

Polaryzacja tendencji we współczesnej architekturze. Nurt krajobrazowy a nurt demiurgiczny

autor: dr inż. arch. Justyna Zalewska - Grycuk

STRESZCZENIE

Wrażliwość architekta, jego upodobania a także postawa wobec krajobrazu – kontekstu i przedmiotu działań twórczych, wydają się być źródłem dwóch dominujących doktryn w obecnej architekturze. Można znaleźć historyczne uwarunkowania tej polaryzacji w zderzeniu postawy romantycznej z postawą klasyczną. Pierwsza z nich realizuje się w poszukiwaniu subiektywnych doznań, dążeniu do ekspresji, w ciągłym odkrywaniu nowego, poszukiwaniu w sobie. Druga zaś opiera się na szacunku dla wzorców i tradycji oraz racjonalnym dążeniu do wartości obiektywnych.
Nie opowiadając się za żadną z tych dróg trzeba zauważyć - prześledzić cechy jakie każda z tendencji wnosi do architektury, przyjmując za podstawę rozważań skutki zauważalne w przestrzeni. Zupełnie wstępnie, biorąc pod uwagę owoce działalności twórczej, które oferują te dwa nurty, można powiedzieć, że posiadają one wartości i wady nieporównywalne ze sobą. Ten brak inteligibilności zjawisk należy skompensować wyszczególnieniem cech i ich zestawieniem, bez ocen.
Spojrzenie metaarchitektoniczne poprzez: różnie definiowany ład przestrzenny (często bez przyjęcia kanonu estetycznego), zrównoważony rozwój, który szuka pomocy w fizyko- biologicznym biegu świata, wydaje się być pomocne dla określenia właściwego zakresu wolności twórczej architekta.
Przestrzeń, która wydaje się być ilustracją konfliktu idei: ścierania się ambicji twórczych projektanta z szacunkiem do przestrzeni istniejącej, przyjętych kanonów rozwiązań – to nasze miasta. Czy ich obserwacja wystarczy, by zbudować diagram porządkujący problem wstępnie określony w tytule? Takie założenia metody zostały przyjęte.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 5

Informuję, że seminarium naukowe nr 5 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 23.03.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 148.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

Studenckie mieszkanie

autor: dr inż. arch. Jadwiga C. Żarnowiecka

STRESZCZENIE

Omówione zostaną warunki zamieszkania studentów w dwóch campusach: Student Village Campus Horsens (Dania) i campusie Politechniki Białostockiej (Polska).
Zwrócona będzie uwaga na strukturę zamieszkiwania tj. liczbę osób użytkujących prywatnie i wspólnie daną przestrzeń, a także ich wielkości i jakość.
W duńskim miasteczku studenckim preferowane jest zamieszkiwanie w mieszkaniach dwuosobowych, przy czym studenci dysponują tu w pełni wyposażonym mieszkaniem (z kuchnią i łazienką) do natychmiastowego zasiedlenia.
Polskie akademiki – w tym również Politechniki Białostockiej – oferują studentom pomieszczenia hotelowe. W tzw. segmencie złożonym z 4 pokoi i węzła sanitarnego (wc, prysznic, dwie umywalki) zamieszkuje od 6 do 10 osób. Standard wyposażenia jest zróżnicowany. W segmentach, które właśnie zostały wyremontowane standard jest wyższy (dodatkowe wyposażenie: lodówka, mikrofalówka, TV) i zamieszkuje tu zmniejszona liczba użytkowników.
W przypadku domów akademickich PB wnioskowane będzie rozważenie zmiany formy zamieszkania na zbliżoną do tej w VIA tj. przeznaczenie jednego z pokoi segmentu na przestrzeń wspólną i stworzenie w ten sposób namiastki mieszkania dla trzech do czterech studentów.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 4

Informuję, że seminarium naukowe nr 4 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 02.03.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 148.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

Supraski System Wodny - jako istotny element kompozycji urbanistycznej miasta Supraśl

autor: mgr inż. arch. Andrzej Dudziński

STRESZCZENIE

Supraśl to malownicze miasto uzdrowiskowe w województwie Podlaskim położone nad rzeką, która stanowi jeden z kluczowych elementów zarówno w historii jak i w obecnym stanie rozwoju tej miejscowości. Jest ona naturalną, stałą barierą w rozwoju miasta a jednocześnie to dzięki niej miasto powstało, rozwijało się i do dziś daje temu miast bardzo wiele.
Oprócz wielu innych walorów rzeki Supraśl, na szczególną uwagę zasługuje istnienie na niej Supraskiego Systemu Wodnego,  wpisanego w 2008 roku do rejestru zabytków, jako unikatowego w skali kraju przykładu inżynierii wodnej z XVI – XVII wieku.
Przedmiotem seminarium będzie przedstawienie aktualnej problematyki związanej z Supraskim Systemem Wodnym, który poprzez swoje usytuowanie na granicy przestrzeni zurbanizowanej i przyrodniczej łączy i spaja ze sobą dwa światy – świat cywilizacji, kultury materialnej oraz świat natury.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 3

Informuję, że seminarium naukowe nr 3 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 26.01.2015 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 130.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

Zabytkowa wyłuszczarnia nasion w Nadleśnictwie Czarna Białostocka - wplyw technologii na wygląd obiektu

autor: dr inż. arch. Robert Misiuk

STRESZCZENIE

Interesującymi przykładami obiektów przemysłowych związanych z gospodarką leśną są wyłuszczarnie nasion. Do naszych czasów na terenie kraju przetrwało ich kilkanaście, a wśród nich znajduje się zabytkowy już zespół budynków magazynowych i wyłuszczarni z Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Jest on wzorcowym przykładem podporządkowania wszystkich rozwiązań projektowych – funkcji obiektu. Wysokie walory architektoniczno-budowlane starej wyłuszczarni i magazynów zadecydowały, że zostały one odremontowane i przystosowane do nowej funkcji – potrzeb wielofunkcyjnej, zrównoważonej turystyki na terenie Puszczy Knyszyńskiej.
W prezentacji omówione zostaną uwarunkowania technologiczne i wymogi stawiane procesowi pozyskania nasion i ich wpływu na przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane w aspekcie zabytkowych już obiektów. Przytoczone zostaną przykłady innych wyłuszczarni z terenu kraju oraz zaprezentowana funkcjonująca obecnie wyłuszczarnia z Czarnej Białostockiej.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 2

Informuję, że seminarium naukowe nr 2 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 15.12.2014 (poniedziałek) o godz. 12:00 (p. 105).

Przedmiotem seminarium będą referaty:

OIKOnet - rok doświadczeń

autor: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz

Wnioski z realizacji projektu Ścieżki 3Dostępu

autor: dr inż. arch. Adam Jakimowicz

STRESZCZENIA:

OIKOnet (Globalna multidyscyplinarna sieć badawczo-dydaktyczna w zakresie mieszkalnictwa) Sieć powstała w celu powiązania działalności badawczej i współpracy przy realizacji projektowych działań edukacyjnych, a zwłaszcza umieszczenia procesów uczenia się w kontekście społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Środowisko cyfrowe wspiera wymianę pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy reprezentowanymi w sieci oraz komunikację między uczestnikami wymiany.
Autor przedstawi strukturę Programu oraz działania podejmowane w jego ramach. Zostaną omówione Pakiety robocze (Work Package) Programu, a w szczególności Pakiet WP4 – Aktywność pedagogiczna (Working Package Pedagogy), w realizacji którego bierze udział Wydział Architektury PB. W ramach tego Pakietu Zespół WA PB realizuje obszar dydaktyczny (Learning Space) „Threshold Matters”. Projekt jest realizowany na zajęciach z Projektowania architektonicznego na pierwszym semestrze studiów magisterskich.

Dane o projekcie:
http://wa.pb.edu.pl/aktualnosci/OIKONET,965.html

Ścieżki 3Dostępu. Podczas prezentacji seminaryjnej przedstawione będą wyniki współpracy w ramach projektu współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku. Prezentacja obejmie zarówno omówienie wykonanych prac, jak i wnioski płynące z podejmowania tego typu przedsięwzięć – tak naukowe, jak i praktyczno - organizacyjne oraz finansowe. Szczególny nacisk położony będzie na omówienie naukowych efektów tego projektu i możliwości przełożenia ich na badania w dziedzinie architektury.

Dane o projekcie:
http://mwb.com.pl/s3d/

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof. PB

SEMINARIUM NAUKOWE NR 1

Informuję, że seminarium naukowe nr 1 pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego odbędzie się
w dniu 17.11.2014 (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali 130.

Przedmiotem seminarium będzie referat:

BOJARY

autor: dr inż. arch. Adam K. Turecki

STRESZCZENIE

Ponad dwadzieścia lat temu architekci wystąpili z ideą ochrony Bojar. Podjęły ją ówczesne władze miejskie. Kolejne, deklarację podtrzymywały. W ciągu ostatnich 10 lat dzięki aktywnemu włączeniu się mieszkańców dzielnicy reprezentowanych przez Stowarzyszenie NASZE BOJARY udało się przeprowadzić prace modernizacyjne kilku ulic oraz doprowadzić do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ze strefą ochrony historycznej zabudowy, który uniemożliwia wznoszenie na chronionym terenie dużych budynków zabudowy wielorodzinnej. Obecnie Stowarzyszenie wraz z częścią mieszkańców stara się o powołanie Parku Kulturowego obejmującego obszar strefy chronionej MPZP. Status Parku Kulturowego dzięki powołaniu Rady Parku wzmocni wpływ mieszkańców na decyzje dotyczące tego obszaru – najstarszej dzielnicy Białegostoku o nie przerwanym od XVIII w. rozwoju przestrzennym. Istotnym aspektem Bojar jest również jedna z najstarszych w mieście społeczność, której członkowie wnieśli znaczący wkład w historię Białegostoku.

dr hab. inż. arch. Zdzisław L. Pelczarski, prof.PB